Book Online at GoWabi - Nadlada Clinic

Nadlada Clinic

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

2 Branches (BTS Ratchathewi & BTS Senanikhom)

Cover top rated 2020artboard 1 copy 3 Cover top rated 2020artboard 1 copy 3
1 1
3 3
Dr. Dr.
4 4
26 26

พนักงานทำดีอยู่ค่ะ ไม่ค่อยเจ็บ

- Valunchanut

น้องพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ บริการดีมาก

- Natthapan

ใช้บริการครบคอร์สแล้วหลายครั้งพนักงานน่ารักมาก

- มณีรัตน์

Nadlada Clinic provides the excellent medical beauty service with professionals and experts in aesthetics. With the slogan "Choose Right, Absolute Elegant"  programmes can be selected suitably to your needs. Our 2 branches located near BTS stations, Senanikhom and Ratchathewi, which are convenient to visit.

Moreover, our the standard medical instruments, operating room, sterile techniques, and FDA approved medical supplies can definitely assure the quality and safety and achieve best results with reasonable price.

Popular Services at Nadlada Clinic: Laser and treatment, hair removal, treatment, underarm laser, underarm removal, bikini removal, bikini laser, laser yag, IPL, and many more service

Book Nadlada Clinic online now to get special discounts on laser and treatment, hair removal, treatment, underarm laser, underarm removal, bikini removal and other services. Read about Nadlada Clinic review from other customers who have left a review. Full menu and prices with promotion and special discount.

 

There are 2 service branches

BTS stations, Senanikhom

BTS stations, Ratchathewi 

 

Terms & Conditions:

• This voucher can be used within 2 month after purchase.

• All purchases and treatments cannot be amended.

• These vouchers cannot be used with other promotions.

• Show your voucher from email or GoWabi app for verification

• Appointment has to be booked in advance. The shop contact details will be available in your “GoWabi’s Booking Confirmation email or My Booking page”

Songkran Sale


Acne Treatment
Body Treatments

This service will get rid of the excess fat and tighten up the skin within 1 service with RF which imported from Korea. If customer purchase this treatment, you will immediately receive Lipo Slim Up for free. This service offers 1 session of tighten up with a variety of spots you can choose from (Belly, Thigh or both of your thigh).

This service will get rid of the excess fat and tighten up the skin within 1 service with RF which imported from Korea. If customer purchase this treatment, you will immediately receive Lipo Slim Up for free. This service offers 1 session of tighten up with a variety of spots you can choose from (Belly, Thigh or both of your thigh).

เลือกทำได้ 1 บริเวณ : หน้าท้อง เทียบเท่าการ sit-up / สะโพก หรือ ก้น เทียบเท่าการ สควอท / หน้าขา หรือ น่อง เทียบเท่าการปั่นจักรยาน / ต้นแขน เทียบเท่ากับ ยกดัมเบล

ไม่ต้องผ่าตัดดูดไขมัน ให้เจ็บตัว

ขจัดไขมันสะสมตามร่างกาย พร้อมเพิ่มกล้ามเนื้อ ยกกระชับขึ้น

เรียกได้ว่า 2 in 1 ด้วย Emsculpt Contouring

เทคโนโลยีที่ช่วยให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น และยังช่วยสลายไขมันที่สะสมอยู่บริเวณใต้ผิวหนังเหนือกล้ามเนื้อ

การที่มีกล้ามเนื้อที่มีโทนและแข็งแรงทำให้ได้รูปร่างที่สมบูรณ์มากขึ้นนอกเหนือจากการลดไขมันใต้ผิวหนังเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีนี้คือ HIFEM® (High intensity focused electro-magnetic) field

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่อยากมีกล้ามเนื้อ หรือต้องการลดไขมัน Emsculpt Contouring นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับเผาผลาญไขมันพร้อมๆกัน

เทียบเท่าการออกกำลังกายอย่างหนัก ( สควอชและซิทอัพจำนวน 20,000 ครั้ง ) ในเวลาเพียง 30 นาที

