จองออนไลน์กับโกวาบิ - Oasis Spa Chiang Mai

Oasis Spa Chiang Mai

Cash, credit card $$$ THB

102 Sirimuangklajan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai

Sirimuangklajan Sirimuangklajan
5 5
6 6
7 7
9 9
2 2

โอเอซิส สปา (Oasis Spa) ศูนย์บริการนวดสปาชั้นนำของไทย ที่ให้ความพักผ่อน ผ่อนคลายความเครียด เงียบสงบ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่น พร้อมกับการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ โอเอซิส สปา นอกจากนั้นยังมีทรีทเม้นท์ให้บริการอยู่หลากหลายชนิด เช่น ทรีทเม้นท์ผิวหน้า และทรีทเม้นต์เส้นผม ทั้งการนวดไทยด้วยสมุนไพรธรรมชาติ และการดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้าที่มาใช้บริการนวดสปา

โอเอซิส สปา ได้บริการทุกรูปแบบตั้งแต่ นวดน้ำมันอโรม่า ทรีทเม้นท์บำรุงผิว นวดประคบสมุนไพร ขัดตัว วารีบำบัด แพคเกจสปา นวดแผนไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย และตัว signature ของที่ โอเอซิส สปา คือ King of Oasis และ Queen of Oasis โดยแต่ละเซอร์วิส ได้บริการโดยเทอราปิสที่เชี่ยวชาญ รับรองว่าหลังจากใช้บริการ ลูกค้าจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

โอเอซิส สปา ได้มีบริการ รับ-ส่งลูกค้าที่ BTS พร้อมพงษ์ ฟรี เมื่อมาใช้บริการนวดสปาในสาขากรุงเทพ (สุขุมวิท) และนอกจากนั้นยัง รับ-ส่ง ลูกค้าจากตัวเมืองฟรี เมื่อมาใช้บริการนวดสปาในสาขา ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา

จอง โอเอซิส สปา เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) ออนไลน์ ตอนนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษ และส่วนลดราคาในบริการนวดสปาต่าง ๆ เช่น นวดน้ำมันอโรม่า ทรีทเม้นท์บำรุงผิว นวดประคบสมุนไพร ขัดตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถอ่านรีวิวเกี่ยวกับ โอเอซิส สปา  เชียงใหม่ (นิมมานเหมินทร์) จากลูกค้าที่มาใช้บริการ ดูรายการเมนู ราคา พร้อมโปรโมชั่น

บริการโดดเด่น
บริการกระชับสัดส่วนด้วยการแรพ

This treatment makes skin radiant with health and soft to the touch. A coconut butter body wrap provides nourishment for restoring and rehydrating skin while making it silky and smooth. Additional ingredients - coconut oil, honey and jojoba oil - replenish dry skin and give it new life.

Enjoy the treatment that purifies and restores tone and vitality to the skin. White clay, Coconut oil, Ylang Ylang and Lavender essential oils combine to penetrate deeply and draw out toxins, while moisturizing and softening the skin. Great for dry or sensitive skin.

Aloe Vera gel infused with Lavender essential oils penetrates deeply to replenish and restore the skin’s natural balance and vitality. Lavender and chamomile oils calm and relax the spirit while balancing the body. This body wrap treatment is soothing and great for sunburned skin.

A red clay and grapefruit essential oil body mask combines with a purifying body wrap to draw out toxins and deliver essential vitamins and minerals to the skin. Grapefruits and geranium elevate your senses. Ideal for dry or sensitive skin.

บริการขัดตัว

The Secrets of Lanna Beauties inspire this Body Scrub. It uses a combination of golden silk cocoons and satin sugar to pleasure your skin and stimulate new growth. Golden glitter is infused into sal butter to moisturize and restore your skin while your senses are indulged with the heady scent of jasmine. Nourishing and regenerating for all types of skin.

This refreshing body scrub uses nutrients extracted from plankton and aloe vera to repair damaged skin and protect it from the harsh environment. These nutrients, combined with sweet almond oil which is rich in protein and vitamin emollients, leave your skin soothed and nourished. The clean, crisp fragrances of rosemary and peppermint essential oils will lift your mood and promote calm and relaxation.

Awaken your senses with this delightful scrub for normal skin. We use finely ground coffee to stimulate the skin’s blood flow and creamy yogurt to naturally hydrate the skin. Honey protects and nourishes to help your skin look and feel softer and smoother.

