在GoWabi网上预订 - Orientala Spa (Deevana Patong Resort & Spa Branch)

Orientala Spa (Deevana Patong Resort & Spa Branch)

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

43/2 Raj-U-Thid 200 Pee Rd., Patong Beach, Kathu, Phuket, 83150

Untitleddesign%286%29 optimized Untitleddesign%286%29 optimized
1 %281%29 1 %281%29
2 %281%29 2 %281%29
3 %281%29 3 %281%29
5 5
4 %281%29 4 %281%29

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเรียนทาลา สปา โลกแห่งการฟื้นฟู และผ่อนคลาย ด้วยการนำศาสตร์และศิลป์ของการนวดฝั่งตะวันตกและตะวันออก พร้อมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสดมาผสมผสาน ประยุกต์ขึ้นเป็นความเฉพาะตัว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน ก่อเกิดเป็นสปาเพื่อสุขภาพกว่า 15 ปี เป็นความลงตัวจากการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกวัน จนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนรู้จักในนาม ‘โอเรียนทาลา สปา’ ประกอบกับการดำเนินงานภายใต้แนวคิดของเราคือ Refresh Relax you to balance ที่จะปรับสมดุลสร้างความสดชื่นและสดใสให้ร่างกายของคุณที่ โอเรียนทาลา สปา

เรามีสาขาให้บริการกว่า 6 สาขา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อย่างจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เรามีพนักงานนวดผู้มีความรู้จากการฝึกฝนฝีมือและได้รับการรับรองมาตรฐานที่ถูกต้อง โดยจะคอยเติมเต็มประสบการณ์ในการนวดและผ่อนคลายทุกท่านจากความเหนื่อยล้า

จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของโอเรียนทาลา สปา คือการนำเอาสมุนไพรสดที่มีชื่อเสียงเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าในทางการรักษาอยู่คู่กับศาสตร์ของฝั่งตะวันออกมาให้บริการเพื่อสร้างพลังและฟื้นฟูความสมดุลจากภายในสู่ภายนอก

 

Welcome to the rejuvenating world of Orientala Spa under concept refresh Relax you to balance with established and operation more than 15 years ago. We have six locations throughout Phuket Town, Patong area, and Krabi area of world-famous tourism in Thailand. With expertly trained therapists provide caring massage and soothing spa experiences that boost health and well-being. The heartfelt hospitality and relaxing environment at our spas allow you to unwind, re-energize, and restore inner balance.

Awaken the senses with pampering spa packages at our luxurious. Each of our spas offer a unique ambiance and individual style, yet follow the same concept of providing a quality and caring service at an affordable price.

特殊服务
传统泰式按摩

Thai Massage is a total body therapy that is both relaxing and tension relieving on many levels. Through a series of assisted Yoga-like stretches, alongside gentle traction and pressure-point massage that follows the body’s energy lines. This extraordinary massage helps relieve tension and lubricates joints. It also increases vitality and awareness and allows you to achieve a deep state of tranquility.

Thai Massage is a total body therapy that is both relaxing and tension relieving on many levels. Through a series of assisted Yoga-like stretches, alongside gentle traction and pressure-point massage that follows the body’s energy lines. This extraordinary massage helps relieve tension and lubricates joints. It also increases vitality and awareness and allows you to achieve a deep state of tranquility.

Thai massage involves stretching and deep massage using pressure along the meridian lines of the body to ease muscle and joint tension and this natural healing therapy promotes the body’s own healing process by stimulating corresponding body-zones on your feet.

全身按摩

Thai aroma oil Massage uses the same techniques as regular oil massage.This increases the effect of this massage, creating a more pleasant massage than with regular oil. Over the body help to release natural endorphins, increase circulation and revive the body.

A traditional Thai massage with Herbal Pouch Compress filled with lemongrass, bergamot, Turmeric and Prai. Helps releases the suffering flow and relax sore muscles. Ideal for those suffered from muscle pain.

头部肩颈按摩

Designed to focus on the back and spine, where tension is commonly stored. To reduce inflammation and assist in the recovery of sore, stressed muscles that are often the result of continuous office work.

头部,背部,肩部按摩

Indulged in the art of pressure points massaged with oil to reduce stress and tension.

水疗套餐

This package helps reduce irritation from sunlight and chemicals. A rich Aloe Vera gel helps heal wounds quickly. This treatment moisturizes your skin, softens it, solves dry skin problems and reduces.

This package helps reduce irritation from sunlight and chemicals. A rich Aloe Vera gel helps heal wounds quickly. This treatment moisturizes your skin, softens it, solves dry skin problems and reduces.

Nourish your face and body with this package for moisturizing and rejuvenating the skin, with the natural body scrub product of your choice. Followed by a body massage using natural aromatherapy.

This package is a combination of western spa massage with warm coconut oil and Thai fresh herbal compress, to relieve muscular tension and to increase blood circulation. You will feel refreshed.

