在GoWabi网上预订 - Spa Botanica at the Sukhothai Hotel Bangkok

Spa Botanica at the Sukhothai Hotel Bangkok

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

13/3 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

36 spa couple room final newcover 36 spa couple room final newcover
2 2
1 1
3 3
4 4
5 5

บริการดีมากค่ะ สมกับที่หลายๆคนให้ 5 ดาวและได้ค

- Sunan

บริการดี สถานที่ดี ฝีมือนวดดี

- Lalintip

Awaresome experience

- Daisy

Step inside, and embark on a voyage of wellness and discovery. Graceful Thai traditions, respected through the ages. Oils of lemongrass and ginger scrubs. The healing touch of a massage perfected over centuries.

Spa Botanica is a haven of wellness and pampering to soothe your senses, a blend of the timeless healing traditions of Thailand and innovative relaxation techniques. Our well-trained spa therapists will make the time spent in Spa Botanica seem like Heaven.

Indulge your senses and surrender to total relaxation by having a traditional Thai massage. This ancient art slowly stretches your muscles, joints and tendons. You’ll feel the aches and pains of travel melt away under the steady and skilled hands of your massage therapist. Finish off your session by having a facial or body scrub to feel invigorated and ready to face the world once again.

特殊服务

传统泰式按摩

Enjoy choosing preferred exfoliating products with your therapist. A relaxing all over exfoliation and layering of richly nourishing Aromatherapy Associates skincare to leave the skin looking radiant and feeling wonderfully smooth.

An intensive treatment that incorporates steaming, extraction and hot towel compresses, alongside facial massage and a freshwater mud mask, leaving a super clean and fresh skin.

A penetrating treat that leaves your body revitalized and your skin smoother, the Jasmine Skin Refiner creates a seduction of the senses. Treat your skin to the ultimate exfoliating experience with apricot seeds and fresh tamarind; while cooling cucumber and rich shea butter cools you down from the inside and brings forth your inner glow. The essence of the night-blooming jasmine stays with you long after the treatment.

Feel the freshness of natural exfoliating blends from rice powder, tamarind and fresh milk that smooth away skin impurity followed by a custom blended herbal mask which helps heal, soften and reveal your natural glow.

A therapeutic massage comprising a good workout for body flexibility. Traditional art of thumb and palm pressure with yoga stretches are used to stimulate energy flow and relieve deep seated muscle tension.

全身按摩

Soothe body aches away with a relaxing full body massage plus inhalation therapy and warm soothing rub of Tension Balm. Completed with a touch up nourishing facial will help rebalance your skin. Before or after flight ideal.

 

 

Designed to soothe travel aches as you awake refreshed for the rest of the journey ahead. Recommended for travelers suffering from backaches and pains or tired legs with poor circulation.

头部,背部,肩部按摩

Keep your respiratory tract and sinuses clear and your immune system strong with this purifying, fortifying upper body treatment. Perfect for those recovering from seasonal allergies or chest complaints or anyone who spends too much time in polluted or stuffy environments, this treatment uses inhalation and pressure point massage to open up airways and maximize effective breathing.

 

Release your stress and feel deeply relaxed with glowing youthful skin.

套餐

Soothe muscles that have taken a pounding from sports and exercise Help muscle injuries heal as well as prevent additional ones.

水疗套餐

Suitable for jet lag or stress-related ailments. Soak in the deep energizing properties of this moor wrap. High in natural vitamins, minerals and enzymes, the black magna rejuvenates the skin and imparts a sense of well-being.

深度按摩

A special deep pressure masssage that will release built-up tension trapped in the muscles

Restore emotional and physical balance with this soothing and restrorative treatment.

瑞典按摩

Combines vigorous pressure movements which unknot your tense and tired muscles with unhurried relaxing strokes that calm your nerves and soothe you to deep relaxation.

Combines vigorous pressure movements which unknot your tense and tired muscles with unhurried relaxing strokes that calm your nerves and soothe you to deep relaxation.

签名

Spa Botanica's leading signature massage that will energise the mind, body and spirit. Combining different massage techniques, experience a sense of euphoria created by long languid and therapeutic massage movements.

 

脸部护理

Refresh and brighten your eyes with this revitalizing eye treatment, the perfect addition to any facial. The delicate eye area is the first place to show tiredness and ageing and it really benefits from some special care and attention. This treatment uses specialised massage techniques to improve, micro-circulation and drainage, helping reduce puffiness.

 

This luxurious facial harnesses the regenerative properties of rose to nourish, soften and hydrate all skin types, especially dry, delicate and finely textured complexions. This treatment helps to boost your circulation and promote cell renewal and regeneration, leaving your skin radiant, dewy and delicately scented.

The nourish treatment will take you through an utterly relaxing journey. Facial Skin will be revitalized and hydrates leaving you the touch of soft, supple and glowing skin.

• Skin Exfoliation

 • Revitalizing Lymphatic Drainage Massage

• Deep Nutrition Facial Mask

• Skin Hydrating Moisturizer

• Relaxing Facial Massage

• Hand & Foot Massage

 

Our Ultra hydrating facial mask and cellular-regenerating massage will help combat dry skin and improve blood circulation along with relaxing tensed facial muscle, one factor causing deep wrinkles

• Skin Exfoliation

 • Revitalizing Lymphatic Drainage Massage

• Uplifting Facial Massage

• Deep Nutrition Facial Mask

• Hand & Foot Massage

• Skin Hydrating Moisturizer

 

This perfect nourishing skin treatment commences with a full body cleanse and exfoliation followed by rose, jojoba and evening primrose oils body massage which will leave your skin smooth, hydrated and radiant. Any remaining tension is soothed away by a lymphatic drainage scalp massage. Completed with a relaxing Renew Rose facial Cleanse and moisturize.

