MW Wellness

205/29-31 Ratchadaphisek road Din Daeng Bangkok 10400

MW Wellness Untitled_design_%2814%29 MW Wellness Untitled_design_%2814%29
MW Wellness 3 MW Wellness 3
MW Wellness 6 MW Wellness 6
MW Wellness 1 MW Wellness 1
MW Wellness 2 MW Wellness 2
MW Wellness 3 MW Wellness 3
MW Wellness 1 MW Wellness 1
MW Wellness 5 MW Wellness 5
MW Wellness 2 MW Wellness 2
MW Wellness 4 MW Wellness 4
MW Wellness 5 MW Wellness 5
MW Wellness 7 MW Wellness 7
MW Wellness 9 MW Wellness 9
MW Wellness Aroma_Massage_%281%29 MW Wellness Aroma_Massage_%281%29
MW Wellness Aroma_Massage MW Wellness Aroma_Massage
MW Wellness 4 MW Wellness 4

สบายผ่อนคลายมาก ห้องออนเซนเป็นแบบไพรเวท มีบ่อน

- Nanthicha

- วริศรา

บรรยากาศดี น้ำร้อนกำลังดี น้ำเย็นเย็นมากครับ ส

- Lovesong06

MW Wellness center builds on from a medical technology clinic. Man Nature Lab at Baan Phra Arthit which was established to provide a solution for people who want preventive health care and fixing at the root cause rather than treating at the end of the symptoms

This concept, when extended from health checks to adjust eating and living habits to prevent illness without medication. or the idea that even if they are sick they will be given advice on how to eat and live in order to alleviate all the ailments that were present at the time. But we have found that many people, even with the knowledge of the information, are unable to adjust their behavior. or even in the process of adjusting the behavior, unable to keep up with the disease itself Therefore, this health center started with a comprehensive detoxification. and medical integration including modern technology that focus on the benefit of the patient as much as possible Under the concept of wanting to reduce and rely on drugs to a minimum.

Integrative Medical Center

Real Integrative Medicine Center

with rehabilitation planning and promoting personal health (tailor-made health management), such as

Anti-Aging Medicine

Sports Medicine

Ayurveda (Ayurveda)

advice Nutritional counseling

by a team of professional doctors and experts to promote health Balancing the body to work at the best level (Optimum Health)

MW Wellness is a wellness center that is not big but has a complete and unique way of thinking. focus on the analysis of health problems use modern technology Combining the integration of many sciences together to create a perfect fit. Under the supervision of doctors, nurses and specialists do not focus on medication Take care closely in a family atmosphere.

 

Terms & Conditions:

• This voucher can be used within 2 months after purchase. 

• All purchases and treatments cannot be amended.

• These vouchers cannot be used with other promotions.

• Show your voucher from email or GoWabi app for verification

• Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”

more
HOT DEALS

Featured Services

IV Therapy

As vitamin C Concentrated formula combined with many nutrients Helps restore damaged skin from the sun. Contains antioxidants that help reduce wrinkles. Helps add radiance to the skin and strengthen the immune system freshen up reduce fatigue

Providing a multivitamin nutrition consisting of vitamins B1, B2, B3, B5, B6, vitamin C, major minerals such as magnesium and calcium. To neutralize free radicals and enhance physical, brain and mental performance.

benefit

- Helps the body receive complete nutrients

- Helps to solve the problem of fatigue

- Used as a combination therapy for people with migraines, allergies, chronic muscle pain, depression, flu.

- Helps to strengthen the body's immune system

- Help reduce various inflammations.

Packages

Receive a free Cretinin lab test valued at 200 baht.

Chelation is the detoxification of blood vessels. via saline that contains amino acid compounds called EDTA mixed with vitamins and minerals, which EDTA plays an important role To capture heavy metals such as lead, mercury, arsenic, or even excess calcium, which accumulates in our tissues and masks the walls of our blood vessels, and then removes these heavy metals through the urinary system. The benefits and effects to be obtained from coronary detoxification are as follows: reduce clogged blood vessels in the brain and heart, reduce heart attacks, lower blood pressure, reduce inflammation of the skin, reduce the incidence of arthritis, reduce asthma symptoms Allergies, the general circulatory system is better. (The blood vessels that nourish the heart, hands and feet, etc., improve sensory perceptions such as taste, sight, sound, and alleviate chronic fatigue syndrome.

Body Massage

It is a combination of many massage techniques to help relieve the symptoms of people who use the same muscles repeatedly by using massage, pressure points, deep muscle relaxation massage, neck, shoulders, and shoulders to relax the inner muscles. Helps to relax and relieve stress

Womb massage, a simple solution to help restore confidence to all women. Return to live a happy, bright and independent life again. Uterine massage helps to strengthen the uterus in a natural way. It's an Eastern medicine science. according to Thai traditional medicine
Mesotherapy

P.latelet Rich P.lasma (P.RP) is the introduction of its own plasma obtained by spinning. through a specific process Until the plasma contains platelets and growth factor concentration, which is a natural substance that has the ability to stimulate cells to repair. Stimulate wound healing, reduce inflammation, make the face look younger. healthy glow It also helps to treat acne, blemishes, freckles, dark spots, dark spots from acne, tighten pores, acne holes.

