在GoWabi网上预订 - Spa Cenvaree at Centara Grand at Central Plaza Ladprao

Spa Cenvaree at Centara Grand at Central Plaza Ladprao

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

LL floor Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

1 1
2 2
2 2
5 5
3 3
6 6
4 4

บรรยากาศดี เงียบสงบ(อาจเป็นเพราะไปช่วงกลางวัน

- Minkk

ร้านบรรยากาศดี พนง. ต้อนรับดีมาก

- Nutthanin

Awaken your senses and enter a world of sheer pampering and absolute relaxation at the hotel’s award-winning SPA Cenvaree. Located on the hotel’s ground floor, moments away from the swimming pool, SPA Cenvaree presents eight suites for singles and couples, each designed to a tranquil, urban décor, and including venues for Thai and foot massage. 

With traditional methods from Thai and Ayurvedic philosophies combined with modern rejuvenation practices, guests can select from an extensive spa menu. Our spa therapists will be delighted to recommend the treatment that best suits your need, whether you wish to relax, rejuvenate, tone up or reinvigorate your senses.

Signature treatments and spa journeys include the likes of Thai Harmony massage or our famous Siamese Zen body therapy. SPA Cenvaree signature skincare items by Jurlique and Gift Vouchers are also available.


Facial Massage

A luscious, relaxing facial customised for any skin type, this facial uses powerful herbal antioxidants and natural nutrients to address skin texture. Organic ingredients such as lemongrass, tamarind, oatmeal, cucumber and botanical oils are used to deeply cleanse, exfoliate and hydrate the skin. A lymphatic facial massage is administered to improve blood circulation and help achieve firmer skin. A signature facial pouch filled with warm sesame rounds off the facial, leaving your skin refreshed and radiant.

A deeply cleansing facial personalised for Men. A rich blend of plant oils is used alongside natural antioxidants derived from Witch Hazel, Grapefruit seed and Green tea to help regulate sebum production. Cleansing and exfoliation is followed by steaming and a hot towel compress to refine the pores. Session ends with a scalp massage and hand massage for a complete care.

传统泰式按摩

Dedicated to those hard-to-reach areas of back, this treatment consists of back exfoliation and massage to relieve aches and pains. Select from a choice of back waxing or a warm herbal mask to treat skin dryness. This treatment is ideal for the removal of blemishes or to treat skin breakout.

全身按摩

Inspired by household healing traditions, this muscle relief ritual was invented by our master therapists using Deep tissue, Swedish, and stretching techniques to relax tired muscles in the back, shoulders and neck. Take pleasure in a delightful herbal back compress aided by our therapist’s expert hands.

Based on the healing expertise of the Balinese people, this technique uses a mix of acupressure, reflexology and skin rolling to reach below the superficial muscle layers. Deep pressure is applied to release tense and knotted tissue.

This therapy involves a massage concentrating on the stressed areas of the back, shoulders and neck. Recommended for those suffering from shoulder or back pain.

• Back, Shoulders and Head Massage

• Steamed Herbal Poultice Application

Based on the healing expertise of the Balinese people, this technique uses a mix of acupressure, reflexology and skin rolling to reach below the superficial muscle layers. Deep pressure is applied to release tense and knotted tissue.

四手连弹按摩

A four hand massage performed by two therapists in unison, this experience coordinates a blend of  Thai, Swedish, Shiatsu and Reflexology techniques using deep rhythmic movement to leave you feeling completely renewed.

A four hand massage performed by two therapists in unison, this experience coordinates a blend of  Thai, Swedish, Shiatsu and Reflexology techniques using deep rhythmic movement to leave you feeling completely renewed.

套餐

Inspired by village rituals of deep cleansing after a long day in the field, this treatment uses earth stones to increase strength and vitality.

• Coconut & Pumice Stone Scrub       

• Jurlique Facial Formula for Him

• Hot Stone Massage                       

• Refreshment

• Jurlique Intense Recovery Facial for Her

Combining the richness of Thai herbs and organic plant essences, this spa journey is deeply detoxifying at all levels.                                                                                                   

•  Botanical Bliss Scrub             

•  Galangal Firming Wrap

•  Jurlique Deep Cleanse Facial 

•  Choice of Oil Massage or “Nuad Thai”

•  Refreshment

This treatment begins with a balancing and moisture rich hair mask massaged all over the scalp to instill relaxation. Using a finely blended mixture of Avocado oil and Kaffir Lime, this recipe is Thailand’s best kept secret for lustrous and silky soft hair.

• Deluxe Scalp Massage with Rich Avocado Coconut Cream Mask

• De-Aging Passion Fruit & Lemongrass Salt Scrub

• A Soothing Massage of Vanilla Shea Butter

• Refreshment

A signature creation of Spa Cenvaree designed for women to reveal healthy beautiful skin. This package uses the essence of botanical plants and ground rice as a gentle scrub, followed by the eastern technique of warm galangal body mask to reduce cellulite and water retention. Fresh floral petals are massaged onto the skin for a velvety smooth result.

