在GoWabi网上预订 - Plant Day Spa

Plant Day Spa

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

Plant Day Spa 15/4 Woodberry Common Building 2nd Floor, Soi Ruam Radi, Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Plant day spa neww %285%29 Plant day spa neww %285%29
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
5 5
6 6
Plant day spa neww %281%29 Plant day spa neww %281%29
Plant day spa neww %282%29 Plant day spa neww %282%29
Plant day spa neww %283%29 Plant day spa neww %283%29
Plant day spa neww Plant day spa neww
Plant day spa neww %284%29 Plant day spa neww %284%29

สบายตัวมากค่ะ ผิวนุ่มมาก

- เบญจวรรณ

ดีกว่าที่คิดไว้อีกค่ะ สถานที่เงียบสงบสะอาด หมอ

- Prim

พนักงานนวดดีมาก หลังจากให้บริการนวดเสร็จมีน้ำช

- สุภัคชญา

Whether you’re just visiting town, enjoying a staycation, or you’re a Bangkokian through and through, our natural spa is the perfect choice if you’re looking to relax all your senses while we pamper you with our 100% natural spa and organic spa products. 

Everything you touch, smell, sense, hear and experience is as real and natural as it gets, a grand departure from the hustle and bustle of busy Bangkok, and well, the chaos of modern-day life! With all the noise, pollution, chaos and chemicals that  have become  the norm in urban living, our spa’s offerings are exactly what’s needed; so be sure to get your fresh dose of Plant Day Spa.

 

condition: 

Appointment can't be rescheduled if it's already set on Saturday & Sunday

FLASH SALE

特殊服务

传统泰式按摩

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie
Reawaken the natural flow of energy in your body through Plant Day Spa’s signature rendition of the traditional Thai-style massage. Perfect if you’re suffering from stiff muscles, aches and pains and blocked energy centres, our massage therapists apply medium to firm force on the different pressure points, muscles and ligaments throughout the body. This treatment fuses pressure with stretching to have you feeling good again. Kindly let our massage therapists know your tolerance levels as well as the areas of your body you’d like to focus on, or not focus on. With this oil-less massage, you will remain fully clothed in our or weightless cotton-silk robes to ensure maximum comfort and ease throughout the treatment. 

理疗按摩

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie.

Based on the ancient teachings and wisdom of Northern Thailand’s miraculous Lanna folk methods for relaxation, Toksen is a form of therapy that incorporates the use of a wooden chisel-shaped tool which is tapped along the key points of the body’s meridians. Our therapists use their skilled expertise to ensure the wooden chisel-shaped tool is lightly hammered to arouse key points along the body’s energy pathways to stimulate a kind of electric shock which is said to heal pains and sores immediately, such as abdominal sores of painful headaches. The heart of Toksen features the initial blessing offered by the therapist, which is believed to bring positive energy both to the therapist and the patient and only serves to enhance its healing powers. Start feeling better and more invigorated almost immediately. If you have any doubts or have been suffering from any kind of poor health recently, it is advised to check with your doctor first before you begin this therapy. 

瑞典按摩

WITH WELCOME DRINK, ROSE REFRESHING DRINK, FREE AROMA OIL SAMPLE SIZE AND MANGO STICKY RICE

A Swedish Massage is the best go-to when you’re looking for an effective and targeted massage that will loosen tight and stiff muscles and relieve deep-tissue aches and pains. Our therapists are here to cater to your specific pressure needs, be they soft and subtle, or firm and heavy-handed. This treatment is perfect for calming the central nervous system and relaxing muscle tension. You’ll also find your stress levels decreasing, which has many benefits such as reducing or eliminating tension headaches, boosting the flow of energy throughout the body and ensuring a good night’s sleep after so your muscles can engage in ultimate repair and regeneration. 

*Customer can choose coconut body oil or Lemongrass Basil & Lime

脸部

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie.

City-life and fast-paced living can result in skin that appears haggard, stressed and hungry for some love. This natural facial treatment is intensely hydrating and skin-revitalising that will result in smoother, softer and a more nourished skin. Some of the key benefits of this cleansing essential oil facial is that it acts as a calming and soothing agent that gently nourishes the skin so that it is healthier, softer, more moisturised and hydrated and the fine and tension lines on the face are reduced. The hydrating massage treatment begins with a gentle facial wash followed by a purifying exfoliator to remove dead skin cells and boost the cell’s metabolism rate. Then a moisturizing mask made of rice extract cream is applied for the finishing touch to help the skin retain its natural moisture balance. 

