จองออนไลน์กับโกวาบิ - Smile Eyelash

Smile Eyelash

Smile Eyelash

106/269, Chaeng Watthana R.d, Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220

Smile Eyelash %E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E_Smile_Eyelash Smile Eyelash %E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E_Smile_Eyelash
Smile Eyelash image_picker_329EDD8D-850A-4057-8599-040E1E2B4DD2-14762-0000242AC8C1C091 Smile Eyelash image_picker_329EDD8D-850A-4057-8599-040E1E2B4DD2-14762-0000242AC8C1C091
Smile Eyelash image_picker_57B3A9F0-A122-4022-8208-9EECFB3F7666-37088-00000C7FBF254670 Smile Eyelash image_picker_57B3A9F0-A122-4022-8208-9EECFB3F7666-37088-00000C7FBF254670
Smile Eyelash image_picker_FC3C9704-C6B6-4171-A642-D297A706CDDF-2507-000000C7A2F0735C Smile Eyelash image_picker_FC3C9704-C6B6-4171-A642-D297A706CDDF-2507-000000C7A2F0735C
Smile Eyelash S__45400068 Smile Eyelash S__45400068
Smile Eyelash S__45400070 Smile Eyelash S__45400070
Smile Eyelash S__45400072 Smile Eyelash S__45400072
Smile Eyelash S__45400071 Smile Eyelash S__45400071
Smile Eyelash S__45400073 Smile Eyelash S__45400073
Smile Eyelash S__45400074 Smile Eyelash S__45400074
Smile Eyelash image_picker_A5413E0D-FBB0-4470-8AB7-12A042444EBC-23968-0000085F96071935 Smile Eyelash image_picker_A5413E0D-FBB0-4470-8AB7-12A042444EBC-23968-0000085F96071935
Smile Eyelash image_picker_72677073-B90C-47EA-96BC-E77A48A6932E-716-0000004780E5290E Smile Eyelash image_picker_72677073-B90C-47EA-96BC-E77A48A6932E-716-0000004780E5290E
Smile Eyelash image_picker_0C46BAF6-64F9-4D46-831D-A851BAFAFF22-716-0000004845887F54 Smile Eyelash image_picker_0C46BAF6-64F9-4D46-831D-A851BAFAFF22-716-0000004845887F54
Smile Eyelash image_picker_FCF929A5-C798-4A9B-9877-7981FE248E16-6781-000002B5831C9B9A Smile Eyelash image_picker_FCF929A5-C798-4A9B-9877-7981FE248E16-6781-000002B5831C9B9A
Smile Eyelash image_picker_70DE0C8F-D0E4-4F02-AC61-9EE12504C33F-17888-00000734E50C6DB8 Smile Eyelash image_picker_70DE0C8F-D0E4-4F02-AC61-9EE12504C33F-17888-00000734E50C6DB8
Smile Eyelash image_picker_10A3095C-6783-4FF9-902B-C68A53C7EAA8-23968-0000085FB0C046CE Smile Eyelash image_picker_10A3095C-6783-4FF9-902B-C68A53C7EAA8-23968-0000085FB0C046CE
Smile Eyelash image_picker_1B15AE9C-0860-4B33-BDA3-4803570C77BF-37088-00000C806CFDC26E Smile Eyelash image_picker_1B15AE9C-0860-4B33-BDA3-4803570C77BF-37088-00000C806CFDC26E
Smile Eyelash image_picker_337D92E4-5837-4567-B222-1C3AD6254928-17888-00000734FFCC7968 Smile Eyelash image_picker_337D92E4-5837-4567-B222-1C3AD6254928-17888-00000734FFCC7968
Smile Eyelash image_picker_6B19CD16-A48C-4032-9617-742429374D2A-23968-0000085FD80B796E Smile Eyelash image_picker_6B19CD16-A48C-4032-9617-742429374D2A-23968-0000085FD80B796E
Smile Eyelash image_picker_7C86C9D0-3B7F-4CEA-ABC6-B791070A251B-23968-0000085FB06EB86A Smile Eyelash image_picker_7C86C9D0-3B7F-4CEA-ABC6-B791070A251B-23968-0000085FB06EB86A