• Dry Body Brushing to Stimulate Lymph Drainage

• Botanical Bliss Flower Scrub

• Galangal Firming Body Mask

• Luxurious Skin Hydration with Vanilla Shea Butter

Ideal for detoxification of the skin, this treatment begins with a Plai herbal scrub known for its anti- inflammatory properties. The body is then immersed in a Hot Herbal Clay to relieve symptoms such as digestive problems, muscle aches, or skin inflammation.

• Dry Body Brushing to stimulate Lymph Drainage

• Siamese Herbal Loofah Scrub

• Hot Herbal Clay complemented by Ayurvedic Scalp Massage

• Skin Hydration with Tropical Bliss Body Lotion

Following the healing wisdom of local traditions, a  soothing wrap of red rice and ground herbs cooked in milk is applied to promote healing on sun exposed skin. Your skin is then remineralised with a gentle massage, followed by a relaxing foot massage. Beneficial after sun exposure.

• Detoxifying Neem and Citrus Foot Soak

• Red Rice Sunburn Soothing Wrap Complemented by Ayurvedic Scalp Massage

• Aloe Vera & Cucumber Gentle Massage

• Relaxing Foot Massage

A perfect package to improve lymphatic flow and melt away cellulite. A warm seaweed mud wrap infused with green tea & cucumber is applied to reduce water retention and flush out toxins. Session continues with an anti cellulite massage to facilitate the trimming of cellulite.

• Marine Salt Scrub       

• Seaweed Mud Wrap

• Signature Anti Cellulite Massage

Bring the most valuable strategy to the tee, your golf fit body.

• Dry Body Brushing

• Pumice Stone Scrub to Smoothen Rough Skin

• Warm Coconut Compress

• Muscle Melt Massage

泰式草药包按摩

This traditional massage features a warm herbal poultice to soothe aching muscles. This massage is particularly effective for alleviating sore muscles, arthritis, or stress.

This traditional massage features a warm herbal poultice to soothe aching muscles. This massage is particularly effective for alleviating sore muscles, arthritis, or stress.

瑞典按摩

Designed with the sports enthusiast in mind, this massage is effective in loosening tight muscles and relieving aches associated with strenuous activity or exercise. Light or medium pressure is customised to your personal needs.

脸部护理

An intensive facial to treat sun damaged and nutrient deprived skin with antioxidants derived from Carrot Root Extract, Evening Primrose, and Calendula. This facial improves skin firmness, minimises pore size  and leaves  skin radiant. Finishing touch includes wrinkle softening cream to soften appearance of fine lines.

This facial is designed to unclog pores while improving skin tone. This facial includes cleansing, exfoliation, steaming, cleansing mask to rid impurities and excess oils. Facial is completed with a relaxing hand massage using Magnolia & Rose Hand lotion mixed with Rosehip oils and Vitamin E known for its intensive conditioning for the hands and cuticles.

A facial to prevent peeling while saturate your skin with a much needed moisture boost. Lavender hydrating mist is used to soothe and calm sun-stressed skin, followed by a delicate hydrating application of Calendula & Witch Hazel cream to promote skin healing. Session completes with your choice of Foot massage or Head massage.

芳香疗法

A full-body massage using essential oils to relax the body and mind. Smooth and soothing movements will gently lull you into a realm of tranquil dreams, leaving you totally rejuvenated. Choose from several oil combinations.

A full-body massage using essential oils to relax the body and mind. Smooth and soothing movements will gently lull you into a realm of tranquil dreams, leaving you totally rejuvenated. Choose from several oil combinations.

足部按摩

This treatment promotes relaxation to the entire body through the use of pressure points onto the soles of the feet. When all tension is released, a foot herbal compress filled with warming herbs is applied to revitalise the legs.

This treatment promotes relaxation to the entire body through the use of pressure points onto the soles of the feet. It''s quite a strong massage, so please speak up if the pressure is too much. But afterwards your feet will feel completely renewed

身体护理

Herbal powders are mixed with medicinal plants such as Kaffir lime leaf, Lemongrass and Plai to detoxify and remove dull skin. Treatment features natural loofah scrub to revitalise skin.

身体磨砂

Capturing the smell of fresh garden, this mixture consists of fresh flower petals, rice blend, and oatmeal to restore lost vitality of the skin.

A delicious, skin-smoothing body scrub is infused with Mangosteen extract to buff away dullness. Rich in antioxidants this treatment is packed with condensed tannins which are effective in tightening skin pores and its zesty formula brightens the appearance of skin.

Voted as the best anti-oxidant recipe, this luscious botanical scrub uses fresh strawberries, oatmeal, crushed almonds, and Roselle flower to exfoliate dead skin cells. High in Vitamin C and alpha-hydroxy acids, this scrub leaves skin soft and with a delightful smell.

The skin softening qualities of pumpkin enzymes provide the dual action of skin exfoliation and nourishment. Pumpkin seed oils are rich in Vitamin A while Gooseberry contains high anti oxidants essential for radiant skin glow.

Taking its inspiration from the time-honoured hot pouch therapy of Thai Healing filled with freshly steamed grains. This body scrub features 7 different types of treasure grains such as Wheat Germ, Barley, Cornmeal, Oatmeal, Millet, Red Rice and Soy  Beans. On application, the heat loosens tight muscles while revealing a radiant and smooth skin through its exfoliation process.

