จองออนไลน์กับโกวาบิ - Covid-19 Hospital Information

Covid-19 Hospital Information

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

Bangkok Area

Covid 19 hospital informationcover Covid 19 hospital informationcover
Covid 19 hospital information1 Covid 19 hospital information1
Covid 19 hospital information2 Covid 19 hospital information2
Covid 19 hospital information3 Covid 19 hospital information3
Covid 19 hospital information4 Covid 19 hospital information4
Covid 19 hospital information5 Covid 19 hospital information5

สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ที่พร้อมใช้อยู่ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ วิธี Real-time RT PCR เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 3 – 5 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม ดังนั้น ไม่ว่าจะเชื้อเป็น หรือเชื้อตาย ตรวจจับได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนล่าง  ของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉับโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

บริการโดดเด่น

COVID-19 Hospital Testing

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in  ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 48 ชั่วโมง

ราคาคนไทย 8,200 บาท (รวม Lab,X-ray)

ราคาชาวต่างชาติ 8,200 บาท (รวม Lab,X-ray)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

60 หมู่6 ถนน กาญจนาภิเษก ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทร. 1218 กด 2

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : จองล่วงหน้าผ่าน Call center Walk-in ทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 24 ชั่วโมง

ราคาคนไทย ราคาไม่เกิน 7,300 บาท (รวม Lab,X-ray)

ราคาชาวต่างชาติ ราคาไม่เกิน 7,300 บาท (รวม Lab,X-ray)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

133 ซอย สุขุมวิท 49 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 020-222-222

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk in เวลา 08.00 น. -20.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 1-2 ชั่วโมง

รับผลภายใน 3 - 4 วัน

ราคาคนไทย ไม่เกิน 7,000 บาท (ตรวจโควิดอย่างเดียว)

*ราคาชาวต่างชาติ 9,000 บาท (รวม x-ray,เจาะเลือด,ตรวจไข้หวัดใหญ่,ตรวจโควิด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

733/345 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

โทร.02-2716700

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น"

วัน-เวลาให้บริการ : 8.00 - 18.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 7 วัน

ราคาคนไทยไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

ราคาชาวต่างชาติไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

90/5 หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร. 80-074-8800

*โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in เวลา 07.00-.22.00 

ขั้นตอนรับบริการ :  *รับเฉพาะเคสมีความเสี่ยง ไข้ ไอ

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 3 วัน

ราคาคนไทย 2,500 บาท (รวม Lab)

ราคาชาวต่างชาติ 2,500 บาท (รวม Lab)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันบำราศนราดูร

38 หมู่ที่ 4 14 ถนน ติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 02-590-3427

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in 08.00 น. -18.00 น. 

ขั้นตอนรับบริการ :  *รับเฉพาะเคสมีความเสี่ยง ไข้ ไอ 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน อาคารนวมินทร์ ชั้น G

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 4-6 ชั่วโมง

ราคาคนไทย 3,000 บาท (รวม Lab)

ราคาชาวต่างชาติ 3,000 บาท (รวม Lab)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลศิริราช

2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02-4197000

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in เวลา 08.00 AM-17.00 PM

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ :  5 - 7 วัน

ราคาคนไทยไม่เกิน 6,500 บาท (รวม Lab,X-ray)

ราคาชาวต่างชาติไม่เกิน 6,500 บาท (รวม Lab,X-ray)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลพญาไท 3

111 ถนนเพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-2716700

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น"

วัน-เวลาให้บริการ : 08.30 - 21.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 7 วัน

ราคาคนไทยไม่เกิน 15,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

ราคาชาวต่างชาติไม่เกิน 15,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 02-271-7000

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ :  3-5 วัน

ราคาคนไทย ราคาไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

ราคาชาวต่างชาติ ราคาไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

2012 5-7 ซอย พหลโยธิน 34 แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-1500-900 ต่อ 5120,5238

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in  ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 3-5 วัน

ราคาคนไทย ราคาไม่เกิน 9,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

ราคาชาวต่างชาติ ราคาไม่เกิน 9,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

288 หมู่1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร. 02-818-9000

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

*ไม่มีไข้,ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ

รับบริการได้ที่ Non-ARI Clinic ชั้น 1 อาคาร R

วัน-เวลาให้บริการ : 07.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน 

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ :  1-3 วัน

ราคาคนไทย 6,500 บาท (รวม Lab) / 7,000 บาท (รวม Lab,X-ray)

ราคาชาวต่างชาติ 6,500 บาท (รวม Lab) / 7,000 บาท (รวม Lab,X-ray)

 

**มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 ํC

มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก แสบคอ คอแห้ง ได้กลิ่นลดลง

ท้องเสีย ร่วมกับมีไข้

วัน-เวลาให้บริการ : 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน 

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ :  1-3 วัน

ราคาคนไทย 12,000 บาท (รวม Lab) / 12,500 บาท (รวม Lab,X-ray)

ราคาชาวต่างชาติ 12,000 บาท (รวม Lab) / 12,500 บาท (รวม Lab,X-ray)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอย เพชรบุรี 47 แยก 10 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร. 1719

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ :  8.00 – 17.00 น. ทุกวัน จองล่วงหน้าผ่าน Call center

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 3 วัน

ราคาคนไทย 10,500 บาท (รวม Lab)

ราคาชาวต่างชาติ 10,500 บาท (รวม Lab)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

33 ซอย สุขุมวิท 3 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 1378

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

วัน-เวลาให้บริการ : 08.00AM-16.00 PM โทรจอง รับ 80 คนต่อวัน

ขั้นตอนรับบริการ : 

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ :  5 - 7 วัน

ราคาคนไทย 6,500 บาท (รวม Lab)

ราคาชาวต่างชาติ 6,500 บาท (รวม Lab)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลพญาไท 2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-2716700

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น"

วัน-เวลาให้บริการ : Walk-in ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

ขั้นตอนรับบริการ :  

1.ลงทะเบียน ณ เคาเตอร์ลงทะเบียน ติดต่อแผนกอายุรกรรม

2.รอพยาบาลเรียกคัดกรองเบื้องต้น

ระยะเวลารอผลตรวจ : 5-7 วัน

ราคาคนไทย ราคาไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

ราคาชาวต่างชาติ ราคาไม่เกิน 10,000 บาท (รวม Lab,X-ray,ตรวจเลือด)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

11, 1 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทร. 02-577-8111

* โกวาบิไม่รับบริการจองล่วงหน้า,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ COVID-19 กรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้น

การจัดอันดับสถานที่

5.0


1 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

Covid-19 Hospital Information
Bangkok Area

Mon 07:00 AM - 08:00 PM

Tue 07:00 AM - 08:00 PM

Wed 07:00 AM - 08:00 PM

Thu 07:00 AM - 08:00 PM

Fri 07:00 AM - 08:00 PM

Sat 07:00 AM - 08:00 PM

Sun 07:00 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
1
CLB Celebrity Clinic
82 รีวิว
4
Urban Oasis Spa
37 รีวิว
6
Daluna Salon
70 รีวิว