Smile Eyelash image_picker_27AA048E-F1F8-4C41-8EA6-9C166D45024B-44913-0000081AF74A8791 Smile Eyelash image_picker_27AA048E-F1F8-4C41-8EA6-9C166D45024B-44913-0000081AF74A8791
Smile Eyelash image_picker_6EE9FAF5-419A-40A0-8DAB-642BBF1FA5C4-48367-000008A5A583B5E4 Smile Eyelash image_picker_6EE9FAF5-419A-40A0-8DAB-642BBF1FA5C4-48367-000008A5A583B5E4
Smile Eyelash image_picker_3CC733C6-258B-4AE1-840B-EA57AE197FEA-10649-00001861E56028CD Smile Eyelash image_picker_3CC733C6-258B-4AE1-840B-EA57AE197FEA-10649-00001861E56028CD
Smile Eyelash image_picker_A952C061-6EE7-4A7B-B0CD-188F307239E6-9413-0000036B0B52F6F7 Smile Eyelash image_picker_A952C061-6EE7-4A7B-B0CD-188F307239E6-9413-0000036B0B52F6F7
Smile Eyelash image_picker_AFA78F2D-51B8-44E5-B359-043F56058AC8-4720-000001D5BD030A08 Smile Eyelash image_picker_AFA78F2D-51B8-44E5-B359-043F56058AC8-4720-000001D5BD030A08
Smile Eyelash image_picker_E0A9D7BA-4497-4A5B-998A-4D914F03AF91-4720-000001D5BD5BF6E3 Smile Eyelash image_picker_E0A9D7BA-4497-4A5B-998A-4D914F03AF91-4720-000001D5BD5BF6E3
Smile Eyelash image_picker_DC4CFEFD-8F3B-48A0-A2E0-4664FC01729E-48367-000008A398E5561E Smile Eyelash image_picker_DC4CFEFD-8F3B-48A0-A2E0-4664FC01729E-48367-000008A398E5561E
Smile Eyelash image_picker_B32066DD-22DB-4646-BED7-DA8C2C399455-48367-000008A31AB82FA7 Smile Eyelash image_picker_B32066DD-22DB-4646-BED7-DA8C2C399455-48367-000008A31AB82FA7
Smile Eyelash image_picker_92825249-1255-4A5A-A222-F198D9E47DEF-66220-00000C71C2B532FF Smile Eyelash image_picker_92825249-1255-4A5A-A222-F198D9E47DEF-66220-00000C71C2B532FF
Smile Eyelash image_picker_52FD7616-6006-47D1-B1DC-F51AD91FFFF4-66220-00000C702D5F79CA Smile Eyelash image_picker_52FD7616-6006-47D1-B1DC-F51AD91FFFF4-66220-00000C702D5F79CA
Smile Eyelash image_picker_BB0FA3B6-366B-4A96-A7E4-763169BD050C-55414-000009092D37F458 Smile Eyelash image_picker_BB0FA3B6-366B-4A96-A7E4-763169BD050C-55414-000009092D37F458
Smile Eyelash image_picker_8951649C-3801-4FA0-8B59-9F7B7490951B-1069-0000007AFC8F181D Smile Eyelash image_picker_8951649C-3801-4FA0-8B59-9F7B7490951B-1069-0000007AFC8F181D
Smile Eyelash image_picker_CC5221CF-795A-40E5-B56F-6A7357916ED7-3509-00000124352B8B2E Smile Eyelash image_picker_CC5221CF-795A-40E5-B56F-6A7357916ED7-3509-00000124352B8B2E
Smile Eyelash image_picker_53263E90-5178-4E78-889E-0A43775842B9-3509-000001243559AB0B Smile Eyelash image_picker_53263E90-5178-4E78-889E-0A43775842B9-3509-000001243559AB0B
Smile Eyelash image_picker_F83256B5-F114-47B8-BFA5-4AC49932CF5E-373-00000002C84CE822 Smile Eyelash image_picker_F83256B5-F114-47B8-BFA5-4AC49932CF5E-373-00000002C84CE822
Smile Eyelash image_picker_18D4312E-6DEE-4C13-847D-0F4A4EB0BAE1-21628-000006D9B82C604F Smile Eyelash image_picker_18D4312E-6DEE-4C13-847D-0F4A4EB0BAE1-21628-000006D9B82C604F
Smile Eyelash image_picker_35C242A6-6D41-4AFB-995C-F2E9DA7AD048-373-00000002DAFCD67A Smile Eyelash image_picker_35C242A6-6D41-4AFB-995C-F2E9DA7AD048-373-00000002DAFCD67A