Meso Hair is an injection of nutrients directly into the hair follicle area to treat thinning or hair loss by stimulating hair follicle cells to regenerate better and faster.

advantage

1. Stimulates the function of hair follicles to regenerate hair faster and better.

2. Stop hair loss

3. Prolong the life of the hair.

4. Hair thickens and grows denser

5. Increase nutrients, nourish hair cells

6. Improves blood flow and lymph to better feed the hair follicle area.

7. Reduces hair follicle cell atrophy This makes the hair become larger and thicker.

Who is suitable for this service?

1. Those who have thinning hair problems Hair loss, baldness, whether genetically caused. Stress, pollution Diet, certain comorbidities, and hormonal imbalances

2. Those who want to take care of themselves want to lengthen the age of each hair.

3. Those who want their hair to be larger

4. Those who want to make their hair denser

5. Those who want fast and long-lasting results are safe, without the need for surgery and without needing time to recover.

Placenta Therapy is the application of a variety of placental compounds for health and beauty restoration, such as mesotherapy to the face or neck and scalp to stimulate skin cells in different layers and collagen production. Elastin This application will surely help the skin shine. Radiant, wrinkle-free Dark spots, blemishes, freckles, and pigments are reduced. 

Meso Fat is a drug to reduce excess fat to tighten the body that is very popular nowadays. It consists of medicinal substances that have the ability to accelerate fat burning. including helping to reduce the process of creating new fat cells, including

- L-Carnitine has properties to help turn fat cells into energy. including breaking down excess fat under the skin

- Mesostabil (Mesostabyl) reduces the formation of new fat cells and cholesterol in the tissue layer.

- Tyrosine (Tyrosine) accelerates the burning of body fat to be more efficient.

- Artichoke extract reduces the formation of fatty acids and specific lipid levels.

In addition to these four drugs Doctors in some hospitals also use other drugs, such as phosphatidylcholine. (Phosphatidylcholine), a substance deoxycholate. (Deoxycholate) Dexpanthenol (Dexpanthenol), which is extracted from the beneficial nutrients in egg yolks and soybeans, as well as other vitamins, which have specific fat-lowering properties in mesofat injections to patients with and see results. Obviously, it is highly secure.

Meso facial clarity is an injection of vitamin extracts and nourishing substances important for the skin into the middle layer of the skin on the face. To aid in the process of exfoliation and rejuvenation. Repairs skin damage from dirt. pollution Various irritants

After injecting meso-faced, you should get enough rest. Refrain from consuming alcohol and smoking. Avoid going out in strong sunlight or extreme heat for 48 hours, refrain from applying nourishing creams for 1 night, avoid pressing your hands and fingers on your face, and drink plenty of water.

In about 1-2 weeks, the skin of the face will begin to become healthier, giving it a soft and moist touch. Have a pinkish skin color that is clearer than the skin before the service.

HIFU

HIFU is an innovative way to lift sagging faces. It releases high-intensity focused ultrasound energy into the tissues in the SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System), causing the skin to shrink and pull, and regenerate collagen and tissues. As a result, the skin and face are lifted and look younger. In addition, it helps to exfoliate old skin cells. Increases blood circulation processes. This makes the skin look clear and radiant.

HIFU is an innovative way to lift sagging faces. It releases high-intensity focused ultrasound energy into the tissues in the SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System), causing the skin to shrink and pull, and regenerate collagen and tissues. As a result, the skin and face are lifted and look younger. In addition, it helps to exfoliate old skin cells. Increases blood circulation processes. This makes the skin look clear and radiant.

Health Check-Up

14 strains of HPV, especially the main ones that are at risk of developing into cervical cancer and other cancers in the future.

*Based on research results 99.5% of cervical cancer patients are caused by HPV. 

Therefore, HPV testing is important and very protective.

Simple steps

- Get a test kit. 

- Urine put in packaging with reagents

- Accuracy up to 98.1 %    

- Dna level assay

- It takes only 5-7 days to analyze. 

- Listen to the results and read the results by the doctor.

Hair Transplantation

Injection of P.RP (P.latelet Rich P.lasma) at the hair follicle by this process is to bring the blood of the injected person to spin to separate and remove only the concentrated platelets. injected into the patient's scalp It will help repair and restore the functioning of cells around the hair follicle, stimulating the hair follicle cells that had stopped working to create new hair again. This will help alleviate the problem of thinning hair and hair loss. The new hair will be strong and thick and thick.