芳香疗法

Gift your mind and body the ultimate feeling of relaxation with an essential oil massage that harnesses the powers of sense and smell, using none other than our locally grown, hand-picked and hand-made signature organic oils. Depending on your mood, select from any one of our plant-based aromas; go with your intuition or let or massage therapists guide you! This organic oil massage is perfect if you’re suffering from stress, tension and aching muscles as our massage therapists combine touch, aroma and pressure to stimulate the skin, blood and lymphatic system which in turn boosts circulation and aids cellular removal or toxic waste accumulated throughout daily life. An overall remarkable feeling of relaxation circulates throughout your body as your tense muscles relax, your stiff joints loosen and your nerves are calmly soothed. This aromatherapy massage will be experienced with no clothes so that your skin can absorb the maximum benefits of our organic oils. 

*Customer can choose coconut body oil or Lemongrass Basil & Lime

足疗

WITH WELCOME DRINK, ROSE REFRESHING DRINK, FREE AROMA OIL SAMPLE SIZE AND MANGO STICKY RICE

If there is a chemical or energetic imbalance in any one of the organs in your body, the ancient tradition of Chinese Reflexology believes that it can all be sorted out in your hands or feet! The practice, developed from the knowledge found in Taiwanese massage, applies pressure to particular acupressure points in your hands and feet creating a healing effect on specific organs and parts of the body related to the given point in your hands and feet. Whatever your symptoms, from gastro-intestinal upset to stiff joints, after our Chinese Reflexology session you will be left feeling lighter, recharged and ready to jump up and go again. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie.

If there is a chemical or energetic imbalance in any one of the organs in your body, the ancient tradition of Chinese Reflexology believes that it can all be sorted out in your hands or feet! The practice, developed from the knowledge found in Taiwanese massage, applies pressure to particular acupressure points in your hands and feet creating a healing effect on specific organs and parts of the body related to the given point in your hands and feet. Whatever your symptoms, from gastro-intestinal upset to stiff joints, after our Chinese Reflexology session you will be left feeling lighter, recharged and ready to jump up and go again. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

In our spa’s Signature Footlogy Treatment, which you will find nowhere else in town, the natural and organic spa experience begins with a foot scrub using our signature, plant-based natural body scrub. Then follows a foot wrap which uses coffee grounds to aid in the detoxification process. Our locally sourced and organic Thai Herbal Compress is then applied to key areas of the foot to warm up and prep the foot for maximum stimulation. The treatment ends with a foot massage, a healing massage that uses our Signature Blend oil and the ancient technique of reflexology. This exceptional “more-than-a-foot-spa” journey encourages ultimate relaxation as it helps to remove stress and tension, improve circulation and restores the body’s natural state of equilibrium. 

身体局部按摩

WITH WELCOME DRINK, ROSE REFRESHING DRINK, FREE AROMA OIL SAMPLE SIZE AND MANGO STICKY RICE

The daily happening of office life that involves sitting at a desk day in and day out can lead to a build-up of tension in the upper back, head, arms and hands. If you’re not careful and conscious about the ergonomics of your working environment, you can jeopardise your ability to work effectively and in the future. Our highly specialised Office Syndrome Massage is designed to relax and ease the tension in the areas of the back, neck and shoulder muscles and is also one of the best migraine relieving massages. If you’re based in Bangkok and currently experiencing severe aches and pains from your office work, we highly recommend you come in and get this healing and migraine relieving massage at least twice a month to ensure that your muscles have a chance to release the build-up of stress and tension of office life. Our highly trained massage therapists will have you feeling better and ready to take on the day in no time. 

*Customer can choose coconut body oil or Lemongrass Basil & Lime

身体磨砂

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

Harnessing the revitalising powers of organic Thai lemongrass, this Homemade Lemongrass Reviving Scrub will leave the skin feeling fresh, revived and perhaps slightly lighter in hue, and tighter too.

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

Harnessing the powers of the French orange blossom and lavender, this Homemade Orange Blossom & Lavender Exfoliant has a beautifully natural fragrance and will serve to balance the skin and soothe it with its anti-inflammatory properties. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

Harnessing the healing powers of organic Thai roselle, this Homemade Roselle Clarifying Scrub is an excellent selection for both oily and dry skin. The roselle component has a power anti-oxidant and anti-radiation property and is high in Vitamin C and will thus provide and nourishing and balancing effect. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie.

Harnessing the cleansing powers of organic green tea, this Homemade Green Tea Skin Purifier is the ultimate selection for cleansing free radicals from the skin. Well-known for its anti-oxidant properties, the green tea component will aid in detoxification and regeneration of new skin cells and will leave the skin feeling soft and supple. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

Harnessing the powers of exotic Thai flowers, this Homemade Siam Bouquets Exotic Peel is a fragrant and powerful way to protect and soothe the skin naturally, nourishing and softening it to bring out a radiant and natural glow. 