Smile Eyelash image_picker_5E528B3F-DDE2-4811-8FEB-1AB386D21592-1378-000000BE485DCBE0 Smile Eyelash image_picker_5E528B3F-DDE2-4811-8FEB-1AB386D21592-1378-000000BE485DCBE0
Smile Eyelash image_picker_6F54C99F-DD63-4D62-9775-347DFF5CB7D3-22469-0000048EE5B882C6 Smile Eyelash image_picker_6F54C99F-DD63-4D62-9775-347DFF5CB7D3-22469-0000048EE5B882C6
Smile Eyelash image_picker_5006EA53-4178-46D2-9AB0-B880A15C6D17-22469-0000048EE60372BF Smile Eyelash image_picker_5006EA53-4178-46D2-9AB0-B880A15C6D17-22469-0000048EE60372BF
Smile Eyelash image_picker_0B49F0F1-EB52-4CFF-8655-51BDCBE9A4CD-22469-0000048EE4F75673 Smile Eyelash image_picker_0B49F0F1-EB52-4CFF-8655-51BDCBE9A4CD-22469-0000048EE4F75673
Smile Eyelash image_picker_12EA20BB-4C07-4382-B188-81420B60A6A9-22469-0000048EE42756F2 Smile Eyelash image_picker_12EA20BB-4C07-4382-B188-81420B60A6A9-22469-0000048EE42756F2
Smile Eyelash image_picker_0D2CFCE2-22EB-4750-9A2F-C9453DCB71E7-22469-0000048EE554DD7A Smile Eyelash image_picker_0D2CFCE2-22EB-4750-9A2F-C9453DCB71E7-22469-0000048EE554DD7A
Smile Eyelash image_picker_B77DCFA4-0958-4D1D-B045-90B11509747A-24769-000007452CC5A890 Smile Eyelash image_picker_B77DCFA4-0958-4D1D-B045-90B11509747A-24769-000007452CC5A890
Smile Eyelash image_picker_04F4DDE3-F6C9-4C69-92D9-376DBDC74CD7-3879-00000164D8AAC661 Smile Eyelash image_picker_04F4DDE3-F6C9-4C69-92D9-376DBDC74CD7-3879-00000164D8AAC661
Smile Eyelash image_picker_9522F76C-30BC-43DF-B292-F7FF3C34AF41-3879-00000164E3A2CF2E Smile Eyelash image_picker_9522F76C-30BC-43DF-B292-F7FF3C34AF41-3879-00000164E3A2CF2E
Smile Eyelash image_picker_76AB9D98-8DA0-4DA3-9F5A-54BDBBC12771-22469-0000048EE49DE68E Smile Eyelash image_picker_76AB9D98-8DA0-4DA3-9F5A-54BDBBC12771-22469-0000048EE49DE68E
Smile Eyelash image_picker_F924C2D3-8AC8-4CE1-B4AE-F903ECE4CA4C-22469-0000048EE8031800 Smile Eyelash image_picker_F924C2D3-8AC8-4CE1-B4AE-F903ECE4CA4C-22469-0000048EE8031800
Smile Eyelash image_picker_3ACA6357-7625-492D-B253-84A63BF22A65-13492-000002FC3A0B26AB Smile Eyelash image_picker_3ACA6357-7625-492D-B253-84A63BF22A65-13492-000002FC3A0B26AB
Smile Eyelash image_picker_17FC1D1F-713E-46FD-8B13-053EE116ACC7-716-00000049721F8466 Smile Eyelash image_picker_17FC1D1F-713E-46FD-8B13-053EE116ACC7-716-00000049721F8466
Smile Eyelash image_picker_B0580339-25FE-4FB6-9516-EE35AF345C06-716-0000004971951BAB Smile Eyelash image_picker_B0580339-25FE-4FB6-9516-EE35AF345C06-716-0000004971951BAB
Smile Eyelash image_picker_5F2D6BC2-5DB9-427B-9DF5-74C4A1AAED52-716-0000004970DF0364 Smile Eyelash image_picker_5F2D6BC2-5DB9-427B-9DF5-74C4A1AAED52-716-0000004970DF0364
Smile Eyelash image_picker_E3586D09-2CE6-4B12-BAC6-B66A72BC585A-2977-00000121314D718C Smile Eyelash image_picker_E3586D09-2CE6-4B12-BAC6-B66A72BC585A-2977-00000121314D718C
Smile Eyelash image_picker_28778998-4531-455A-AC12-91CC9E7F8CC8-7952-000017A1AFD961C3 Smile Eyelash image_picker_28778998-4531-455A-AC12-91CC9E7F8CC8-7952-000017A1AFD961C3