Ideal for normal to dry skin, this gentle exfoliating scrub will leave your body looking radiant. A combination of Brown Rice, Soya Beans and Black Sesame Seeds removes toxins from your skin and transforms your skin. You will feel more alive!

This rich natural scrub was specially formulated to nourish and refresh very dry skin. Dead skin cells are removed, pores shrink and the skin is moisturized. Your newer and brighter skin emerges after a scrub with this fusion of soft-textured of natural Thai Coconut, Loofah, Shea Butter, Jojoba Seed Oil and Witch Hazel.

บริการทรีทเม้นต์ผิวหน้า

This soothing treatment uses renowned Guinot® skin care products. The treatment is formulated for very delicate or sensitive skin, it soothes irritation and repairs the skin providing visible and lasting results. The treatment includes cleansing, toning, a gentle facial scrub, mask and massage to remove dead skin cells and give you healthier and brighter skin.

A treatment designed to soothe a sunburned face, restore freshness, correct uneven skin tone, comfort, calm redness and prolong the tan. The treatment uses renowned Guinot® products and includes: cleansing, toning, a gentle scrub, mask, and massage to revitalize, rehydrate and boost facial skin recovery.

For problem skin due to pollution and stress. Using celebrated Guinot® products to remove dead cells from the skin’s surface while encouraging cell renewal, this facial cleanses, exfoliates and hydrates while a facial massage relaxes facial features and energizes the skin. Great for all skin types.

This facial treatment uses natural products and Thai herbs to tone and firm facial skin. The combination of Thanaka, Honey and Black Sesame purifies, smoothes and moisturizes the skin. The treatment ends with a fresh cucumber mask, then moisturizer for a more radiant complexion. This rids the skin of toxins and promotes relaxation and improved energy flow.

Shirodhara is an Ayurveda practice that uses the gentle dripping of herbal oils onto the forehead to induce a deep state of serenity and relaxation. It is followed by an Indian head and scalp massage. Shirodhara is believed to improve memory and is used treat many conditions including migraine headaches, insomnia, tension, stress and strain. The herbal oil used also keeps the hair shiny and in good condition.

บริการนวดคอ บ่า ไหล่

This massage benefits you from head to toe. First, a Thai Herbal foot scrub renews the skin followed by an Oriental Foot Reflexology Massage. Next, a neck and shoulder massage eliminates tension-causing stress and chronic pain. Finally, a head massage stimulates scalp circulation, soothes and restores energy flow to the temples. The benefits are marvelous and immediate – total relaxation, release of tension, relief from fatigue and increased alertness and concentration.

บริการนวดตัวเฉพาะจุด

Reflexology is the ancient healing art that believes applying pressure to specific points on the feet produces beneficial results. The body is believed to be divided into ten zones with energy lines linking all parts of the body and when pressure is applied to a specific point on the foot, a reflex action of self-healing is stimulated in another part of the body. Therapists use only their hands, fingers, and sometimes a wooden stick dipped in apply with fragrant massage oil.

บริการนวดน้ำมันอโรม่า

You will feel majestic by the end of this two-hour massage that is fit for a king. This stress-buster treatment combines Thai massage techniques with Aromatherapy massage. It begins with a Thai Herbal Hot Compress placed along the strong muscle lines. Then a Hot Oil Massage stretches the muscles to reopen the body’s energy pathways, enhance circulation, increase energy levels and promote overall health and wellbeing.

Hot Stone, Swedish and Aromatherapy massages are combined in this two-hour therapy to make a woman feel like a queen. The ancient oriental massage focusing on the Meridian Lines improves the body’s functions and promotes self-healing. Swedish and Aromatherapy massages further restore and enhance vitality and the heat of the Hot Stone therapy relaxes deep muscle layers for a more effective massage and realignment of life-energy.

บริการนวดประคบ

Hot herbal compresses are applied in combination with a Thai traditional massage. This soothing treatment increases energy flow, improves circulation, relaxes deep muscle tissue, treats energy lines that are otherwise unreachable and stimulates nerve ending to promote the body's natural healing process. The aromatic herbs used in hot compresses stimulate the senses and aid deep relaxation; they include Kaffir Lime, Prai, and Camphor.