With Welcome Drink, Rose Refreshing drink, FREE Apple Sauce Cheese Pie or Mango Sauce Cheese Pie

Harnessing the healing powers of organic turmeric grown locally, this Homemade Turmeric Purifying Scrub is the ultimate selection if your skin is in need of repair. Especially effective for scarring or healing old burns, this scrub will aid in the generation of new skin cells. 

阿育吠陀草药按摩

WITH WELCOME DRINK, ROSE REFRESHING DRINK, FREE AROMA OIL SAMPLE SIZE AND MANGO STICKY RICE

This is an ancient healing form of restorative therapy which harnesses the powers of deep tissue and organic oil massage alongside the detoxifying properties of the Thai herbal compress to soothe, relax and cleanse in this detoxifying treatment. With its tantalising aroma, the Organic Thai Herbal Compress has been used for hundreds of years in Thai traditions to relieve muscle aches and pains and to stimulate circulation. The unique blend of herbs and spices wrapped in a muslin cloth are steamed hot and used in pressing circular movements along the meridian lines of the body in this Organic Thai Herbal Compress massage. In this very special massage, the compress is applied to the skin to open pores and stimulate the elimination of toxins from the skin. What follows is a deep-tissue and organic oil massage that eases severe muscle tension and pains. Perfect for those wanting to treat muscle aches and pains at the cellular level, combining ancient Ayurvedic wisdom with the healing properties of organic Thai herbs grown in the countryside of Chiang Mai where the land and water is as pure as it gets. 

*Customer can choose coconut body oil or Lemongrass Basil & Lime

店家排名

5.0


907 评论

环境
清洁度
员工
价值
How to get there

Plant Day Spa
Plant Day Spa 15/4 Woodberry Common Building 2nd Floor, Soi Ruam Radi, Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

评价 (访问后客户意见)
5.0 ดีมากก คนนวดนวดเก่งมาก สุภาพ อุปกรณ์ต่างๆ สะอาด
user icon

Itsaraporn

ดีมากก คนนวดนวดเก่งมาก สุภาพ อุปกรณ์ต่างๆ สะอาด

Footology

verify image 验证评论

已访问 03 Aug 2020

5.0 พนง นวดสบาย ชอบมากค่ะ
user icon

Hi

พนง นวดสบาย ชอบมากค่ะ

Footology

verify image 验证评论

已访问 04 Mar 2020

5.0 มารอบ2 แล้วไม่ผิดหวังเลย ชอบมาก
user icon

Sukrit

มารอบ2 แล้วไม่ผิดหวังเลย ชอบมาก

Thai Massage (BUY 1 FREE 1) [Flash Sale eVoucher]

verify image 验证评论

已访问 03 Aug 2020

5.0 Great massage and nice ambience
user icon

Chuthamat

Great massage and nice ambience

Head, Neck & Shoulder Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image 验证评论

已访问 02 Aug 2020

5.0 นวดดีมากๆครับ สถานที่สะอาดในทุกๆส่วนเลย
user icon

Panus

นวดดีมากๆครับ สถานที่สะอาดในทุกๆส่วนเลย

Thai Massage [Flash Sale]

verify image 验证评论

已访问 14 Sep 2020

4.75 It's very clean and staff were friendly
user icon

Silapin

It's very clean and staff were friendly. I had 60-min Aromatic message with 30-min body scrub and it's pretty good. Recommend to give it a try

Aromatherapy Massage & Signature Body Scrub

verify image 验证评论

已访问 01 Aug 2020

5.0 ประทับใจมากค่า ตัวนิ่มมาก และหอมมากๆ มีwelcome drink รวมถึงชาและขนมให้ทาน อร่อยมาก มาอีกแน่นอนค่ะ
user icon

Sarobol

ประทับใจมากค่า ตัวนิ่มมาก และหอมมากๆ มีwelcome drink รวมถึงชาและขนมให้ทาน อร่อยมาก มาอีกแน่นอนค่ะ

Homemade Coconut Body Scrub

verify image 验证评论

已访问 01 Aug 2020

5.0 The spa atmosphere is amazing a small nook of serene bliss in the heart of Bangkok! Definitely a return customer the Thai massage was amazing and good attention to detail!
user icon

Rodney

The spa atmosphere is amazing a small nook of serene bliss in the heart of Bangkok! Definitely a return customer the Thai massage was amazing and good attention to detail!

Thai Massage [Flash Sale]

verify image 验证评论

已访问 30 Jul 2020

4.0 Relaxing atmosphere.
user icon

Kazuo

Relaxing atmosphere.

Head, Neck & Shoulder Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image 验证评论

已访问 30 Jul 2020

5.0 This place is clean and cozy.
user icon

Natcha

This place is clean and cozy.

Thai Massage [Flash Sale]

verify image 验证评论

已访问 29 Jul 2020

People Also Like
La zensa spa
La Zensa Spa
447 评论
1
Nails Motel
58 评论