จองออนไลน์กับโกวาบิ - My Secret Wellness Spa

My Secret Wellness Spa

Cash, credit card $$$ THB

Kalaprapeuk Road, Bang Wa Bangkok

Secretwn16 1 Secretwn16 1
Secretwn8 1 Secretwn8 1
Secretwn9 1 Secretwn9 1
Secretwn13 1 Secretwn13 1
Secretwb11 1 Secretwb11 1
Secretwn6 1 Secretwn6 1

Welcome to My secret Wellness Spa a contemporary urban day spa concept with exceptionally designed facilities. If you are looking for a place to have your regular weekly massage, to enjoy facial therapies or relax your mind with body treatment My secret wellness Spa provides highly trained staff using only the best available products from France. My Secret Wellness Spa provides a 5-star spa experience at affordable prices, using industry leading French products. Our staff is highly trained, and will see to your every need.

 My Secret Wellness Spa located close to BTS Vuttakas in Thonburi district, we open for a year since March 2016 along Kallaprapruek road, we provide 2 combine building with 5 Oil massage rooms, 3 Thai massage rooms and 3 Pedi massage seats.

Special Package on Gowabi

“Infrared workout sauna  + Detoxifying body scrub+ Pedi massage (120 mins)”

990THB (from 2000THB)

Infrared Sauna (30mins) Infrared saunas help your body release a number of toxins, including heavy metals like mercury and lead, and environmental chemicals. The benefits don’t stop there. With infrared sauna technology, you can also lose weight, relax, relieve unwanted pain, increase your circulation, and purify your skin.

 Detoxifying Body scrub (60mins): Exfoliate your dead cell and enhance your skin more smoother and brighter, enrich your skin flawless also slimming with marine salt and Vit C from France.

Pedi Massage(30 mins): This treatment will relieve tired aching feet and promote blood circulation around the body.

 “Thai Herbal Compress Completely (120 mins)”

990THB (from 1600THB)

Improve blood circulation and flexibility your body. Our Thai Herbal compress massage will leave you relaxed and balanced. We also provide the herbal ball heat compression; which will help relieve any muscle tension more.

 “Infrared Workout Sauna + International Thai Massage (120 mins)”

990THB (from 1500THB)

Infrared Workout Sauna(30 mins) Infrared saunas help your body release a number of toxins, including heavy metals like mercury and lead, and environmental chemicals. The benefits don’t stop there. With infrared sauna technology, you can also lose weight, relax, relieve unwanted pain, increase your circulation, and purify your skin. Moreover, If you suffer from muscle aches or joint pain, infrared saunas can relieve this form of inflammation by increasing circulation and relaxing your muscles.

International Thai Massage (90 mins) our International Thai Massage by Mysecret will release your stress out from long working day and energize your power for the coming tomorrow.

 >> Recommended to book 3 days in advance <<

แพคเกจบริการ
บริการนวดคอ บ่า ไหล่

การจัดอันดับสถานที่

0.0


0 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า

My Secret Wellness Spa
Kalaprapeuk Road, Bang Wa Bangkok

Mon 11:00 AM - 10:30 PM

Tue 11:00 AM - 10:30 PM

Wed 11:00 AM - 10:30 PM

Thu 11:00 AM - 10:30 PM

Fri 11:00 AM - 10:30 PM

Sat 11:00 AM - 10:30 PM

Sun 11:00 AM - 10:30 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Id lead photo
id Beauty Center
0 รีวิว