เพิ่มกล้ามเนื้อ 16% และลด Fat ได้ถึง 19% ไม่เจ็บปวดขณะทำ หลังทำไม่ต้องพักฟื้น

Emsculpt Contouring ทำงานอย่างไร

หัว applicator ของ Emsculpt Contouring จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่ต่ำมากที่ 3 - 5 กิโลเฮิร์ตซ์ ความถี่ระดับนี้จะส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กลงไปยังเนื่อเยื่อได้กว้างและลึกให้ครอบคลุมกล้ามเนื่อเป้าหมาย คลื่นแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

โดยปกติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทที่ควบคุมสั่งการกล้ามเนื้อจะเริ่มจากเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ในสมอง ส่งผ่านเส้นประสาทมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัว ซึ่งการหดตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้จะไม่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำงานเต็มที่ทุกเส้นใยของกล้ามเนื้อทั้งมัดได้

HIFEM จะสร้างทางลัดให้ขบวนการดังกล่าว โดยส่งพลังงานไปกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยตรง ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ supramaximal muscle contraction ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถทำได้จากการออกกำลังกายธรรมดา

Underarm Booster Bright remove and nourish the underarm skin with Gentle Deep Peel that help peeling the dead skin cells and also moisturizes the skin. The Clinic uses natural ingredients which include Vitamin C, Vitamin A, intensive BHA and AHA to help soothing and brightening the underarm skin.

Vaginal tightening laser, solve the problem of urinary without any surgery.

• Cure urinary incontinence

• Helps to tighten the vagina, reduce sagging (Repair)

• Restore strength. Come back as a girl again

• Stimulate collagen production And new elastin which reduce dryness of the vagina

• No need to inject drugs. No need to recuperate.

เลือกทำได้ 1 บริเวณ : หน้าท้อง เทียบเท่าการ sit-up / สะโพก หรือ ก้น เทียบเท่าการ สควอท / หน้าขา หรือ น่อง เทียบเท่าการปั่นจักรยาน / ต้นแขน เทียบเท่ากับ ยกดัมเบล

ไม่ต้องผ่าตัดดูดไขมัน ให้เจ็บตัว

ขจัดไขมันสะสมตามร่างกาย พร้อมเพิ่มกล้ามเนื้อ ยกกระชับขึ้น

เรียกได้ว่า 2 in 1 ด้วย Emsculpt Contouring

เทคโนโลยีที่ช่วยให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น และยังช่วยสลายไขมันที่สะสมอยู่บริเวณใต้ผิวหนังเหนือกล้ามเนื้อ

การที่มีกล้ามเนื้อที่มีโทนและแข็งแรงทำให้ได้รูปร่างที่สมบูรณ์มากขึ้นนอกเหนือจากการลดไขมันใต้ผิวหนังเพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีนี้คือ HIFEM® (High intensity focused electro-magnetic) field

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่อยากมีกล้ามเนื้อ หรือต้องการลดไขมัน Emsculpt Contouring นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับเผาผลาญไขมันพร้อมๆกัน

เทียบเท่าการออกกำลังกายอย่างหนัก ( สควอชและซิทอัพจำนวน 20,000 ครั้ง ) ในเวลาเพียง 30 นาที

เพิ่มกล้ามเนื้อ 16% และลด Fat ได้ถึง 19% ไม่เจ็บปวดขณะทำ หลังทำไม่ต้องพักฟื้น

Emsculpt Contouring ทำงานอย่างไร

หัว applicator ของ Emsculpt Contouring จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีความถี่ต่ำมากที่ 3 - 5 กิโลเฮิร์ตซ์ ความถี่ระดับนี้จะส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กลงไปยังเนื่อเยื่อได้กว้างและลึกให้ครอบคลุมกล้ามเนื่อเป้าหมาย คลื่นแม่เหล็กนี้จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ

โดยปกติกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทที่ควบคุมสั่งการกล้ามเนื้อจะเริ่มจากเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ในสมอง ส่งผ่านเส้นประสาทมากระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัว ซึ่งการหดตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้จะไม่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ทำงานเต็มที่ทุกเส้นใยของกล้ามเนื้อทั้งมัดได้

HIFEM จะสร้างทางลัดให้ขบวนการดังกล่าว โดยส่งพลังงานไปกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยตรง ทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ supramaximal muscle contraction ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งไม่สามารถทำได้จากการออกกำลังกายธรรมดา

Vaginal tightening laser, solve the problem of urinary without any surgery.