This is natural, highly effective skincare to reduce the signs of ageing without using harsh chemicals. This repairing and anti-ageing facial works with natural oils of inca inchi and larch extract which stimulate collagen formation to deliver firm and tightened skin, whilst the anti-inflammatory properties of pomegranate and rosehip seed oil work on slowing down the effects of ageing skin.

芳香疗法

A prescription facial, designed to suit your individual skin needs. A combination ofthe finest pure essential oils and plant extracts are applied with specifically designed massage techniques, to restore and recondition the skin, leaving the complexion smooth and luminous. Incorporates stimulating scalp, neck & shoulders and a foot reflex massage to ensure your body and mind are aligned.

This enriching treatment is based on pure essential oils of rosemary, geranium, ylang ylang and patchouli combined with coconut oil. The oil is massaged into the hair and scalp as part of an Ayurvedic head massage. Working on the muscles and pressure points of the head, tension is released and a deep state of relaxation follows. Restore health and shine to dull, lifeless hair.

芳香精油按摩

A most relaxing treatment for stress reduction using the selected essential oil with the therapeutic effect of lavender, petitgrain, ho wood and natural seaweed, extracts. Treatment begins with a full body cleanse and exfoliation using olive, grains and concentrate body wash. Application of rich aromatherapy Oil is applied all over your body followed by a deep pressure massage to slow down, ease a tired body and mind at the end of a busy day.

身体护理

Gentle exfoliation (optional if skin is sunburnt) prepares the body for an intensive layering of hydrating rose gel, soothing lavender oil and nourishing body cream rich in shea butter. A hydrating mask is applied to the face and while the active extracts get to work an Ayurvedic scalp massage releases tension in the head for an all-over relaxing, restorative treatment.

 

The ultimate detoxifying treatment that combines the healing benefits of energizing essential oil with pink grapefruit, rosemary, juniper, bergamot and natural seaweed extracts. By encouraging circulation and elimination, this treatment will help those prone to fluid retention, poor digestion and cellulite. A full body cleansing, exfoliation, warm body wrap and intensive lymphatic drainage body and foot massage will leave you feeling invigorated, energized and revived,

身体磨砂

Total Silk Body Scrub helps to effectively restore your body's natural tone, seal in moisture and leave your skin silky smooth.

A deep cleansing and refreshing exfoliation uses mineral sea salts with natural peppermint, eucalyptus and tea tree oils to remove impurities and dead cells and stimulates circulation.

Thai Coconut Butter Scrub Luxuriate in gloriously supple skin with this one-of-a-kind body scrub. While finely ground loofahs, married with the goodness of tropical coconuts exfoliate your skin from worldly impurities, rich shea butter kisses your skin with unwavering moisture. Tangy and AHA-rich tamarind gifts you with verve you can take home.

运动按摩

 

An energizing massage using five techniques for massage to stimulate the nerve, endings, to get rid of impure substances in the muscles and increase circulation, promoting cell repair.

An energizing massage using five techniques for massage to stimulate the nerve, endings, to get rid of impure substances in the muscles and increase circulation, promoting cell repair.

店家排名

5.0


16 评论

环境
清洁度
员工
价值
How to get there

Spa Botanica at the Sukhothai Hotel Bangkok
13/3 South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Mon 11:00 AM - 09:00 PM

Tue 11:00 AM - 09:00 PM

Wed 11:00 AM - 09:00 PM

Thu 11:00 AM - 09:00 PM

Fri 11:00 AM - 09:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

评价 (访问后客户意见)
5.0 บริการดีมากค่ะ สมกับที่หลายๆคนให้ 5 ดาวและได้คำชมที่ดีค่ะ ไมมีจุดไหนให้ติเลยค่ะ
user icon

Sunan

บริการดีมากค่ะ สมกับที่หลายๆคนให้ 5 ดาวและได้คำชมที่ดีค่ะ ไมมีจุดไหนให้ติเลยค่ะ

verify image 验证评论

已访问 15 Nov 2020

5.0 บริการดี สถานที่ดี ฝีมือนวดดี
user icon

Lalintip

บริการดี สถานที่ดี ฝีมือนวดดี

verify image 验证评论

已访问 14 Nov 2020

5.0 Awaresome experience
user icon

Daisy

Awaresome experience

verify image 验证评论

已访问 16 Oct 2020

5.0 I gave 5-star to a very good service but this was beyond that! Exceptional service! Great therapist
user icon

Nana

I gave 5-star to a very good service but this was beyond that! Exceptional service! Great therapist. The best treatment I've had for a very long time! Spa Botanica sets the bar really high. Definitely coming back!

verify image 验证评论

已访问 27 Sep 2020

5.0 ดีมากค่ะ บรรยากาศก็ดีค่ะ
user icon

Issaree

ดีมากค่ะ บรรยากาศก็ดีค่ะ

verify image 验证评论

已访问 20 Sep 2020

5.0 Excellent service from the moment I arrived and perfect spa treatment, just what I hoped for
user icon

Ian

Excellent service from the moment I arrived and perfect spa treatment, just what I hoped for.

verify image 验证评论

已访问 16 Sep 2020

5.0 Great ambience and services
user icon

Ann

Great ambience and services

verify image 验证评论

已访问 29 Aug 2020

5.0 Nice hotel and staffs
user icon

Vong

Nice hotel and staffs

verify image 验证评论

已访问 22 Aug 2020

People Also Like
Untitled design   2019 10 21t140259.831
786 Salon
193 评论
5
Alinda Clinic
992 评论