Book Online at GoWabi - Sep Nail Studio

Sep Nail Studio

Sep Nail Studio

324/1-3 Soi Ratchadaphisek 3 (Soi Yu Charoen), Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

Sep Nail Studio 1 Sep Nail Studio 1
Sep Nail Studio 2 Sep Nail Studio 2
Sep Nail Studio image_picker_2B419726-CC62-4039-BA81-8A11542C7920-2666-000001FBC67E3C6C Sep Nail Studio image_picker_2B419726-CC62-4039-BA81-8A11542C7920-2666-000001FBC67E3C6C
Sep Nail Studio image_picker_829CD6C3-9B2D-4321-9959-6E1370F76891-2666-000001FBC66BE91E Sep Nail Studio image_picker_829CD6C3-9B2D-4321-9959-6E1370F76891-2666-000001FBC66BE91E
Sep Nail Studio image_picker_E55495D9-A238-48FA-A7D5-7ECBD0941E3C-923-0000011C25AB4581 Sep Nail Studio image_picker_E55495D9-A238-48FA-A7D5-7ECBD0941E3C-923-0000011C25AB4581
Sep Nail Studio image_picker_FD7CE080-8B20-448C-85FF-5D9316C151DD-2342-0000016C6A4DAD6B Sep Nail Studio image_picker_FD7CE080-8B20-448C-85FF-5D9316C151DD-2342-0000016C6A4DAD6B
Sep Nail Studio image_picker_FD7CE080-8B20-448C-85FF-5D9316C151DD-2342-0000016C6A4DAD6B Sep Nail Studio image_picker_FD7CE080-8B20-448C-85FF-5D9316C151DD-2342-0000016C6A4DAD6B
Sep Nail Studio 4 Sep Nail Studio 4
Sep Nail Studio image_picker_DEA58170-BDB9-457C-A2D2-5FB6EC9C559F-619-00000087EB68A6DE Sep Nail Studio image_picker_DEA58170-BDB9-457C-A2D2-5FB6EC9C559F-619-00000087EB68A6DE
Sep Nail Studio image_picker_F8D78784-DC06-4345-A84D-4F602C9C1F88-619-00000087F3B25AD9 Sep Nail Studio image_picker_F8D78784-DC06-4345-A84D-4F602C9C1F88-619-00000087F3B25AD9
Sep Nail Studio image_picker_F118EB0A-5F21-47E2-AC16-D9C9F3D9D3D8-619-00000087EED49D77 Sep Nail Studio image_picker_F118EB0A-5F21-47E2-AC16-D9C9F3D9D3D8-619-00000087EED49D77
Sep Nail Studio image_picker_57D9135A-1B38-4075-88B8-2A9349D96929-619-00000087EDA53476 Sep Nail Studio image_picker_57D9135A-1B38-4075-88B8-2A9349D96929-619-00000087EDA53476
Sep Nail Studio image_picker_06B5435C-C1C2-45AA-83D4-11774C824888-2342-0000016D49AE93CC Sep Nail Studio image_picker_06B5435C-C1C2-45AA-83D4-11774C824888-2342-0000016D49AE93CC
Sep Nail Studio image_picker_06B5435C-C1C2-45AA-83D4-11774C824888-2342-0000016D49AE93CC Sep Nail Studio image_picker_06B5435C-C1C2-45AA-83D4-11774C824888-2342-0000016D49AE93CC
Sep Nail Studio image_picker_837B18C8-67DB-4112-A1D9-3ED8343C2667-406-000000299ADFA67D Sep Nail Studio image_picker_837B18C8-67DB-4112-A1D9-3ED8343C2667-406-000000299ADFA67D
Sep Nail Studio image_picker_C130A98F-E5A7-463F-9737-C77CBAAC17CD-406-000000299B03F98F Sep Nail Studio image_picker_C130A98F-E5A7-463F-9737-C77CBAAC17CD-406-000000299B03F98F