• Cure urinary incontinence

• Helps to tighten the vagina, reduce sagging (Repair)

• Restore strength. Come back as a girl again

• Stimulate collagen production And new elastin which reduce dryness of the vagina

• No need to inject drugs. No need to recuperate.

*Customers must use the vouchers within 6 months after the first use.

บท็อกซ์

The บท็อกซ์ is called “บท็อกซ์” which originally imported from Korea. This technique is very well-known for treating eye and forehead wrinkles, lifting up the face, reducing the size of the nose, jawlines and thigh which will see the immediate result in 2 weeks. This treatment normally lasts up to 4-5 months and this service is guaranteed by Thai FDA so it is very safe to do treatment.

The บท็อกซ์ is called “บท็อกซ์” which originally imported from Korea. This technique is very well-known for treating eye and forehead wrinkles, lifting up the face, reducing the size of the nose, jawlines and thigh which will see the immediate result in 2 weeks. This treatment normally lasts up to 4-5 months and this service is guaranteed by Thai FDA so it is very safe to do treatment.

The บท็อกซ์ is called “บท็อกซ์” which originally imported from Korea. This technique is very well-known for treating eye and forehead wrinkles, lifting up the face, reducing the size of the nose, jawlines and thigh which will see the immediate result in 2 weeks. This treatment normally lasts up to 4-5 months and this service is guaranteed by Thai FDA so it is very safe to do treatment.

Carboxytherapy

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do painless carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do painless carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks 

You can choose 1 area out of 6 where you would like to do painless carboxy.

- stomach, upper under arm, hip, thighs, butt or cheeks 

Facial

Ultimate Detox cleanses and removes deeply and detoxifies the skin, clear, bright, has nutrients important to the skin straight nourish the skin deeply. With high frequency ultrasonic, high efficiency gentle on the skin reveals new skin that looks younger, radiant. Special medicine nourishes the eyes and neck.

Lift program to tighten and reduce face-Double Chin 

Is the use of single-polar radio frequency energy which can release heat energy deep to the dermis, the deepest of the skin structure and has the highest collagen composition, stimulating the organization and the creation of new collagen, thus able to tighten the face Improved performance and more noticeable results.

Lift program to tighten and reduce face-cheek fat.

 

Is the use of single-polar radio frequency energy which can release heat energy deep to the dermis, the deepest of the skin structure and has the highest collagen composition, stimulating the organization and the creation of new collagen, thus able to tighten the face Improved performance and more noticeable results

Ultimate Detox cleanses and removes deeply and detoxifies the skin, clear, bright, has nutrients important to the skin straight nourish the skin deeply. With high frequency ultrasonic, high efficiency gentle on the skin reveals new skin that looks younger, radiant. Special medicine nourishes the eyes and neck.

Lift program to tighten and reduce face-cheek fat.

Is the use of single-polar radio frequency energy which can release heat energy deep to the dermis, the deepest of the skin structure and has the highest collagen composition, stimulating the organization and the creation of new collagen, thus able to tighten the face Improved performance and more noticeable results.

HIFU

Velo Hifu by Fractionated Beam Technology, Releasing ultra high power linear wave energy (Ultrasound) that stimulates the production of collagen and elastin. And reduce accumulated fat which helps to lift the slender face and clear skin without wrinkles.

• Pull and lift the face without surgery

• Eliminate Wattle, eliminate excess/accumulate fat

• Stimulate collagen under the skin with the latest techniques from Korea

• Safe, receiving international standards

• The first and only machine that is certified by KFDA and Thailand FDA 

HIFU or High Intensity Focus Ultrasound is a high intensity ultrasound wave. By sending to destroy the skin tissue in the deep layer to the SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) Making the skin in the SMAS layer to shrink, similar to the stitching of the meat for creating collagen or creating new tissue. Resulting in the skin looking lifted and more youthful.