This treatment starts with Cool Ocean Breeze Body Scrub on the feet and then destressed feet are soothed by Thai Herbal White Clay Body Wrap. When oriental foot massage is applied to points on the underside of the foot, a reflex action occurs in another part of the body that stimulates self-healing. Foot massage applied with herbal aromatic oils.

บริการนวดรักษาบำบัด

This treatment used for thousands of years has been combined with contemporary knowledge to promote relaxation and wellness. It uses deep stretching, rubbing and kneading to stimulate acupressure points to balance the body and allow its life force to flow freely. Thai herbal massage balm and Thai Herbal Hot Compresses are applied during the treatment to enhance its effectiveness. The result is a new vitality, improved circulation and stress relief.

บริการนวดอโรม่า

This treatment perfectly combines the three most effective spa therapies: Swedish massage, Thai massage and Aromatherapy. The kneading and rubbing of Swedish massage brings relaxation and healing; pressure-point therapy of the Thai massage stimulates the acupressure points along energy lines which can deplete muscular stress and dissolve blockages. Aromatic therapy can help to fight depression, relieve aches, manage pain, improve blood pressure, and much more.

บริการนวดไทย

This treatment uses the synergy created when two people and four hands work together. Imagine duet therapists working in harmony massaging fragrant oil all over your body in blissful, synchronized waves. At times, during this multi-hand massage, therapists intertwine their hands to produce rubbing motions that cause the body to resonate with multiple sensations. This treatment produces more than double results, in fact, there is nothing like it!

Our traditional Thai Massage is both deeply refreshing and extremely revitalizing. It is performed with slow movements and covers the entire body and offers the deepest possible relaxation. ‘Sen’ energy lines are pressed and kneaded, the therapy continues with passive stretching followed by a soothing head, neck and shoulder massage. This treatment energizes, rejuvenates and increases blood and oxygen circulation.

บริการวารีบำบัด

This is an add on service and must be booked with a main spa package

This popular hydrotherapy treatment is created from a combination of aromatic Thai herbs including: Turmeric, Prai, Lemongrass, Camphor and Kaffir lime. It awakens the senses while soothing, relaxing and reducing stress. Toxins are removed, circulation and respiratory functions are improved and the skin becomes softer and suppler.

This is an add on service and must be booked with a main spa package

It is no secret that a warm bath calms the mind and improves circulation. Our Aromatherapy Milk Bath is a warm milky bath featuring the heavenly essential oils of Citrus, Lavender and the Thai herb, “Prai.” This bath provides relief from stress and anxiety and helps to treat muscular pain.

บริการเกี่ยวกับอายุรเวท

The head is important because the sense organs – the eyes, nose, ears, tongue, and skin – are located there. Many find the Ayurvedic head massage improves nourishment to the senses and enhances their natural functions. Traditionally, Indian women practiced head massage to increase blood circulation to the head, neck, and shoulders. It is believed to promote sleep, improve tension headaches, and boost concentration by improving the delivery of oxygen and nutrients.

Known as “Abhyanga,” this full body massage uses herbal oil, selected by body type, to energize and promote better health. It utilizes kneading, stroking and rubbing to relieve fatigue and promote wellness. The warm oil massage is also believed to encourage lymphatic system drainage which is beneficial to immune disorders. Many find this massage improves blood circulation, helps eliminate toxins and pollutions, increases energy levels and improves overall wellbeing.

แพคเกจสปา

Take a stepping-stone to a better you. First, an Aromatherapy and Swedish Massage applied with smooth, round, heated basalt stones relieve tired and sore muscle. Then Sabai Stones are positioned at strategic locations on the body to melt away muscle knots and tension and to relieve stress. Additional stones are applied to massage away pain and improve the flow of life energy. Results are dramatic: you walk away feeling reborn.

This unique spa package begins with the dripping of warm oil on the forehead which is believed to invigorate and sooth the senses and the mind. It is followed by a thorough scalp massage. Next, a traditional East Indian Style warm-oil massage reduces tension, swelling and helps improve sleep. Many find this two-hour treatment helps prevents illness and promotes healing and wellness by balancing the body, mind and spirit.

This spa experience takes your body, mind, and spirit to an incredible place. It begins with a Thai Herbal Steam to cleanse underlying stress and prepare you for the purifying Body Scrub (your choice of products*) that extracts toxins. Then a King of Oasis Signature Massage revitalizes the body’s matrix and energy lines. Following a Thai facial treatment, you will be amazed at how relaxed and energetic you feel.