ต่อสวยค่ะ ต่อแล้วตาหวานมาก ปกติไม่เคยต่อทรงนี้

- Paingfa

wetlook รอบที่สองแล้ว ชอบมากกกก

- Pakamas

ตาหวานมากกกกกก ชอบค่ะ ไว้ไปอีก

- Juste Joy

Smile Eyelash เปลี่ยนดวงตาให้โดดเด่น สัมผัสการต่อขนตาที่ดีที่สุด ด้วยเทคนิคที่มีเฉพาะที่ Smile Eyelash เท่านั้น บรรยากาศดี เตียงสะอาด นอนสบาย และสไตล์ร้านอบอุ่น ขนตาเบาสบาย ไม่แข็ง น้ำยามีคุณภาพ ทำให้ขนตาจริงร่วงน้อยลง ที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว พนักงานใจเย็น เข้าใจถึงความต้องการของแต่ละลูกค้าว่าต้องการขนตายาวและหนาขนาดไหน วิธีการเดินทาง: BTS สถานีวัดพระศรี เดินต่อ300ม. @คอนโดรีเจ้น18 (จอดรถฟรี 3 ชม.)   คุ้มสุดคุ้ม! โปรโมชั่น ส่วนลดสุดพิเศษ จอง ต่อขนตาและบริการอื่นๆอีกมากมาย จาก Smile Eyelash ที่ GoWabi พร้อมอ่านรีวิวจากผู้ใช้บริการจริง  - โปรโมชั่นสุดคุ้ม - ส่วนลดราคาพิเศษ - รับเครดิตเงินคืนหลังเข้าใช้บริการ - ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับบริการที่มีค่าบริการมากกว่า 3,000 บาท - มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริง เชื่อถือได้   รายละเอียด: • ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ • ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้ • กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ • กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”
เพิ่มเติม
3.3 SALE

บริการโดดเด่น

บริการต่อขนตา

การต่อขนตาแบบ Y volume จะเพิ่มความฟู เหมาะสำหรับคนที่ชอบความฟุ้งแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ

*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมถอดขนตา

ต่อขนตาสไตล์ Kim K เป็นการต่อขนตาแบบวอลลุ่ม งอน หนา สไตล์ฝอ ทำให้ตาดูมีมิติมากขึ้น

*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมถอดขนตา

การต่อขนตาแบบวอลลุ่มจะใช้เทคนิคการต่อขนตาแบบ 3 ต่อ 1 เพิ่มบนขนตาธรรมชาติทำให้ดูฟู มีเสน่ห์