HIFU or High Intensity Focus Ultrasound is a high intensity ultrasound wave. By sending to destroy the skin tissue in the deep layer to the SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) Making the skin in the SMAS layer to shrink, similar to the stitching of the meat for creating collagen or creating new tissue. Resulting in the skin looking lifted and more youthful.

IV Therapy

Vitamin Brightening Cinderella Drip, a drug imported from Korea, helps to stimulate skin rejuvenation in the body by injecting into the saline line, consisting of brightening agents. Combined Vitamins and Antioxidants has anti-melanin properties, which is the cause of freckles, dull skin, increase the strength of the skin to withstand the sun. It is also adding moisture to retain water in cells which makes the skin firm, not dry, including if you are one who sleeps hard, no matter how tried caused by a variety of reasons, such as stress, anxiety, multivitamin, this formula can help to balance sleep. Our every step is supervised and controlled by doctors and nurses who are experts. And our hospitals meet standards which guarantee all customers to trust in all aspects, whether it is in the field of tools Providing advice on skills and safety.

 

Consisting of magnesium, calcium, vitamins B and C, formulated by Maltolian doctors in the 1970s to treat sinusitis. And muscle aches In addition, in the next phase, a formula for glutathione shots has been developed which helps to eliminate toxins from the liver. Makes the skin glowing and sparkling white Add strength to athletes Helps to reduce water loss Helps to slow down aging. Stimulate the immune system Helps to lose weight Helps to detoxify or detox and help reduce stress. Especially if you are tired from work, lack of rest, causing the body not ready for work. Need to recharge as well.

 

Myer’s Cocktail will help refuel your body. Will make the body feel strong after taking the vitamin from the first time

 

Our every step is supervised and controlled by doctors and nurses who are experts. And hospitals that meet standards Will enable all customers to trust in all aspects, whether it is in the field of tools Providing advice on skills and safety.

ผิวหมองคล้ำ เป็นปัญหากวนใจที่มักเกิดขึ้นหลังผิวเผชิญกับ แสงแดด สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ หรือ อาจเกิดจากปัจจัยอื่นในชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ ความเครียด ซึ่งนำมาสู่ปัญหาผิวหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอตามมา ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของผิวที่ไม่ควรมองข้าม รวมถึงการใช้แค่ Skin Care ดูแลผิวภายนอกอย่างเดียวอาจยังไม่พอ ต้องดูแลจากภายในด้วย Vital whitening ประกอบด้วยสารสกัดจากเบอร์รี่ธรรมชาติถึง 4 สายพันธุ์ ที่ยับยั้งการทำงานของ enzyme tyrosine kinase ในการสร้างเมลานิน ดังนั้นจึงช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้น โดยเฉพาะผิวไวต่อแดด ปัญหาผิวหมองคล้ำไม่เรียบเนียนจากแดดและมลภาวะ อาจอยู่ลึกถึงระดับเซลล์ผิวซึ่งต้องได้รับการฟื้นฟู เข้าฟื้นบำรุงลึกถึงระดับเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ บำรุงผิวหมองคล้ำจากแดดได้ลึกถึง จุดกำเนิดเพื่อผิวขาวกระจ่างใสจากภายในมองเห็นได้จากภายนอกแลดูผิวสุขภาพดี

ทุกขั้นตอนของเราการดูแลและควบคุมจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครื่องมือ ด้านการให้คำแนะนำ ด้านฝีมือ และความปลอดภัย

ประกอบไปด้วย แมกนีเซียม แคลเซียม วิตามิน B และC เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นโดยแพทย์ชาวมัลติมอร์ในทศวรรษ ปี1970 เพื่อรักษาอาการไซนัสอักเสบ และโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ในระยะต่อมายังมีการพัฒนาสูตรเพิ่ม กลูต้าไทโอน ช็อต (glutathione shots) ซึ่งช่วยขจัดสารพิษจากตับ ทำให้ผิวขาวเปล่งปลั่งมีประกาย เพิ่มพละกำลังให้กับนักกีฬา ช่วยลดการสูญเสียน้ำ ช่วยชะลอความชรา กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยลดน้ำหนัก ช่วยขับสารพิษ หรือดีท็อกซ์ และช่วยลดความเครียด โดยเฉพาะถ้าคุณอ่อนล้าจากการทำงาน พักผ่อนไม่พอ ทำให้ร่างกายไม่พร้อมสำหรับการทำงาน ต้องมาเติมพลังกันด้วย Myer’s Cocktail จะช่วยมาเติมพลังงานของร่างกาย จะทำให้ร่างกายรู้สึกมีแรงหลังการให้วิตามินตั้งแต่ครั้งแรก

