Book Online at GoWabi - Madooduang

Madooduang

Madooduang

632 Kanchanaphisek Rd., Bangkae, Phasi Charoen 10160

Madooduang 1 Madooduang 1
Madooduang 2 Madooduang 2
Madooduang 3 Madooduang 3
Madooduang 4 Madooduang 4
Madooduang 5 Madooduang 5
Madooduang 6 Madooduang 6

- Chanita

ดูดวงไปขนลุกไปค่า พี่เอ้น่ารักคุยสนุก อ่านไพ่แ

- Natthanicha

เปิดประสบการณ์ใหม่สุดๆ ไม่เคยดูดวงผ่านการโทร เ

- Kiengfa

The shop provides a online services that gives convinient to the customers. The shop is serviced by good service provider with experience and gives advice for the best care for every customer.

 

Terms & Conditions:

• All purchases and treatments cannot be amended.

• These vouchers cannot be used with other promotions.

• Show your voucher from email or GoWabi app for verification

• Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”

more
Fortune Telling

"Gypsy cards" or "Tarot cards" are cards of the same type by the word "Tarot" (The Tarot).

Tarot cards are linked to the stars. It is often used to predict a person's horoscope about love, success and overall life in the future. The meaning of gypsy cards is linked to the stars."

This is Gypsy card fortune telling. With just a few personal details – your name, surname, birth day, month, year, and even the time – we embark on an intriguing journey. Through the magic of these cards, your unique cosmic blueprint emerges. What lies ahead? The cards hold the key, projecting a window into your life within these 3 to 4 months. As your questions arise, the cards become your guides, translating the universe's whispers into tangible answers. Let's lay the cards. As each card is turned, a story unfolds. The veils of uncertainty lift, revealing tangible steps and likely outcomes. Whether it's love, career, or any quandary, the cards offer insights to inform your choices. In the practical realm of everyday life, these readings offer guidance, not absolutes. They're a tool, a mirror reflecting potential scenarios. Your path remains yours to navigate, but with the cards as companions, you gain an extra layer of foresight and perspective. So, let's unveil the cards and explore what the cosmos has to share with you.

"Gypsy cards" or "Tarot cards" are cards of the same type by the word "Tarot" (The Tarot).

Tarot cards are linked to the stars. It is often used to predict a person's horoscope about love, success and overall life in the future. The meaning of gypsy cards is linked to the stars.

This is Gypsy card fortune telling. With just a few personal details – your name, surname, birth day, month, year, and even the time – we embark on an intriguing journey. Through the magic of these cards, your unique cosmic blueprint emerges. What lies ahead? The cards hold the key, projecting a window into your life within these 3 to 4 months. As your questions arise, the cards become your guides, translating the universe's whispers into tangible answers. Let's lay the cards. As each card is turned, a story unfolds. The veils of uncertainty lift, revealing tangible steps and likely outcomes. Whether it's love, career, or any quandary, the cards offer insights to inform your choices. In the practical realm of everyday life, these readings offer guidance, not absolutes. They're a tool, a mirror reflecting potential scenarios. Your path remains yours to navigate, but with the cards as companions, you gain an extra layer of foresight and perspective. So, let's unveil the cards and explore what the cosmos has to share with you.

Thai Astrology Horoscope - Numerical Fortune Telling Utilizing intricate numerical calculations rooted in the principles of Thai astrology, this practice unveils the hidden threads of fate. By meticulously extracting the date, month, year, and exact time of birth, we decipher the celestial dance of stars within the astrological expanse. Complementing these celestial coordinates with a medley of influencing factors, we weave together a comprehensive horoscope that serves as a guidepost for the journey ahead. Foretelling the rendezvous destiny holds, this profound art offers not just predictions but indispensable precautions. It paints a panorama of life's trajectory, projecting a canvas of experiences that will unfold over the span of 10 to 12 months. The beauty of this practice lies in its spontaneity - no prior inquiries needed, for the universe's revelations are already at hand.

Thai Astrology Horoscope and Gypsy Card Divination With reverence for the guiding principles, we embark on a journey where birth's triumvirate - date, month, and year - intertwine with the tapestry of time. By weaving in the precise moment of birth, we decode the enigma of starry constellations that grace the astrological canvas. This intricate choreography incorporates myriad factors, knitting together a tapestry of destiny that speaks of encounters yet to unfold. Beyond mere foresight, it ushers in a compass of precautions, unveiling the intricacies destiny has woven. Like a map of life's forthcoming chapters, it foretells the path, casting its gaze across a canvas spanning a temporal arc of 10 to 12 months. Notably, no preemptive queries are necessary, for the universe's wisdom unveils itself spontaneously. Upon the culmination of your Thai horoscope, should curiosity still beckon, the Gypsy Cards stand ready. Through their artistry, a window into destiny's nooks opens, encompassing a span of 3 to 4 months. Like a seer's lens, these cards illuminate the hues of your journey ahead, each card a fragment of the cosmos's whispered secrets.

Thai Astrology Horoscope and Gypsy Card Divination With reverence for the guiding principles, we embark on a journey where birth's triumvirate - date, month, and year - intertwine with the tapestry of time. By weaving in the precise moment of birth, we decode the enigma of starry constellations that grace the astrological canvas. This intricate choreography incorporates myriad factors, knitting together a tapestry of destiny that speaks of encounters yet to unfold. Beyond mere foresight, it ushers in a compass of precautions, unveiling the intricacies destiny has woven. Like a map of life's forthcoming chapters, it foretells the path, casting its gaze across a canvas spanning a temporal arc of 10 to 12 months. Notably, no preemptive queries are necessary, for the universe's wisdom unveils itself spontaneously. Upon the culmination of your Thai horoscope, should curiosity still beckon, the Gypsy Cards stand ready. Through their artistry, a window into destiny's nooks opens, encompassing a span of 3 to 4 months. Like a seer's lens, these cards illuminate the hues of your journey ahead, each card a fragment of the cosmos's whispered secrets.