Relax muscles and stimulate blood circulation with herbal steam and bath. Followed by Rose body scrub to help smooth, soothing skin and romance. Relax, relieve stress with balancing body massage including

• Herbal tea + Herbal Steam (30 min)

• Bubble bath / Milk bath (15 min)

• Body scrub (15 min)

• Aroma Oil Massage (60 min)

• Hammer massage + Cookies and tea (60 min)

- Herbal tea + Herbal Steam (30 min)

- bubble bath / Milk bath (15 min)

- Body scrub (30 min)

- Aroma Oil Massage (60 min)

- Indian head massage with warm oil (30 min)

- Foot massage + Cookies and tea (15 min)

It is believed that the spine and soles are the centre of energy in the human body. Thai massage focusing on the back and foot helps relax muscles due to fatigue from work, and helps stimulate

The polished skin with pearl cream makes the skin smooth, moisturized and whitened. The fragrance of jasmine we mixed in the cream also makes you feel relaxed while scrubbing. Aromatherapy...

- Herbal tea + Herbal Steam (30 min)

- Bubble bath / Milk bath (30 min)

- Body scrub (30 min)

- Aroma Oil Massage (60 min)

- Herbal compress + Cookies and tea (30 min)

Relax muscles and stimulate blood circulation with herbal steam and bath. Followed by Rose body scrub to help smooth, soothing skin and romance. Relax, relieve stress with balancing body massage.

- Herbal tea + Herbal Steam (30 min)

- bubble bath / Milk bath (15 min)

- Body scrub (15 min)

- Aroma Oil Massage (60 min)

- hammer massage + Cookies and tea (60 min)

- Herbal tea + Body scrub (15 min)

- Thai massage (60 min)

- Aroma Oil Massage (60 min)

- Foot massage + Cookies and tea (15 min)

Increase the softness and smoothness of your skin with this gold scrub, and relax at the same time from essential oils. The procedure of skin treatment and massage with gold cream will make your skin.

This package is very popular at our spa due to the combination of many types of massage in a limited time. It is a combination of Thai massage, oil massage and foot massage. It helps relieve muscle.

Gold scrub helps gently exfoliate the skin, stimulates new skin cells, helps reduce dull skin and brightens the skin. Followed by the mineral milk bath which.

签名

This package is a combination of western spa massage with warm coconut oil and Thai fresh herbal compress, to relieve muscular tension and to increase blood circulation. You will feel refreshed.

脸部护理

Any of the above three Facial Treatments combined with a relaxing and rejuvenating 30 minute Express of the facial.

Aloe Cool is an antioxidant that protects your skin from damage. The scrub lifts dead skin cells naturally and leaves your skin radiant, purified, soft, moist and returned to its natural balance. It has a fresh, clean fragrance suitable for both women and men.

Collagen is the essential protein creating moisture support for the skin. This treatment features a pure collagen mask to re-hydrate and reactivate it’s the skin’s own defense system.

This facial treatment provides deep cleansing for normal to sensitive skin types. A purifying scrub and hydrating mask revitalize the skin. A nourishing mask is used to stimulate the skin, prevent premature aging and reduce signs of tiredness.

A lifting treatment for the face stimulates collagen production, rejuvenates, lifts, tones, oxygenates and acts as anti-wrinkles, for a more visibly supple and smooth glow.

芳香疗法
芳香精油按摩

The aromatherapy oil massage is now combined with foot massage to deliver you the most relaxing feeling and calm. The work of the scent of aroma oil will bring you the positive effects on your emotions. The course is aimed to help you reduce your stress and make you feel fresh again.

A gentle massage of the full body using the healing properties of pure essential oils. Essential oils are aromatic extracts distilled from plants, trees and herbs. The scent from essential oils activates nerve cells in the nose which send impulses to the limbic system, the area of the brain associated with emotions and memories. During an aromatherapy massage, the pure essential oils will be absorbed through your skin, stimulating well-being and encouraging a healthy mental, physical and emotional body.

A gentle massage of the full body using the healing properties of pure essential oils. Essential oils are aromatic extracts distilled from plants, trees and herbs. The scent from essential oils activates nerve cells in the nose which send impulses to the limbic system, the area of the brain associated with emotions and memories. During an aromatherapy massage, the pure essential oils will be absorbed through your skin, stimulating well-being and encouraging a healthy mental, physical and emotional body.

Luxurious and relaxing massage at the same time. A focused massage using our special ingredient warm oil covered from your head to toe. This message will re-energize and relieve muscle tension to return flexibility and suppleness to your body.

A full body exfoliation leaving your skin feeling silky smooth, followed by a tailor-made aromatherapy back, neck, shoulders and leg massage to enhance your mind, body and soul.

足部按摩

The practice of manipulating points on the feet to balance energy flow around the body, stimulating the body’s natural healing process. These points are called relaxation  and each reflex corresponds to a different part of the body, such as a gland, organ or other body part.

身体护理

Accelerating the process of detoxification. The herb infused steam opens the pores and are absorbed into the body whist the atmosphere of the steam relaxes and centers the body. Our Thai steam  made with local herbs will ensure that your skin releases toxins and feels great, benefiting both the body and mind.

This luxuriant body spa treatment is ideal for sun-exposed skin.Body Wrap to promote the healing of the skin and to give it a more youthful, healthy appearance. The concluding Aromatherapy Massage will give you an overwhelming feeling of wellbeing while the nutritious Eyes Spa gives special attention to the delicate skin around the eyes.

店家排名

No reviews yet

How to get there

Orientala Spa (Deevana Patong Resort & Spa Branch)
43/2 Raj-U-Thid 200 Pee Rd., Patong Beach, Kathu, Phuket, 83150

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

评价 (访问后客户意见)
People Also Like
5
Alinda Clinic
375 评论
Estella clinic best seller cover photo
Estella Clinic
160 评论