จองออนไลน์กับโกวาบิ - Bangkok Sports Massage

Bangkok Sports Massage

Cash, credit card $$$ THB

2nd Floor, Fifty Fifth Plaza 90 Thonglor Soi 2, Sukhumvit 55 Road, Kwaeng Khlongton-North

Bsm coverpage Bsm coverpage
Img 6400 Img 6400
11751355 10153554851698408 1570247059 n 11751355 10153554851698408 1570247059 n
Img 6393 Img 6393

BSM is the first sports-centric massage centre in Thailand catering to athletes of all levels. But we also use sports massage techniques to the benefit of ordinary people who aren't that much into sports. What's good for top athletes is also good for other folks too!

Each of our massage therapists are all specifically trained in techniques that are proven to assist in the relief of sports related stress and fatigue, relax your muscles, and prepare your body for an athletic event or the everyday rigors of daily life.

บริการโดดเด่น
บริการนวดกดจุด

Sports Massage is a special form of massage and is typically used before, during, and after athletic events. The purpose of the massage is to prepare the athlete for peak performance, to drain away fatigue, to relieve swelling, to reduce muscle tension, to promote flexibility and to prevent injuries.

The main purpose of sports massage therapy is to help alleviate the stress and tension which builds up in the body’s soft tissues during physical activity. Where minor injuries and lesions occur, due to overexertion and/or overuse, massage can break them down quickly and effectively. The massage will help prepare the athlete for peak performance, to drain away fatigue, to relieve swelling, to reduce muscle tension, to promote flexibility and to prevent injuries. Sports massage can help prevent those niggling injuries that so often get in the way of performance and achievement, whether a person is an athlete or a once a week jogger.

Sports Massage is a special form of massage and is typically used before, during, and after athletic events. The purpose of the massage is to prepare the athlete for peak performance, to drain away fatigue, to relieve swelling, to reduce muscle tension, to promote flexibility and to prevent injuries.

The main purpose of sports massage therapy is to help alleviate the stress and tension which builds up in the body’s soft tissues during physical activity. Where minor injuries and lesions occur, due to overexertion and/or overuse, massage can break them down quickly and effectively. The massage will help prepare the athlete for peak performance, to drain away fatigue, to relieve swelling, to reduce muscle tension, to promote flexibility and to prevent injuries. Sports massage can help prevent those niggling injuries that so often get in the way of performance and achievement, whether a person is an athlete or a once a week jogger.

บริการนวดตัวเฉพาะจุด

For those who suffer from Office Syndrome or Migraines, this is the perfect massage to release the tension in the upper back, shoulders, neck, and head.

For those who suffer from Office Syndrome or Migraines, this is the perfect massage to release the tension in the upper back, shoulders, neck, and head.

บริการนวดกดจุด

MAT™ IS:

  • A REVOLUTIONARY APPROACH TO THE ASSESSMENT AND CORRECTION OF MUSCULAR IMBALANCES, JOINT INSTABILITY, AND LIMITATIONS IN RANGE OF MOTION WITHIN THE HUMAN BODY.

  • A NON-INVASIVE TECHNIQUE, DESIGNED TO BALANCE THE MUSCULAR SYSTEM OF PEOPLE OF ALL AGES.

  • A UNIQUE SYSTEMATIC FORMAT USED TO “JUMPSTART” THE MUSCLES IN ORDER FOR THEM TO FUNCTION WITH MAXIMUM EFFICIENCY.

MAT™ is effective for EVERYONE from elite athletes to rehabilitation patients, and anyone in between. MAT™ has been successfully implemented with professional athletes (NFL, NBA, NHL, CFL, PGA, etc.) in clinical rehabilitative, personal training environments, and countless other settings.

Muscle Activation Techniques™ is a specific and unique process for evaluating an individual’s ability to produce efficient muscle contraction. Loss of muscle contraction results in a decreased range of motion, and therefore decreased physical performance.

Range of motion testing can indicate which muscles have decreased contractibility, and precise forces are applied to restore that muscle’s efficiency. The MAT™ Certified Specialist is trained and certified to perform several force application techniques that can restore function and strengthen weak muscles.

In no time at all, you will be performing your daily activities with ease, whether that means throwing 100 yard passes or walking up the stairs!

MAT™ IS:

  • A REVOLUTIONARY APPROACH TO THE ASSESSMENT AND CORRECTION OF MUSCULAR IMBALANCES, JOINT INSTABILITY, AND LIMITATIONS IN RANGE OF MOTION WITHIN THE HUMAN BODY.

  • A NON-INVASIVE TECHNIQUE, DESIGNED TO BALANCE THE MUSCULAR SYSTEM OF PEOPLE OF ALL AGES.

  • A UNIQUE SYSTEMATIC FORMAT USED TO “JUMPSTART” THE MUSCLES IN ORDER FOR THEM TO FUNCTION WITH MAXIMUM EFFICIENCY.

MAT™ is effective for EVERYONE from elite athletes to rehabilitation patients, and anyone in between. MAT™ has been successfully implemented with professional athletes (NFL, NBA, NHL, CFL, PGA, etc.) in clinical rehabilitative, personal training environments, and countless other settings.

Muscle Activation Techniques™ is a specific and unique process for evaluating an individual’s ability to produce efficient muscle contraction. Loss of muscle contraction results in a decreased range of motion, and therefore decreased physical performance.

Range of motion testing can indicate which muscles have decreased contractibility, and precise forces are applied to restore that muscle’s efficiency. The MAT™ Certified Specialist is trained and certified to perform several force application techniques that can restore function and strengthen weak muscles.

In no time at all, you will be performing your daily activities with ease, whether that means throwing 100 yard passes or walking up the stairs!

การจัดอันดับสถานที่

0.0


0 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า

Bangkok Sports Massage
2nd Floor, Fifty Fifth Plaza 90 Thonglor Soi 2, Sukhumvit 55 Road, Kwaeng Khlongton-North

Mon 10:00 AM - 08:00 PM

Tue 10:00 AM - 08:00 PM

Wed 10:00 AM - 08:00 PM

Thu 10:00 AM - 08:00 PM

Fri 10:00 AM - 08:00 PM

Sat 10:00 AM - 08:00 PM

Sun 10:00 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Id lead photo
id Beauty Center
0 รีวิว