Sep Nail Studio image_picker_495F7869-529E-4ACA-81BE-CF6ECE60139C-923-0000011C258F5776 Sep Nail Studio image_picker_495F7869-529E-4ACA-81BE-CF6ECE60139C-923-0000011C258F5776
Sep Nail Studio image_picker_FC2674F2-5486-48C1-8FE3-78E62E85F6F7-619-00000087EE6CC222 Sep Nail Studio image_picker_FC2674F2-5486-48C1-8FE3-78E62E85F6F7-619-00000087EE6CC222
Sep Nail Studio image_picker_96144520-531F-40E5-8118-3128BA8363B1-524-000000763B02660F Sep Nail Studio image_picker_96144520-531F-40E5-8118-3128BA8363B1-524-000000763B02660F
Sep Nail Studio image_picker_21D70E83-4902-4FA1-9E7D-4AE59331EEE8-406-000000299AA02A1F Sep Nail Studio image_picker_21D70E83-4902-4FA1-9E7D-4AE59331EEE8-406-000000299AA02A1F
Sep Nail Studio image_picker_1DDA089D-61B5-45C1-A460-0CEBAE3E2413-406-000000299AB7ABD8 Sep Nail Studio image_picker_1DDA089D-61B5-45C1-A460-0CEBAE3E2413-406-000000299AB7ABD8
Sep Nail Studio image_picker_4200F0CE-4934-46A4-BD5D-F4011439F1F5-619-00000087E7067AA6 Sep Nail Studio image_picker_4200F0CE-4934-46A4-BD5D-F4011439F1F5-619-00000087E7067AA6
Sep Nail Studio image_picker_DEAB4E8C-D3E3-4BA9-8370-A9177DC5212B-619-00000087EA11574D Sep Nail Studio image_picker_DEAB4E8C-D3E3-4BA9-8370-A9177DC5212B-619-00000087EA11574D
Sep Nail Studio image_picker_6BE5B282-3871-42AC-BB85-87A525717F63-619-00000087EA3190D4 Sep Nail Studio image_picker_6BE5B282-3871-42AC-BB85-87A525717F63-619-00000087EA3190D4
Sep Nail Studio image_picker_7A96206F-AC1E-4452-BC61-CBE5A94B1228-619-00000087EF74AEA6 Sep Nail Studio image_picker_7A96206F-AC1E-4452-BC61-CBE5A94B1228-619-00000087EF74AEA6
Sep Nail Studio image_picker_72C303D2-7509-4785-A2C7-E8F5DC81C60C-619-00000087F245B96F Sep Nail Studio image_picker_72C303D2-7509-4785-A2C7-E8F5DC81C60C-619-00000087F245B96F
Sep Nail Studio image_picker_A0D1A8C4-C14C-4263-9E71-99B1C78FA023-524-000000763C379206 Sep Nail Studio image_picker_A0D1A8C4-C14C-4263-9E71-99B1C78FA023-524-000000763C379206
Sep Nail Studio image_picker_D4B964F9-D78A-43D7-A6F0-A85EED0D1CB8-519-00000065726F302F Sep Nail Studio image_picker_D4B964F9-D78A-43D7-A6F0-A85EED0D1CB8-519-00000065726F302F
Sep Nail Studio image_picker_391577B9-C3E6-4705-8E4C-47B99C7C0CB4-524-000000763E3B0A77 Sep Nail Studio image_picker_391577B9-C3E6-4705-8E4C-47B99C7C0CB4-524-000000763E3B0A77
Sep Nail Studio image_picker_EF65A141-1D37-45F2-94EF-987E2C673D56-619-00000087E8128041 Sep Nail Studio image_picker_EF65A141-1D37-45F2-94EF-987E2C673D56-619-00000087E8128041
Sep Nail Studio image_picker_1CFB0D49-9561-4DE1-990D-B64F881E23F7-619-00000087F0559EC4 Sep Nail Studio image_picker_1CFB0D49-9561-4DE1-990D-B64F881E23F7-619-00000087F0559EC4