ทุกขั้นตอนของเราการดูแลและควบคุมจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครื่องมือ ด้านการให้คำแนะนำ ด้านฝีมือ และความปลอดภัย

สูตรเติมน้ำและคืนความสดใสให้ผิว วิตามินรวมที่มีคุณสมบัติช่วยให้ เกิดการปรับสมดุลนำ้และการขับถ่ายของเสีย ช่วยคืนความสดใสให้กับร่างกาย เมื่อร่างกายได้มีการปรับสมดุลและเติมน้ำที่สะอาดแล้ว สิ่งที่ตามมานั่นคือสุขภาพภายในร่างกายจะดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนัก หรือ ไม่ค่อยได้ใช้ skin care ต่างๆ รวมถึงถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รักการท่องเที่ยวหรือทำงานสายการบิน ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ความชุ่มชื้นของผิวจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และการสูญเสียความชื้นในเครื่องบินระหว่างเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ hydration ผิวมีส่วนอย่างมากในการลดปัญหาเหล่านี้

ทุกขั้นตอนของเราการดูแลและควบคุมจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครื่องมือ ด้านการให้คำแนะนำ ด้านฝีมือ และความปลอดภัย

เป็นการให้วิตามินและสารต่อต้านอนุมูลอิสระทางสายน้ำเกลือ โดยวิตามินเป็นโคแฟกเตอร์ที่สำคัญของเอนไซม์ต่างๆในกระบวนการ metabolism การให้วิตามินจะช่วยกระตุ้นการเร่งปฏิกิริยาต่างๆโดยเฉพาะการสลายและขับสารพิษออกจากร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องทานยาติดต่อกันหลายวัน Detoxify skin drip จะช่วยเร่งกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่นหลังการได้รับการดูดไขมัน ฉีดสลายไขมัน หรือ อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังศัลยกรรมไปแล้ว จะต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับวิตามิน Detoxify skin drip ร่างกายจะฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น โดยจะสามารถให้วิตามินได้ หลังทำ 2 - 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทุกขั้นตอนของเราการดูแลและควบคุมจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครื่องมือ ด้านการให้คำแนะนำ ด้านฝีมือ และความปลอดภัย

Dull skin is a distracting problem that often occurs after the skin is exposed to unlight, various environmental conditions or may be caused by other everyday factors such as smoking, stress which leads to dull skin problems. Uneven skin tone followed This is a big problem of the skin that should not be overlooked. Including just using Skin Care to take care of external skin may not be enough. Must take care from the inside with Vital whitening. Contains 4 strains of natural berry extracts. 

That inhibits the activity of enzyme tyrosine kinase in the production of melanin Therefore helps to brighten skin Especially skin.

 

sensitive to the sun The problem of dull skin is not smooth from the sun and pollution. May be deep down to the level of skin cells which need to be rehabilitated. Regenerate deeply into the cells efficiently. Can nourish dull skin from the deep sun The origin for bright white skin from the inside, visible from the outside and looking healthy skin.

Our every step is supervised and controlled by doctors and nurses who are experts. And hospitals that meet standards Will enable all customers to trust in all aspects, whether it is in the field of tools Providing advice on skills and safety

The cause of various problems caused by abnormal cells in the body. Both in the occurrence of acne, melasma caused by deteriorated cells and leading to cell aging. Placenta extract Rejuvenation is an extract from the placenta which is rich in growth factor, cytokines, minerals, vitamins of various kinds. Has the ability to strengthen antioxidants, high efficiency Has the ability to revitalize, slow down the aging of cells that deteriorate throughout the body Keep the body active. Nerve endings repair. Such as numbness, swelling after surgery Or exercise hard It also has the property of detoxifying toxins from the body. Suitable for those who have to take medication continuously for a long time When the body has been rehabilitated, the working mechanism is normal. The skin will be bright, twice as healthy.
Our every step is supervised and controlled by doctors and nurses who are experts. And hospitals that meet standards Will enable all customers to trust in all aspects, whether it is in the field of tools Providing advice on skills and safety

สาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากเซลล์ในร่างกายที่ผิดปกติ ทั้งในเรื่องของ การเกิดสิว ฝ้า เกิดจากเซลล์ที่เสื่อมสภาพและนำไปสู่ภาวะชราภาพของเซลล์ (cell aging) Placenta extract Rejuvenation เป็นสารสกัดจากรกที่อุดมไปด้วย growth factor, cytokines, minerals, vitaminsหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติด้านการเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติในการฟื้นฟู ชะลอวัย ชะลอความเสื่อมของเซลล์ที่เสื่อมสภาพทั่วทั้งร่างกาย ให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ซ่อมแซมปลายประสาท เช่น อาการชา บวม หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรม หรือออกกำลังกายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านการ Detox สารพิษออกจากร่างกาย เหมาะกับผู้ที่ต้องทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เมื่อร่างกายได้รับการฟื้นฟูกลไกการทำงานเป็นปกติ ผิวพรรณก็จะสดใสสุขภาพดีขึ้นเป็นเท่าตัว

ทุกขั้นตอนของเราการดูแลและควบคุมจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ และสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถไว้วางใจในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครื่องมือ ด้านการให้คำแนะนำ ด้านฝีมือ และความปลอดภัย

 

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

Laser Hair Removal

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around Bikini Line (side only) 3 times.

 

*Customers must use the vouchers within 3 months after the first use.

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around upper lip area 3 times

 

*Customers must use the vouchers within 3 months after the first use.

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around Bikini Line (side only) 1 time

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around upper leg 3 times

 

*Customers must use the vouchers within 3 months after the first use.

 

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around arm area 3 times.

 

*Customers must use the vouchers within 3 months after the first use.

 

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around upper lip area 1 time

Permanent laser hair removal with Gentle Yag (Korea) around lower leg area 3 times

 

*Customers must use the vouchers within 3 months after the first use.

Packages

This package includes PRP (Platelet-Rich Plasma) and Collagen Booster 3 times/person

 

*Customers must use the vouchers within 6 months after the first use.

This package includes unlimited of E-Matrix, subcision and growth factor (collagen forte) for 3 times.

 

*Customers must use the vouchers within 6 months after the first use.

 

This package includes Fraxel laser and platelet rich plasma 3 times/person.

 

*Customers must use the vouchers within 6 months after the first use.

Venue rating

4.8


1179 reviews

Ambience
Cleanliness
Staff
Value
How to get there

Nadlada Clinic
2 Branches (BTS Ratchathewi & BTS Senanikhom)

Mon 10:00 AM - 09:00 PM

Tue 10:00 AM - 09:00 PM

Wed 10:00 AM - 09:00 PM

Thu 10:00 AM - 09:00 PM

Fri 10:00 AM - 09:00 PM

Sat 10:00 AM - 09:00 PM

Sun 10:00 AM - 09:00 PM

REVIEWS (written by customers after their visit)
5.0 พนักงานทำดีอยู่ค่ะ ไม่ค่อยเจ็บ
user icon

Valunchanut

พนักงานทำดีอยู่ค่ะ ไม่ค่อยเจ็บ

verify image Verified Reviews

Visited 12 Mar 2021

5.0 น้องพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ บริการดีมาก
user icon

Natthapan

น้องพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะ บริการดีมาก

verify image Verified Reviews

Visited 12 Apr 2021

5.0 ใช้บริการครบคอร์สแล้วหลายครั้งพนักงานน่ารักมากค่ะบริการดีมากค่ะเห็นผลจริงค่ะ
user icon

มณีรัตน์

ใช้บริการครบคอร์สแล้วหลายครั้งพนักงานน่ารักมากค่ะบริการดีมากค่ะเห็นผลจริงค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 07 Apr 2021

