จองออนไลน์กับโกวาบิ - Makkha Health&Spa (Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park)

Makkha Health&Spa (Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park)

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

90 Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park (Floor3), Sukhumvit Soi 24 Klongton, Klongtoey, Bangkok, 10110

Cover marriott Cover marriott
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Makkha Health&Spa - A sincere welcome from friendly staffs willing you into the highness of relaxation at Makkha Health and Spa. At this elegant day spa, Makkha Health and Spa is located in the center of Chiang Mai old city which is surrounded by the old canals and beautiful temples. Only one minute walking to Wat Phra Singh temple and Sunday Walking Street. Free shuttle service is available within in Chiang Mai city. Not only in the Chiangmai city but also in Bangkok. For now our 3rd branch was expand in Bangkok recently. You can choose the nearest branch.

 

Ambiance

Enjoy and relax by the scent from Chiang Mai local herb and natural essential oil with the sound of natural music surrounding the house exclusive to Makkha Health & Spa.

The surrounding beautiful gardens and grounds are a healing environment where you can enjoy luxurious wellness in privacy.

 

Professional therapist

We provide professional, qualified, and high experienced therapists for our customers. All of our therapists have an experience more than 10 years which are certified by

the Thailand’s Ministry of Health after passing three hundreds hours of training, theoretically and practically to make sure that every treatment in our spa has the standardized massaging technique

and you will feel stress-relieving and receive high quality massage.

 

Finest environment and products

Therapist will wash your feet before start the treatment for personal hygiene. Our spa had policy to change bed linen, towels, pajamas, and other personal products after finished the treatment. In term of our aromatherapy spa products; WAN WAAN brand, the unique natural scents developed by our team of leading pharmaceutical experts.

Consumers can rest assured that they will get full use of our high quality formula which is gentle on sensitive or allergy skin.

 

Additional Required Information:

Please arrive at least 15 minutes before the treatment start.

Customers who aged between 3-80 years old are allowed to participate.

Pregnant customers can join “Facial treatment”. However, it is highly recommended that you get the medical advice from a doctor prior to the service.

บริการโดดเด่น

บริการขัดตัว

This body treatment exfoliates the dead skin cells using combination of pure salt, essential oils, sweet almond oil, vitamin E, squalene, shea butter and jojoba oil. The treatment provides benefit for nourish the skin, improve circulation, cleanse and tone even the most sensitive skin. For body mask, a pleasant treatment that applying a mask all over the body with the purpose to deliver a therapeutic effect such as hydration, detoxification and skin softening.

บริการนวดคอ บ่า ไหล่

One of the best possible methods for treat after a long day of office work is this treatment. Shoulder massage provides deep relaxation to the stressed shoulder, stimulates blood circulation, and improves the functioning of the lymph system. A neck massage not only relieves neck pain but also provides relief to the shoulders, back and head

บริการนวดประคบ

A warm bag of steamed Thai herb make day by day. This type of therapy offers many potential health benefits. The herbal ball is rolled, pressed, and circled directly on the skin. Thai herbal compress induces deep relaxation, relieves sprains, bruises and sore muscles, boosts both emotional and physical well-being and improves circulation of blood and lymph.

บริการนวดประคบหินร้อน

The natural therapy which warmed stones are placed on parts of the guest’s body to maximize the therapeutic benefit. The stones used are very smooth-surfaced stones made of basalt. The heated stones help your muscles relax, improve blood circulation, relieve nervous fatigue and create the energy flow in the body.

บริการพอกผิวกาย

This body treatment exfoliates the dead skin cells using combination of pure salt, essential oils, sweet almond oil, vitamin E, squalene, shea butter and jojoba oil. The treatment provides benefit for nourish the skin, improve circulation, cleanse and tone even the most sensitive skin. For body mask, a pleasant treatment that applying a mask all over the body with the purpose to deliver a therapeutic effect such as hydration, detoxification and skin softening.

บริการวารีบำบัด

Bathing in herbal scented water enriched with powerful luxurious milk can help improve symptoms of some skin problems and soothe the skin because of the moisturizing in milk, it may help to calm redness from sunburn or to reduce some of the dryness and itching, and just be a relaxing experience for everyone.

บริการสำหรับใบหน้า

A treatment designed to help deep cleanse the skin, removing toxins caused by pollution, increasing the flow of oxygen-enriched blood. Suitable for all skin type and give you brighter and healthier facial skin.

The treatment includes

• facial cleanses

• toning

• gentle exfoliates

• facial mask

• moisturizer

• facial massage that relaxes facial features and energizes the skin

แพคเกจสปา

This body treatment exfoliates the dead skin cells using combination of pure salt, essential oils, sweet almond oil, vitamin E, squalene, shea butter and jojoba oil and aromatherapy oils are unique and natural scents when combined with Swedish massage technique, essential oils can provide an additional level of relaxation and healing.

Thai herbal compress induces deep relaxation, relieves sprains, bruises and sore muscles and the heated warm oil is applied to the body which helps soften and expand the muscle tissues to relief from pain and inflammation.

Aromatherapy oils are unique and natural scents when combined with Swedish massage technique, essential oils can provide an additional level of relaxation and healing and Foot reflexology is the application of pressure onto particular areas on the feet in order to affect relax various parts of the body.

Foot reflexology is the application of pressure onto particular areas on the feet in order to affect relax various parts of the body and natural therapy which warmed  stones help your muscles relax, improve blood circulation, relieve nervous fatigue and create the energy flow in the body.

Aromatherapy oils are unique and natural scents when combined with Swedish massage technique, essential oils can provide an additional level of relaxation and healing blend facial treatment designed to help deep cleanse the skin, removing toxins caused by pollution, increasing the flow of oxygen-enriched blood. Suitable for all skin type and give you brighter and healthier facial skin.

A must-try massage recommended for foreign travelers.This massage style actually combines some of body works types like acupressure, massage and yoga to create a holistic massage experience and foot reflexology is the application of pressure onto particular areas on the feet in order to affect relax various parts of the body.

การจัดอันดับสถานที่

ไม่มีจ้อมูลการรีวิว

How to get there

Makkha Health&Spa (Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park)
90 Marriott Executive Apartments Sukhumvit Park (Floor3), Sukhumvit Soi 24 Klongton, Klongtoey, Bangkok, 10110

Mon 11:00 AM - 10:00 PM

Tue 11:00 AM - 10:00 PM

Wed 11:00 AM - 10:00 PM

Thu 11:00 AM - 10:00 PM

Fri 11:00 AM - 10:00 PM

Sat 11:00 AM - 10:00 PM

Sun 11:00 AM - 10:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
ร้านค้าแนะนำ
1
KOSE Beauty Center
171 รีวิว
Cover top rated 2020artboard 1 copy 2
Alinda Clinic
1634 รีวิว
Image %2845%29
The Empresser (Lash & Brow)
385 รีวิว