Sep Nail Studio image_picker_AD73F677-0688-4968-8E8A-BE3EDE8A325D-3248-0000022C7CCA65D8 Sep Nail Studio image_picker_AD73F677-0688-4968-8E8A-BE3EDE8A325D-3248-0000022C7CCA65D8
Sep Nail Studio image_picker_556E96B0-AE04-49A3-BE24-61B6212332A8-534-0000001916D1CDE0 Sep Nail Studio image_picker_556E96B0-AE04-49A3-BE24-61B6212332A8-534-0000001916D1CDE0
Sep Nail Studio image_picker_4CAF61EB-8EDA-436E-B740-BA5575B42C48-534-00000019164C2A45 Sep Nail Studio image_picker_4CAF61EB-8EDA-436E-B740-BA5575B42C48-534-00000019164C2A45
Sep Nail Studio image_picker_9C8115BF-7C11-43C5-B6B2-27A8E5F9AC10-534-0000001915EBBC82 Sep Nail Studio image_picker_9C8115BF-7C11-43C5-B6B2-27A8E5F9AC10-534-0000001915EBBC82
Sep Nail Studio image_picker_5894CA89-AFB0-4F75-B268-CF7AB8FD9CAD-619-00000087EC026230 Sep Nail Studio image_picker_5894CA89-AFB0-4F75-B268-CF7AB8FD9CAD-619-00000087EC026230
Sep Nail Studio image_picker_C50C2166-67C8-46DC-A34C-4B1B762EBE82-619-00000087EBED5E00 Sep Nail Studio image_picker_C50C2166-67C8-46DC-A34C-4B1B762EBE82-619-00000087EBED5E00
Sep Nail Studio image_picker_33A7BCD1-DE05-427D-A872-4B9F36BD8D22-619-00000087EC15836F Sep Nail Studio image_picker_33A7BCD1-DE05-427D-A872-4B9F36BD8D22-619-00000087EC15836F
Sep Nail Studio image_picker_77203948-D9FB-4BFD-A5DA-910A1B574D2B-619-00000087EC2A6A62 Sep Nail Studio image_picker_77203948-D9FB-4BFD-A5DA-910A1B574D2B-619-00000087EC2A6A62
Sep Nail Studio image_picker_6B8BCB48-269A-4D88-BA50-4E3739F19ED6-619-00000087EC3FE5EF Sep Nail Studio image_picker_6B8BCB48-269A-4D88-BA50-4E3739F19ED6-619-00000087EC3FE5EF
Sep Nail Studio image_picker_73834137-76FA-48EC-9060-4856734429E5-619-00000087EBDCDF3A Sep Nail Studio image_picker_73834137-76FA-48EC-9060-4856734429E5-619-00000087EBDCDF3A
Sep Nail Studio image_picker_65C07958-6B3C-495E-BDC6-A39F122FED49-619-00000087EE5803B7 Sep Nail Studio image_picker_65C07958-6B3C-495E-BDC6-A39F122FED49-619-00000087EE5803B7
Sep Nail Studio image_picker_2A1856FA-318B-4F64-A279-353991537D12-619-00000087E725A513 Sep Nail Studio image_picker_2A1856FA-318B-4F64-A279-353991537D12-619-00000087E725A513
Sep Nail Studio image_picker_BF981E9E-4D5B-43D6-A307-4D11174860DE-619-00000087EE42BF82 Sep Nail Studio image_picker_BF981E9E-4D5B-43D6-A307-4D11174860DE-619-00000087EE42BF82
Sep Nail Studio image_picker_79F14FE5-422C-4E40-8076-7E7F3F7554DA-619-00000087EBC70697 Sep Nail Studio image_picker_79F14FE5-422C-4E40-8076-7E7F3F7554DA-619-00000087EBC70697
Sep Nail Studio image_picker_64E89EB0-E4A5-43A8-AE20-CE770988B0B7-619-00000087EAB81373 Sep Nail Studio image_picker_64E89EB0-E4A5-43A8-AE20-CE770988B0B7-619-00000087EAB81373
