• รับส่วนลด 12% สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCN12
• ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ จำกัดส่วนลดสูงสุด 200 บาท
• สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีการใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น
• สิทธิพิเศษระหว่างวันที่ 1 มิ.ย 64 – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
• ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้ในแอปพลิเคชันของ GoWabi เท่านั้น ในขั้นตอนการชำระเงิน
• สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น KTC UNIONPAY
• ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• 12% Discount with no minimum spending required. Fill in promo code “KTCN12” *For new members of GoWabi .
• Maximum discount amount 200 THB
• The promo code can be used 1 time per 1 user for new member only.
• The promo code can be eligible for all service purchases during June 1st, 2021 – August 31st, 2021.
• The promo code must be used on the booking on check out page on GoWabi application only.
• The exclusive privileges is for KTC credit cardmembers except KTC UNIONPAY.
• The promo code cannot be transferred or exchange to cash.
• GoWabi reserves the right to change conditions without prior notice.

• รับส่วนลด 10% เมื่อช้อปครบ 750 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ สำหรับสมาชิก GoWabi ปัจจุบัน โดยระบุโค้ดส่วนลด “KTCR10
• จำกัดส่วนลดสูงสุด 200 บาท
• สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีการใช้งานสำหรับสมาชิก GoWabi ปัจจุบัน เท่านั้น
• สิทธิพิเศษระหว่างวันที่ 1 มิ.ย 64 – 31 ส.ค. 64 เท่านั้น
• ผู้ใช้งานจำเป็นต้องนำรหัสส่วนลดไปใช้ในแอปพลิเคชันของ GoWabi เท่านั้น ในขั้นตอนการชำระเงิน
• สิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น KTC UNIONPAY
• ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• 10% Discount when spend at a minimum spending of 750 Bath / transaction. Fill in promo code “KTCR10” *for current members of GoWabi .
• Maximum discount amount 200 THB
• The promo code can be used 1 time per 1 user for current member only.
• The promo code can be eligible for all service purchases during June 1st, 2021 – August 31st, 2021.
• The promo code must be used on the booking on check out page on GoWabi application only.
• The exclusive privileges is for KTC credit cardmembers except KTC UNIONPAY.
• The promo code cannot be transferred or exchange to cash.
• GoWabi reserves the right to change conditions without prior notice.