A guest favourite, this scrub is known for its exquisite fragrance and stress-relieving properties. The tangy fragrance of lemongrass refreshes tired mind while passion fruit seeds smoothen skin to perfection.

运动按摩

Perfect for the athlete individual who requires body work to release muscle tension and increase joint flexibility. This massage focuses on individual muscle groups using deep compression and strokes. Massage is performed with aromatherapy oils to promote harmony of the body and mind.

A therapeutic bodywork focusing on the feet, legs, lower back and thigh. This treatment is recommended after athletic events as a quick repair to rid lactic acid build-up in the legs.

Perfect for the athlete individual who requires body work to release muscle tension and increase joint flexibility. This massage focuses on individual muscle groups using deep compression and strokes. Massage is performed with aromatherapy oils to promote harmony of the body and mind.

店家排名

4.2


3 评论

环境
清洁度
员工
价值
How to get there

Spa Cenvaree at Centara Grand at Central Plaza Ladprao
LL floor Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

Mon 09:00 AM - 11:00 PM

Tue 09:00 AM - 11:00 PM

Wed 09:00 AM - 11:00 PM

Thu 09:00 AM - 11:00 PM

Fri 09:00 AM - 11:00 PM

Sat 09:00 AM - 11:00 PM

Sun 09:00 AM - 11:00 PM

评价 (访问后客户意见)
3.5 บรรยากาศดี เงียบสงบ(อาจเป็นเพราะไปช่วงกลางวัน วันธรรมดา) พนง.ต้อนรับอัธยาศัยดี, ส่วนพนง.นวดอาจมีบางช่วงที่ลค.กำลังเคลิ้มๆ แล้วผ่อนแรงลงจนเหมือนไม่นวด แค่คลึงๆแล้วก็หยุดไปเลยเป็นครั้งคราว ทำให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายนั้นขาดช่วง(อาจเข้าใจว่าหลับ แต่ไม่หลับนะแค่เคลิ้มๆ)อันนี้หักคะแนนเล็กน้อย😅 ขออนุญาตแนะนำหลังจากรับบริการเรียบร้อยแล้วว่า ลค.บางท่าน(อาจจะเหมือนเรา) ที่ไปสาขานี้(หรือสาขาไหนๆ)ครั้งแรกแล้วอยากทดลองสัมผัสดูฝีมือ มาตรฐานของสาขานี้ เลยทำให้ไม่อยากจุกจิกเยอะ(เพราะแจงไปแล้วตั้งแต่ตอนกรอกแบบสอบถามก่อนเข้ารับบริการ) หากได้รับบริการดีก็ประทับใจแล้วกลับมาใช้ต่อแน่นอน หรือครั้งแรกยังเฉยๆอาจจะกลับมาทดลองอีกรอบ(หรือเปล่า?) มันจะดีกว่าไหม ถ้าหากทำให้ลค.ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลย ครั้งหน้าอาจจะกลับไปทดลองใช้บริการอย่างอื่นดู
user icon

Minkk

บรรยากาศดี เงียบสงบ(อาจเป็นเพราะไปช่วงกลางวัน วันธรรมดา) พนง.ต้อนรับอัธยาศัยดี, ส่วนพนง.นวดอาจมีบางช่วงที่ลค.กำลังเคลิ้มๆ แล้วผ่อนแรงลงจนเหมือนไม่นวด แค่คลึงๆแล้วก็หยุดไปเลยเป็นครั้งคราว ทำให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายนั้นขาดช่วง(อาจเข้าใจว่าหลับ แต่ไม่หลับนะแค่เคลิ้มๆ)อันนี้หักคะแนนเล็กน้อย😅 ขออนุญาตแนะนำหลังจากรับบริการเรียบร้อยแล้วว่า ลค.บางท่าน(อาจจะเหมือนเรา) ที่ไปสาขานี้(หรือสาขาไหนๆ)ครั้งแรกแล้วอยากทดลองสัมผัสดูฝีมือ มาตรฐานของสาขานี้ เลยทำให้ไม่อยากจุกจิกเยอะ(เพราะแจงไปแล้วตั้งแต่ตอนกรอกแบบสอบถามก่อนเข้ารับบริการ) หากได้รับบริการดีก็ประทับใจแล้วกลับมาใช้ต่อแน่นอน หรือครั้งแรกยังเฉยๆอาจจะกลับมาทดลองอีกรอบ(หรือเปล่า?) มันจะดีกว่าไหม ถ้าหากทำให้ลค.ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลย ครั้งหน้าอาจจะกลับไปทดลองใช้บริการอย่างอื่นดู

verify image 验证评论

已访问 30 Oct 2020

4.0 ร้านบรรยากาศดี พนง
user icon

Nutthanin

ร้านบรรยากาศดี พนง. ต้อนรับดีมาก

verify image 验证评论

已访问 05 Sep 2020

People Also Like
1
THE EMPRESSER
231 评论
1
Mendel Clinic
1414 评论