Sep Nail Studio image_picker_57F610F5-A5E5-4ABA-92BA-0F7D028F7C45-619-00000087EF039167 Sep Nail Studio image_picker_57F610F5-A5E5-4ABA-92BA-0F7D028F7C45-619-00000087EF039167
Sep Nail Studio image_picker_22707135-F466-4E02-B6AD-00287584EA43-619-00000087E7B2DE7B Sep Nail Studio image_picker_22707135-F466-4E02-B6AD-00287584EA43-619-00000087E7B2DE7B
Sep Nail Studio image_picker_72815AF8-22C8-409C-AB44-013B44B60C9A-619-00000087EF9B8B88 Sep Nail Studio image_picker_72815AF8-22C8-409C-AB44-013B44B60C9A-619-00000087EF9B8B88
Sep Nail Studio image_picker_944AA68E-1158-4037-9E02-CA6DA9ECBE70-619-00000087F18AF66B Sep Nail Studio image_picker_944AA68E-1158-4037-9E02-CA6DA9ECBE70-619-00000087F18AF66B
Sep Nail Studio image_picker_4E59673B-5C5E-45A3-8701-7B66DE7AB5AE-619-00000087F2F50472 Sep Nail Studio image_picker_4E59673B-5C5E-45A3-8701-7B66DE7AB5AE-619-00000087F2F50472
Sep Nail Studio image_picker_4DE79EEF-C044-4DEB-A67B-7AF0C3E0CB20-619-00000087E7C68499 Sep Nail Studio image_picker_4DE79EEF-C044-4DEB-A67B-7AF0C3E0CB20-619-00000087E7C68499
Sep Nail Studio image_picker_A6A1C21B-194A-426B-AF47-B5EBA76BCF66-619-00000087E7E24494 Sep Nail Studio image_picker_A6A1C21B-194A-426B-AF47-B5EBA76BCF66-619-00000087E7E24494
Sep Nail Studio image_picker_6C950F14-98DE-4EEA-A58C-5485359C3E5E-619-00000087F378CF42 Sep Nail Studio image_picker_6C950F14-98DE-4EEA-A58C-5485359C3E5E-619-00000087F378CF42
Sep Nail Studio image_picker_1EF733EB-60E3-473F-893D-1E7BE662F747-619-00000087F3974BAA Sep Nail Studio image_picker_1EF733EB-60E3-473F-893D-1E7BE662F747-619-00000087F3974BAA
Sep Nail Studio image_picker_CA9A2128-5ED9-4CC6-BA17-1ABEAC4C4416-619-00000087E8ED13D0 Sep Nail Studio image_picker_CA9A2128-5ED9-4CC6-BA17-1ABEAC4C4416-619-00000087E8ED13D0
Sep Nail Studio image_picker_1D76B596-CD56-4A04-A840-763BC2D15965-619-00000087F47FC132 Sep Nail Studio image_picker_1D76B596-CD56-4A04-A840-763BC2D15965-619-00000087F47FC132
Sep Nail Studio image_picker_F6890752-58A9-4090-BBF0-3D83491D047D-2605-0000018028305872 Sep Nail Studio image_picker_F6890752-58A9-4090-BBF0-3D83491D047D-2605-0000018028305872
Sep Nail Studio image_picker_E1A51D93-C041-43FC-8BF5-CB9EAED2FAD0-1656-00000131B867FD5E Sep Nail Studio image_picker_E1A51D93-C041-43FC-8BF5-CB9EAED2FAD0-1656-00000131B867FD5E
Sep Nail Studio image_picker_6C4A50B6-3F75-4E26-ACDC-C64A931AACD2-2342-0000016C6A053669 Sep Nail Studio image_picker_6C4A50B6-3F75-4E26-ACDC-C64A931AACD2-2342-0000016C6A053669