During this therapy, ancient time-honored techniques of Northern Thailand reopen blocked energy pathways which cause fatigue and weariness. Relief begins when acupressure is applied during a Traditional Thai Massage followed by Thai Herbal Hot Compresses which dissolve soreness and further releases energy. Finally, an Aromatherapy Hot Oil Massage completes the relief as powerful herbal essential oils fuse with massage therapy to bring you to the next level of relaxation.

Perhaps our most transformational experience, this treatment begins with Oriental Foot Reflexology and a KIN Secret Charm Silky Hair Treatment given at the same time. Then you encounter the luxurious Oasis Four Hand Massage, a signature treatment. During this choreographed tandem massage, two therapists delicately work with all four hands in synchronization to produce waves of enjoyment. Your whole body will feel lighter and bursting with life after this over-the-top-experience.

The pampering “experience of a lifetime” begins with a Thai Herbal Steam, a vitality booster that is followed by a Body Scrub (your choice of products*) to exfoliate your skin. Then a Morocco Red Clay Body Wrap extracts the toxins common to modern life. After a healing Aromatherapy Bath, a Four-hand Massage brings complete relaxation. Finally, you enjoy the ultimate Thai Facial. Four-hours later, you will be radiant and serene.

This ultimate beauty treatment provides 2½-hours of delight. After your skin is exfoliated with a body scrub using a product of your choice*, you will revel in the delicious sensations of a full-body Aromatherapy Hot Oil Massage. Once your body feels younger and more alive, your face is pampered with a Thai Facial. Beware, after this therapy people may not recognize the new, relaxed and more regal-looking you.

This is your one-way ticket to paradise. Stress evaporates during the Thai Herbal Steam treatment, then a Body Scrub (your choice of products*) expels the toxins of modern living. Next, a Thai Herbal Clay Body Wrap draws out years of accumulated pollutants. Then an Aromatherapy Hot Oil Massage erases tension and finally you are refreshed and beautified with a Thai Facial. After four-hours of matchless pampering you emerge completely transformed!

This treatment protects and enriches hair and takes it to new levels of health and beauty. The formula of KIN Secret Charms Silky Hair Treatment (made from Shea Butter, Sal Butter and Silk Protein) deeply moisturizes and restores hair to a more youthful splendor. Next, you will tingle as a KIN Secret Charms Rich Body Scrub is applied to be followed by the magic of an Aromatherapy Hot Oil Massage.

After the sun and heat of a tropical day restore and protect your skin. The treatment begins with your choice of KIN Ocean Breeze (Aloe Vera) Body Scrub or a soothing Aloe Vera & Lavender Body Wrap. This is followed by an Aromatherapy Oil Massage with refreshing aromatic scents that restore your body and uplift your senses and finishes with a luxurious and After Sun Facial Treatment. Get your summer glow!

This sweet and savory treat(ment) is your pathway to tropical bliss. First, Mango Sticky Rice Body Scrub of Coconut butter, Shea Butter and Mango uncovers more youthful-looking skin. Then, you will delight in a Body Wrap Cocoon that rehydrates dry skin while its fragrance enchants the senses. Next, a Guinot® Purifying Facial Treatment improves your complexion. Finally, a warm Coconut Oil Body Massage makes you feel delightful and look delicious!

It begins with a Natural Coconut Body Scrub that removes dry skin using finely ground coconut husks and shells. This stimulates blood flow and encourages new skin growth. Then a Coconut Hot Compress Massage relieves pain, stiffness and backache. Finally, a Coconut Hot Oil Massage Therapy unlocks tense muscles, improves circulation and moisturizes sensitive and dry skin while the fresh coconut scent works to alleviates stress and anxiety.

การจัดอันดับสถานที่

No reviews yet

How to get there

Oasis Spa Chiang Mai
102 Sirimuangklajan Road, Suthep, Muang, Chiang Mai

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Nadlada clinic best seller cover photo
Nadlada Clinic
63 รีวิว
Plain lilac
Lilac by 106 Hair
56 รีวิว
Plain lashury
Lashury Eyelash Salon
53 รีวิว
Art4nail lead photo
Art4Nail
22 รีวิว
Plain lets relax
Let's Relax Onsen Thong Lor
489 รีวิว