จองออนไลน์กับโกวาบิ - Blanc Eyelash Salon (Mercury Ville Chidlom)

Blanc Eyelash Salon (Mercury Ville Chidlom)

Cash, credit card $$$ THB

2nd Floor, Mercury Ville Chidlom, BTS Chidlom Exit 4

1 1
3 3
2 2

What makes us special?
 

Highly-skilled Expert Technicians

Every technician of Blanc has completed the eyelash extensions course of Blanc Eyelash School in Osaka, Japan, which is conducted by expert Japanese teachers.

Eyelash Extension Technique

Lashes are applied one by one onto your own natural eyelashes. The excellent technique of eyelash application and applying adhesive create a natural look. Our technicians will discuss with the clients about their requirements and design the eyelash extensions style for them. They will choose the size, length, thickness, curvature that suit your face and eye shape.

 

High quality product and safe

Eyelashes, Eyelash Adhesive, and Eyelash Remover Cream under the brand “BLANC” are high quality product which are manufactured and imported from Japan.

Blanc Ultra Soft Lashes

Blanc Lashes are made of premium synthetic fibres, whose quality is very similar to the real eyelashes. The lashes are extremely lightweight and blend well with the natural ones. They are strong and their shine is medium level which is the level of healthy natural-look eyelashes.

Blanc Eyelash adhesive (Blanc glue)

is highly safe and medical grade. It is gentle to your eyes and does not cause irritation. Most importantly, it does not cause damage to your natural lashes and does not affect the growth cycle of your lashes.     

Blanc Remover Cream

Blanc remover cream  It is a special product for removing eyelash extensions. It is safe to your eyes and can remove the adhesive thoroughly. It deeply cleans your eyelashes and allow your eyelashes to get oxygen fully.

 

Giving consultations 

In order to give highest satisfaction to our clients, we focus on giving good services and giving consultations in details about eyelash extensions. We will discuss with clients so as to create eyelash extensions that best suit them.

Private, peaceful, and clean environment

You will be well taken care of in every process from the moment you step into our salon. You will feel relaxed in the peaceful, clean and private environment of the private room. There are no interruptions from outside.

Book eyelash services and eye extension at Blanc Eyelash Salon Mercury Ville Chidlom (next to BTS Chidlom station, 2nd Floor, Mercury Ville Chidlom).

การจัดอันดับสถานที่

0.0


0 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า

Blanc Eyelash Salon (Mercury Ville Chidlom)
2nd Floor, Mercury Ville Chidlom, BTS Chidlom Exit 4

Mon 11:00 AM - 09:15 PM

Tue 11:00 AM - 09:00 PM

Wed 11:00 AM - 09:00 PM

Thu 11:00 AM - 09:00 PM

Fri 11:00 AM - 09:00 PM

Sat 12:00 PM - 09:00 PM

Sun 12:00 PM - 09:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
The aura lead photo
The Aura Dental Clinic
0 รีวิว
Al safiyyah lead photo
Al Safiyyah (Habito Mall)
3 รีวิว
Genesis klinik lead photo
Genesis Klinik
3 รีวิว