Sep Nail Studio image_picker_6C4A50B6-3F75-4E26-ACDC-C64A931AACD2-2342-0000016C6A053669 Sep Nail Studio image_picker_6C4A50B6-3F75-4E26-ACDC-C64A931AACD2-2342-0000016C6A053669
Sep Nail Studio image_picker_E09B2D9E-64C7-46CE-8227-72D56C109EA0-2342-0000016D474ECA17 Sep Nail Studio image_picker_E09B2D9E-64C7-46CE-8227-72D56C109EA0-2342-0000016D474ECA17
Sep Nail Studio image_picker_E09B2D9E-64C7-46CE-8227-72D56C109EA0-2342-0000016D474ECA17 Sep Nail Studio image_picker_E09B2D9E-64C7-46CE-8227-72D56C109EA0-2342-0000016D474ECA17
Sep Nail Studio image_picker_AD4635EA-3C5C-4DFD-B73E-2639D0021A7D-2342-0000016D47AEB969 Sep Nail Studio image_picker_AD4635EA-3C5C-4DFD-B73E-2639D0021A7D-2342-0000016D47AEB969
Sep Nail Studio image_picker_AD4635EA-3C5C-4DFD-B73E-2639D0021A7D-2342-0000016D47AEB969 Sep Nail Studio image_picker_AD4635EA-3C5C-4DFD-B73E-2639D0021A7D-2342-0000016D47AEB969
Sep Nail Studio image_picker_AA0777EC-06FD-45B0-A7E4-3279D5EECECD-2342-0000016D47C68939 Sep Nail Studio image_picker_AA0777EC-06FD-45B0-A7E4-3279D5EECECD-2342-0000016D47C68939
Sep Nail Studio image_picker_AA0777EC-06FD-45B0-A7E4-3279D5EECECD-2342-0000016D47C68939 Sep Nail Studio image_picker_AA0777EC-06FD-45B0-A7E4-3279D5EECECD-2342-0000016D47C68939
Sep Nail Studio image_picker_94DAE338-B7F3-4052-91BF-8BC745370945-2342-0000016D48E3F4D5 Sep Nail Studio image_picker_94DAE338-B7F3-4052-91BF-8BC745370945-2342-0000016D48E3F4D5
Sep Nail Studio image_picker_94DAE338-B7F3-4052-91BF-8BC745370945-2342-0000016D48E3F4D5 Sep Nail Studio image_picker_94DAE338-B7F3-4052-91BF-8BC745370945-2342-0000016D48E3F4D5
Sep Nail Studio image_picker_C2E7F91A-09FA-46CB-9B32-6BFD8DE08044-2342-0000016D47F3BE40 Sep Nail Studio image_picker_C2E7F91A-09FA-46CB-9B32-6BFD8DE08044-2342-0000016D47F3BE40
Sep Nail Studio image_picker_C2E7F91A-09FA-46CB-9B32-6BFD8DE08044-2342-0000016D47F3BE40 Sep Nail Studio image_picker_C2E7F91A-09FA-46CB-9B32-6BFD8DE08044-2342-0000016D47F3BE40
Sep Nail Studio image_picker_A8F6AABC-5959-49D4-B8E1-50A399B1217B-2342-0000016D48B80749 Sep Nail Studio image_picker_A8F6AABC-5959-49D4-B8E1-50A399B1217B-2342-0000016D48B80749
Sep Nail Studio image_picker_A8F6AABC-5959-49D4-B8E1-50A399B1217B-2342-0000016D48B80749 Sep Nail Studio image_picker_A8F6AABC-5959-49D4-B8E1-50A399B1217B-2342-0000016D48B80749
Sep Nail Studio image_picker_72B7F09F-1DDF-4DEF-B034-4347D550DB2A-2342-0000016D48D09246 Sep Nail Studio image_picker_72B7F09F-1DDF-4DEF-B034-4347D550DB2A-2342-0000016D48D09246
Sep Nail Studio image_picker_72B7F09F-1DDF-4DEF-B034-4347D550DB2A-2342-0000016D48D09246 Sep Nail Studio image_picker_72B7F09F-1DDF-4DEF-B034-4347D550DB2A-2342-0000016D48D09246