Facial Treatments
An electrical transfer of a specific radio frequency(Protonic; 448 kHz) device that offers both thermal and sub-thermal effects of the cell membrane by activating specific receptors to help repolarrize the membranes electric potential.
Body Treatments
An electrical transfer of a specific radio frequency(Protonic; 448 kHz) device that offers both thermal and sub-thermal effects of the cell membrane by activating specific receptors to help repolarrize the membranes electric potential.
Physical Therapy

Office Syndrome Physical Therapy 

Office Syndrome Physical Therapy 10 Times FREE 1 Time

Allergy Test

Allergy test for 132 types of food intolerance type FIT Test for people aged 1 and a half years and over. This covers dairy products, eggs, spices, food additives, vegetables, fruits, grains, nuts, seeds, meat and extracts.

Venue rating

4.8


Ambience
Cleanliness
Staff
Value

MW Wellness
205/29-31 Ratchadaphisek road Din Daeng Bangkok 10400

Mon 10:00 AM - 07:00 PM

Tue 10:00 AM - 07:00 PM

Wed 10:00 AM - 07:00 PM

Thu 10:00 AM - 07:00 PM

Fri 10:00 AM - 07:00 PM

Sat 10:00 AM - 07:00 PM

Sun 10:00 AM - 07:00 PM

REVIEWS (written by customers after their visit)
user icon

Nanthicha

สบายผ่อนคลายมาก ห้องออนเซนเป็นแบบไพรเวท มีบ่อน้ำร้อน น้ำเย็น และห้องอบซาวน่า ออนเซน 1 ชม ต่อด้วยนวดตัวอีก 1 ชม ออกมาตัวเบา สบายมาก พนักงานก็น่ารัก ดูแลดี ไว้กลับไปอุดหนุนอีก

verify image Verified Reviews

Visited 03 May 2024

user icon

วริศรา

verify image Verified Reviews

Visited 08 Jun 2024

user icon

Lovesong06

บรรยากาศดี น้ำร้อนกำลังดี น้ำเย็นเย็นมากครับ สดชื่อดี โดยรวมโอเคเลย

verify image Verified Reviews

Visited 03 Jun 2024

user icon

Napassorn

verify image Verified Reviews

Visited 15 Jun 2024

user icon

W

ออนเซนดี เป็นส่วนตัว แต่นวดเฉย ๆ ไม่รู้น้ำมันอะไร แอบรอพนักงานกลับมาหน้าเคาน์เตอร์นานไปหน่อย ๆ และจะดีกว่านี้มาก ๆ ถ้าไม่ใช้การตลาดที่ไม่จริงใจต่อผู้บริโภคด้วยการตั้งราคาสูง ๆ แล้วแสร้งว่ามาลดเหลือราคาเท่าหน้าร้าน เสียความรู้สึก เหมือนโดนหลอก

+1

verify image Verified Reviews

Visited 28 Apr 2024

user icon

Preenut.

สะอาด กลิ่นหอม มีความเป็นส่วนตัวมากๆ หนักงานดูแลดีมาก สงบมาก กลับไปซ้ำแน่นอน

verify image Verified Reviews

Visited 03 Apr 2024

user icon

Kasidit

เงียบสงบดี ติดตรงหาปลั๊กเสียบไดร์ทเป่าผม ไปติดกับถังขยะ

verify image Verified Reviews

Visited 28 Mar 2024

user icon

Chalita

สงบเงียบเป็นส่วนตัว ภายในสถานที่สะอาดสะอ้าน เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ พนักงานบริการดี สุภาพและให้คำแนะนำดีไม่มียัดเยียดขายคอร์สเพิ่ม

verify image Verified Reviews

Visited 18 Mar 2024

user icon

Namfon

มีออนเซนแยกบ่อร้อน-เย็น ห้องซาวน่า แบบไพรเวท แต่ชอบที่สุดคือนวดอโรม่า นวดดีมากๆค่ะ ร้านสะอาด พนักงานให้บริการดี มีที่จอดรถหน้าร้านเลย

verify image Verified Reviews

Visited 27 Feb 2024

user icon

Toxx

ดีมากๆค่ะสบายตัวสุดๆ

verify image Verified Reviews

Visited 02 Mar 2024

People Also Like

MW Wellness

MW Wellness focuses on providing top-quality services and offers personalized advice tailored just for you. Our team specializes in customizing Private Onsen Packages experiences to meet the individual needs of each guest. MW Wellness emphasizes service quality, location, and the professionalism of our team.

Is MW Wellness Good?

GoWabi has gathered quality establishments that excel in products, services, and locations. Additionally, we have collected reliable reviews from actual customers who have used MW Wellness to help you make an informed decision when choosing MW Wellness GoWabi carefully selects services at the best promotional prices for you.

If You Are Interested in Private Onsen Packages services at MW Wellness

GoWabi offers discounted Private Onsen Packages, Body Treatments, Facial Treatments services at MW Wellness, along with cashback rewards for your next use of GoWabi. You can also choose installment payment for MW Wellness services if the value of the service is more than 3,000 Baht. You can be confident that on the GoWabi app, you will receive the best promotional prices on every deal.

How to get to MW Wellness ( )

The journey to the shop is easily accessible as the store is located at 205/29-31 Ratchadaphisek road Din Daeng Bangkok 10400. Get ready to receive exceptional service and an extraordinary experience at MW Wellness ( ).