Help Center  > ยกเลิก & คืนเงิน

ยกเลิก & คืนเงิน

   คุณสามารถติดต่อมาได้ที่ 02 821 5950 ตั้งแต่ 9.30-18.30 น. ของทุกวัน หรือส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการจอง/คูปองได้ที่ [email protected]

   คุณสามารถใช้ Cashback (เครดิตเงินคืน) เป็นส่วนลดได้ที่หน้าชำระเงินและคลิกที่ตัวเลือกที่ทางเรากำหนดเพื่อเพือเลือกจำนวนมูลค่าของส่วนลด หรือ คุณสามารถใช้ คูปองส่วนลด เป็นส่วนลดได้ที่หน้าชำระเงินและคลิกที่ “ใช้” โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อแต่ละรายการสามารถใช้ได้เฉพาะกับคูปองครั้งละ 1 ใบเท่านั้น หากคุณมีปัญหาในการใช้คูปองส่วนลดหรือการคืนเงินโปรดตรวจสอบว่า: 

  • คูปอง / รหัสคูปองหมดอายุ 
  • คูปองนี้ใช้สำหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น 
  • คูปอง / บัตรกำนัลอาจใช้ไม่ได้กับบริการบางประเภทที่ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นการขาย 

   การคืนเครดิตเงินคืนสามารถทำได้ถ้าได้ทำการยกเลิกก่อนการจอง สำหรับเครดิตเงินคืนหรือการจ่ายเงินออนไลน์ไม่สามารถคืนเงินได้ถ้าไม่ไปตามที่นัดหมาย

   คุณสามารถติดต่อมาได้ที่ 02 821 5950 ตั้งแต่ 9.30-18.30 น. ของทุกวัน เราจะยกเลิกการจองของคุณซึ่งคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ถ้าคุณยกเลิกการจอง 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมายการทำบริการจากทาง GoWabi คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วันทำการซึ่งจะโอนเข้ามาในบัญชีของคุณ แต่ทาง GoWabi ขอแจ้งให้ทราบว่า ถ้ามีการยกเลิกการนัดหมายหลัง 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าใช้บริการจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้

ท่านจะคืนเงินเต็มจำนวน ผ่านทางบัญชีธนาคารหรือบัตรของคุณที่ทำรายการเข้ามาภายใน 15-30 วันทำการ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่งเนื่องจากระยะเวลาในการคืนเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารและรอบการตัดบิลของบัตรท่าน

การนัดหมายและการจองแบบระบุวันที่ และ เวลา:
GoWabi มีบริการคืนเงิน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ซื้อบริการ หากคุณต้องการยกเลิกการนัดหมายและต้องการเงินคืน กรุณายกเลิกล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย โดยเราจะคืนเงิน 100% ให้กับคุณ ร้านค้าบางแห่งอาจเสนอนโยบายการยกเลิก 12 ชั่วโมงหรือ 6 ชั่วโมงสำหรับนโยบายการยกเลิกที่เฉพาะเจาะจงจะระบุไว้ในหน้าการยืนยันการจองของคุณ 

*โปรดทราบว่าการคืนเงินสามารถทำได้เมื่อคุณยกเลิกการจองก่อนกำหนดการนัดหมาย หรือถ้าหากคุณยกเลิกการจองหลังจากเวลาที่ทำการนัดหมาย หรือไม่ได้ไปใช้บริการ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น 


คูปองหรือเวาเชอร์:

GoWabi มีนโยบายการรับประกันการคืนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสำหรับบริการที่ไม่ใช่ Flash Sale หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายใน 7 วัน คุณสามารถติดต่อ GoWabi ขอทำเรื่องยกเลิกได้ภายใน 7 วัน โดยจะคืนเงินเต็มจำนวน 

หากยกเลิกหลังจาก 7 วันสำหรับบริการที่ไม่ใช่ Flash Sale ทางเราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในรูปแบบเครดิตเงินคืนในบัญชี

*กรณีคูปองที่เป็น Flash Sale ไม่สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้ทุกกรณี

*กรณีคูปองหมดอายุ: หากคูปองหมดอายุโดยที่ยังไม่ได้ใช้งาน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น   


บัตรกำนัลของขวัญ GoWabi:
บัตรกำนัลของขวัญ GoWabi มีนโยบายการรับประกันการคืนเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อบริการ หากคุณเปลี่ยนใจภายใน 7 วัน
คุณสามารถติดต่อ GoWabi ขอทำเรื่องยกเลิกได้ภายใน 7 วัน โดยจะคืนเงินเต็มจำนวน 100%
GoWabi Gift Card ไม่สามารถคืนเงินได้เมื่อแลกรับบริการแล้ว
GoWabi Gift Cards มีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อและไม่สามารถแลกรับได้เมื่อหมดอายุแล้ว
หากยกเลิกหลังจาก 7 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในรูปแบบ voucher หรือเป็นเครดิตในบัญชี 


นโยบายการยกเลิกการจองของทางร้านค้า
ร้านค้ามีนโยบายการยกเลิกการจอง หมายถึง ทุกๆการจองผ่านทาง GoWabi ลูกค้าจะสามารถทำการยกเลิกหรือแก้ไขการจองได้ล่วงหน้าเกิน 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย และจะต้องทำการติดต่อโดยตรงกับทางร้านค้าเพื่อยกเลิก 


นโยบายเพิ่มเติมของ GoWabi
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
โปรดติดต่อเราที่หมายเลข 02 821 5950 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ID: Gowabi

  • บริการที่ชำระแบบการผ่อนผ่านบัตรเครดิตไม่สามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  • บริการที่ชำระแบบการผ่อนผ่านบัตรเครดิตไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากเข้าใช้บริการแล้วไม่พึงพอใจกับบริการกับทางร้านค้า โกวาบิไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวได้ ลูกค้าจำเป็นต้องเรียกร้องเงินคืนส่วนต่างจากร้านค้าด้วยตนเอง