เล็บสวยมากกก นี้ทาเสริมเล็บด้วย เพิ่มเงินไป 15

- Pum

สวยมาก ทางร้านคอบมีมากค่ะ มีคิว คือ ทำได้เลย ร

- Pum

น้องช่างทำเล็บทั้งสองคนน่ารักมากๆ สุภาพมากและบ

- Natchupha

Sep. Nail Studio shop located on Ratchada 3 intersection 4, on the same side as Fortune Mall, the entrance to Ratchada at the Chinese Embassy come in and enter the intersection 4 The mouth of the alley is a 7-11 Go straight 100 meters, you will find a cafe 22 sep cafe & space, nail salon, glass room next to the cafe in the parking area.Terms & Conditions: • This voucher can be used within 2 month after purchase.  • All purchases and treatments cannot be amended. • These vouchers cannot be used with other promotions. • Show your voucher from email or GoWabi app for verification • Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”
more

Nail Spa

Hand spa is the care of our manicure. This will help keep the nails of both women and men looking healthy. Since everyone’s hands each day has to face or come in contact with a lot of dirt from the surrounding environment than other parts of the body, germs can easily accumulate in the corners of the nails. Hand spa helps remove dead cells and create new skin cells for both hands of everyone to be smooth and reduce wrinkles. 

Spa steps 

1. Soak and wash your hands

2. Cut dead skin and scrub your hand

3. Mask

4. Manicure

5. Massage and nourish

Pedicure

Cutting dead foot skin and not only maintaining and caring for our natural nails but also helping to nourish hands as well. Consisting of the edge of the nail to the desired shape, cuticle therapy, To make the nails look healthy and clean at all times.

Eyelash Extension

Eyelash extensions YY ( Natural look )

Eyelash Lifting

Eyelash lifting is to make your lash to be curl and have natural look by using quality products, which can last up to 4-5 weeks.

Venue rating

4.9


Ambience
Cleanliness
Staff
Value
How to get there

Sep Nail Studio
324/1-3 Soi Ratchadaphisek 3 (Soi Yu Charoen), Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

Mon 11:00 AM - 08:00 PM

Tue 11:00 AM - 08:00 PM

Wed 11:00 AM - 08:00 PM

Thu 11:00 AM - 08:00 PM

Fri 11:00 AM - 08:00 PM

Sat 11:00 AM - 08:00 PM

Sun 11:00 AM - 08:00 PM

REVIEWS (written by customers after their visit)
user icon

Pum

เล็บสวยมากกก นี้ทาเสริมเล็บด้วย เพิ่มเงินไป 150 แค่คุ้มมาก คนเล็บบางเล็บฉีดง่ายทำเล็บได้ค่ะ 5555

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

Pum

สวยมาก ทางร้านคอบมีมากค่ะ มีคิว คือ ทำได้เลย ราคานี้ พี่ช่าง มีตัดหนัง ตไบเล็บเล็บให้ด้วยค่ะ ทาใจเย็นมาก

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

Natchupha

น้องช่างทำเล็บทั้งสองคนน่ารักมากๆ สุภาพมากและบริการดีมาก ทำละเอ็ด ตัดหนังเลี่ยมเลย ตะไบอะไรเรียบร้อยสุด ไปแล้วไปอีกแน่นอนค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 31 Mar 2024

user icon

Nomiab

ร้านดูแลดีมากๆ มีสีให้เลือกเยอะ

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

อัญชลีกร

ช่างทำดีมากค่ะประทับใจ

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

Latte

ร้านทำดีมากก สีเล็บสวยจริง ถูกใจเป็นที่สุด เลิฟๆ ไปอีกแน่นอนนนน 🥰🥰

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

Phurich

คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ สีสวยยยย

verify image Verified Reviews

Visited 18 Mar 2024

user icon

Phurich

สีกลิตเตอร์สวย ทำดีเหมือนเดิมค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 18 Mar 2024

user icon

Pim

สีสวยมาก มาทำครั้งที่ 2 แล้วติดใจ พี่พนักงานน่ารักมากกกก👍🏻💖

verify image Verified Reviews

Visited 18 Mar 2024

user icon

Aunyoung

ชวนเพื่อนมาทำเล็บร้านนี้ค่า เพื่อนพอใจมาก เร่มาทำบ่อยแล้ว ราคาพี สีสวย มีให้เลือกเยอะ แนะนำเลย มีที่จอดรถด้วย

verify image Verified Reviews

Visited 11 Mar 2024

People Also Like