5.0 ใครที่ไม่เคยทำมาก่อนคงตกใจ มันจะเจ็บนิดนึงแต่สามารถบอกให้ปรับความแรงได้
user icon

Puen

ใครที่ไม่เคยทำมาก่อนคงตกใจ มันจะเจ็บนิดนึงแต่สามารถบอกให้ปรับความแรงได้

verify image Verified Reviews

Visited 08 Apr 2021

4.75 ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน เป็นสัดส่วน ดี พนักงานให้บริการ ดูแลดี แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลของทรีทเมนต์เท่าไรนัก โดยรวมคุ้มค่าประทับใจค่ะ
user icon

Salmond

ตกแต่งสวยงาม สะอาดสะอ้าน เป็นสัดส่วน ดี พนักงานให้บริการ ดูแลดี แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลของทรีทเมนต์เท่าไรนัก โดยรวมคุ้มค่าประทับใจค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 11 Apr 2021

5.0 พนักงาน (น้องใหม่) ทำดีมากค่ะ เก็บรายละเอียดได้ดี ใช้ระบบลมเย็นเป่า ไม่เจ็บมากค่ะ
user icon

Namwhan

พนักงาน (น้องใหม่) ทำดีมากค่ะ เก็บรายละเอียดได้ดี ใช้ระบบลมเย็นเป่า ไม่เจ็บมากค่ะ

verify image Verified Reviews

Visited 11 Apr 2021

5.0 ไปทำสาขาเสนามา คลินิคไม่ไกลจากบีทีเอสค่ะ เลเซอร์ละเอียด พนงชวนคุยเก่ง มีลมเย็นๆทำให้ไม่ค่อยเจ็บ
user icon

ณัฐกานต์

ไปทำสาขาเสนามา คลินิคไม่ไกลจากบีทีเอสค่ะ เลเซอร์ละเอียด พนงชวนคุยเก่ง มีลมเย็นๆทำให้ไม่ค่อยเจ็บ

verify image Verified Reviews

Visited 10 Apr 2021

4.0 พนักงานทำเร็วมากกว่าที่เคยไปทำที่อื่น ไม่แน่ใจว่าละเอียดมั้ย แต่ไม่เจ็บเลยค่ะ ลมเย็นช่วยได้เยอะมาก
user icon

Paripari

พนักงานทำเร็วมากกว่าที่เคยไปทำที่อื่น ไม่แน่ใจว่าละเอียดมั้ย แต่ไม่เจ็บเลยค่ะ ลมเย็นช่วยได้เยอะมาก

verify image Verified Reviews

Visited 09 Apr 2021

5.0 ให้ลูกไปใช้บริการครั้งที่ 2 แล้ว ซื้อคูปองตอนราคาดีๆ พนักงานไม่มีมาตื้อให้ทำนั่นทำนี่ แม่สบายใจ เดินทางก็ง่ายใกล้รถไฟฟ้า
user icon

สุพาณี

ให้ลูกไปใช้บริการครั้งที่ 2 แล้ว ซื้อคูปองตอนราคาดีๆ พนักงานไม่มีมาตื้อให้ทำนั่นทำนี่ แม่สบายใจ เดินทางก็ง่ายใกล้รถไฟฟ้า

verify image Verified Reviews

Visited 30 Dec 2020

2.75 รอบนี้ไม่ได้ทำ Subcision+growth Factor คุณหมอยิงให้แค่อีเมทริก แต่ไม่ได้ย้ำให้สักเท่าไหร่ อยากให้ย้ำตรงหลุมอีกสักนิด แต่คุณหมอพูดคุยอัธยาศัยดี
user icon

Neeranuch

รอบนี้ไม่ได้ทำ Subcision+growth Factor คุณหมอยิงให้แค่อีเมทริก แต่ไม่ได้ย้ำให้สักเท่าไหร่ อยากให้ย้ำตรงหลุมอีกสักนิด แต่คุณหมอพูดคุยอัธยาศัยดี

verify image Verified Reviews

Visited 09 Apr 2021

People Also Like
Cover top rated 2020artboard 1 copy 2
Alinda Clinic
1594 reviews