*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมถอดขนตา

แพ็คเกจการทำขนตาและคิ้ว
ถอดขนตา ใช้เวลา30 นาที ทำความสะอาดขนตาให้กลับมาปกติ

การจัดอันดับสถานที่

4.8


บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

Smile Eyelash
106/269, Chaeng Watthana R.d, Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220

Mon 12:00 PM - 06:00 PM

Tue 12:00 PM - 06:00 PM

Wed 12:00 PM - 06:00 PM

Thu 12:00 PM - 06:00 PM

Fri 12:00 PM - 06:00 PM

Sat 12:00 PM - 06:00 PM

Sun 12:00 PM - 06:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
user icon

Paingfa

ต่อสวยค่ะ ต่อแล้วตาหวานมาก ปกติไม่เคยต่อทรงนี้ ไว้ครั้งหน้าจะลองทรงอื่นอีก

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 01 Mar 2024

user icon

Pakamas

wetlook รอบที่สองแล้ว ชอบมากกกก

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 12 Feb 2024

user icon

Juste Joy

ตาหวานมากกกกกก ชอบค่ะ ไว้ไปอีก

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 19 Jan 2024

user icon

Wi

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 27 Feb 2024

user icon

Bōtklon

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 13 Feb 2024

user icon

Rose

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 13 Feb 2024

user icon

ปาณิศรา

แนะนำเลยค่ะ ช่างมือเบามาก อยากได้ตามเรฟก็ตรงมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่ต่อขนตามาร้านนี้ต่อสวยที่สุดเลยค่ะ ประทับใจมากๆเลย เก้าอีต่อขนตานั่งสบายมากมาก เบาะนุ่มมากเลยค่ะ

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 14 Feb 2024

user icon

Chananchida

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 03 Feb 2024

user icon

Pafan

ดีค้ะ​ ต่อครั้งที่2แล้ว​ รอบนี้ต่อความยาวสั้นลงกว่าครั้งที่แล้ว​ แต่ชอบมากๆ​ ไม่สั้นเกินไม่ยาวไป​ ต่อขนตาล่างมาด้วย​ ดูดีแม้ไม่แต่งหน้า​ 😁

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 03 Feb 2024

user icon

Piyachat

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 02 Feb 2024

ร้านค้าแนะนำ

Smile Eyelash ( )

Smile Eyelash ( ) มุ่งเน้นในการให้บริการคุณภาพชั้นหนึ่งเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ บริการต่อขนตา ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลในราคาที่คุ้มค่า ที่ Smile Eyelash ( ) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ สถานที่ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน

Smile Eyelash ( ) ดีไหม

GoWabi ได้รวบรวมร้านที่มีคุณภาพในด้านของสินค้า การบริการ และสถานที่ อีกทั้งยังรวบรวมรีวิวที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าที่ใช้บริการจริงที่ Smile Eyelash ( ) ให้คุณได้พิจารณาเลือกซื้อบริการกับ Smile Eyelash ( ) โดย GoWabi คัดสรรบริการในราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อคุณ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ จากร้าน Smile Eyelash ( )

GoWabi ขอนำเสนอบริการ บริการต่อขนตา, อายแลชลิฟต์ติ้ง, แพ็คเกจการทำขนตาและคิ้ว ที่ Smile Eyelash ( ) ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับเครดิตเงินคืน จาก GoWabi ไปใช้สำหรับบริการครั้งต่อไป นอกเหนือจากเครดิตเงินคืนและโปรโมชั่นที่คุณจะได้รับ คุณยังสามารถผ่อนบริการต่าง ๆ จาก Smile Eyelash ( ) ได้อีกด้วย หากบริการนั้นมีราคาสูงกว่า 3,000 บาท มั่นใจได้เลยว่าบนแอปพลิเคชั่น GoWabi คุณจะได้รับราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในทุก ๆ ดีล

วิธีการเดินทางไป Smile Eyelash ( )

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยร้านอยู่ที่ 106/269, Chaeng Watthana R.d, Anusawari, Bang Khen, Bangkok 10220 เตรียมพร้อมรับบริการและบริการสุดพิเศษที่ร้าน Smile Eyelash ( )