Venue rating

5.0


Ambience
Cleanliness
Staff
Value
How to get there

Madooduang
632 Kanchanaphisek Rd., Bangkae, Phasi Charoen 10160

Mon 10:00 AM - 09:00 PM

Tue 10:00 AM - 09:00 PM

Wed 10:00 AM - 09:00 PM

Thu 10:00 AM - 09:00 PM

Fri 10:00 AM - 09:00 PM

Sat 10:00 AM - 09:00 PM

Sun 10:00 AM - 09:00 PM

REVIEWS (written by customers after their visit)
user icon

Chanita

verify image Verified Reviews

Visited 16 Apr 2024

user icon

Natthanicha

ดูดวงไปขนลุกไปค่า พี่เอ้น่ารักคุยสนุก อ่านไพ่แม่นมาก พอเอาดวงมาคิดถึงเรื่องต่างๆในชีวิตตัวเอง มันคือตรงจริงๆ เพิ่มกำลังใจมากๆด้วย ดีต่อใจค่ะ ขอบคุณพี่เอ้นะคะ ไว้มาซ้ำแน่นอนค่า🥰🙏❤️

verify image Verified Reviews

Visited 03 Apr 2024

user icon

Go Wabi User Posted 11 Days ago

เป็นกำลังใจให้พี่เอ้เหมือนกันค่ะ บุญคือเบื้องหลังของความสำเร็จ ทุกการกระทำจะส่งผลในวันข้างหน้าค่ะ

user icon

Kiengfa

เปิดประสบการณ์ใหม่สุดๆ ไม่เคยดูดวงผ่านการโทร เพราะคิดว่ามันจะดีเเละเเม่นเหมือนไปเปิดไพ่ต่อหน้ามั้ย...เเต่กับพี่เอ้ บอกเลยว่าเเม่นมาก ส่วนตัวเวลาดูดวงเราจะชอบปล่อยให้เเม่หมอพูด เเละเราจะชอบฟัง พี่เอ้ก็พูดเเละทำนายออกมาได้ค่อนข้างตรงเลย ฟีลพี่สาว เป็นการดูดวงที่เหมือนมาฟังพี่สาวชี้ทางชวิตสุดๆ

verify image Verified Reviews

Visited 22 Mar 2024

user icon

Go Wabi User Posted 25 Days ago

ขอบคุณมากเลยค่ะ เปิดประสบการณใหม่ไปพร้อมกัน ประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าปล่อยโอกาสให้เสียไป แต่ก็อย่าประมาทค่ะ

user icon

Nanan

ขอบคุณพี่เอ้ค่ะ คุยสนุกแนะนำดีมาก ใส่ใจและให้ข้อมูลละเอียดมากๆค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 04 Feb 2024

user icon

Go Wabi User Posted 142 Days ago

ความสำเร็จจะเกิดเมื่อใจเรามุ่งมั่นค่ะ

user icon

Yannawee

ดูพื้นดวง พูดจาดี น้ำเสียงน่าฟัง ให้ทั้งการดูดวงและคำแนะนำอย่างดีค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 11 Sep 2023

user icon

Go Wabi User Posted 219 Days ago

ยินดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันค่ะนุ่น ขอบคุณสำหรับรีวิวค่ะ

user icon

Pairploy

เป็นการดูดวงที่ใจฟูและสนุกทุกครั้งที่ได้ดูกับพี่เอ้ แม้บางเรื่องไพ่ออกไม่สนุกเลย แต่พี่เอ้คลายความกังวล และให้คำชี้แนะได้เป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ 🥰🫶🏻

verify image Verified Reviews

Visited 17 Jan 2024

user icon

Go Wabi User Posted 90 Days ago

ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุแต่ปัจจัยค่ะ ทำในหน้าที่ที่มี โชคดีทุกวันค่ะ

user icon

Ploy

ขอบคุณค่ะพี่เอ้ ทำนายตรงกับพื้นฐานชีวิตที่เป็น ตอบดี ให้คำแนะนำในอนาคตดีค่ะ จะแนะนำเพื่อนมาดูต่อค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 21 Nov 2023

user icon

Go Wabi User Posted 142 Days ago

น่ารักที่สุดเลย ขอบคุณค่ะ

user icon

กาญจนา

Id:@eoy6459g อ.เอ้ ตรงเวลา ใส่ใจ และมีคำแนะนำ ที่ช่วยให้สบายใจ ช่วยไกด์ไลน์แนวทาง ขอบคุณค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 20 Nov 2023

user icon

Go Wabi User Posted 142 Days ago

ทุกอย่างจะไปดีค่ะ

user icon

∆Ojao

คุยสนุก แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 16 Nov 2023

user icon

Go Wabi User Posted 147 Days ago

ขอบคุณค่ะ

user icon

Sasi

แม่หมอบอกละเอียดมากเลยค่ะ มีบอกให้ระวังอะไรและแก้ดวงให้ดีขึ้นด้วยค่ะ🩷🩷🩷

verify image Verified Reviews

Visited 11 Nov 2023

user icon

Go Wabi User Posted 157 Days ago

ขอบคุณค่ะ ความดีจะรักษาเราค่ะ

People Also Like

In accordance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019), GoWabi will be continuing to collect and use your personal data for its original purpose. SEE MORE
cartcheck Added to cart successfuly!