GoWabi线上预订 - ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด

ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด

ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด

41/1 Ratchaphruek Rd, Bang Phrom

ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 1 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 1
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 1 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 1
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 2 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 2
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 3 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 3
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 4 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 4
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 5 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 5
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 6 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 6
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 7 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 7
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 8 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 8
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 9 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 9
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 10 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 10
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 11 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 11
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 12 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 12
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 13 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 13
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 14 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 14
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 15 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 15
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 2 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 2
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 3 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 3
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 4 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 4
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 5 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 5
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 6 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 6
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 7 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 7
ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 8 ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด 8

- อมินทร์ตรา

- อมินทร์ตรา

Excellent staffs and great service ka 😚

- Ploy

ZENVANA deriving from “ZEN” (Balance/Peace) and “VANA” (Forest), is Ratchapuek’s wellness sanctuary bringing the charm of nature into our modern tropical style to provide a mix of nature, mindfulness and unique treatment concept based on individual balance.

更多
3.3 SALE


配套

- Neck & Shoulder Intensive Recovery

- Relaxing Head Massage

- Cold Eye Compress

- Package includes Aromatic Hempseed oil

 

Benefits :

Helps relax tight muscles, promotes better posture, and may contribute to reducing migraine triggers associated with neck and shoulder tension. Eases head and scalp tension. Cold eye compress helps alleviate eye strain, and provides a cooling sensation that can be soothing during a migraine episode.

 

*Advanced booking ONLY via Line @zenvanaspa*

**Service can be used only on the days and times listed below**

Weekdays : 11:00 AM and 7:00 PM.

Saturday-Sunday : 10:00 AM and 7:00 PM.

店家评价

4.9


氛围
清洁度
员工
性价比
How to get there

ZENVANA Wellness Spa เซนวนา เวลเนส สปา นวด กายภาพบำบัด
41/1 Ratchaphruek Rd, Bang Phrom

Mon 11:00 AM - 09:00 PM

Tue 11:00 AM - 09:00 PM

Wed 11:00 AM - 09:00 PM

Thu 11:00 AM - 09:00 PM

Fri 11:00 AM - 09:00 PM

Sat 10:00 AM - 09:00 PM

Sun 10:00 AM - 09:00 PM

评价 (顾客在到访后撰写)
user icon

อมินทร์ตรา

verify image 评价已验证

已到访 07 Feb 2024

user icon

อมินทร์ตรา

verify image 评价已验证

已到访 07 Feb 2024

user icon

Ploy

Excellent staffs and great service ka 😚

verify image 评价已验证

已到访 04 Jan 2024

user icon

Tunyanun

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

verify image 评价已验证

已到访 18 Dec 2023

user icon

Athibodee

ร้านสะอาด บริการดีมากๆ จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอน

verify image 评价已验证

已到访 03 Dec 2023

user icon

Tharida

บรรยากาศดี ผ่อนคลาย พี่คนนวดชื่อกาน นวดไทยสบายมากค่ะ คุ้มราคา

verify image 评价已验证

已到访 17 Sep 2023

user icon

Wara

นวดดีมากๆประทับใจค่ะ จะมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ

verify image 评价已验证

已到访 22 Oct 2023

user icon

Priawhwan

ประทับใจมากค่ะ ถึงจะอยู่ลึกในซอย แต่สะอาด บรรยากาศดี พนงดูแลบริการค่อนข้างดีค่ะ จะไปอีกแน่นอน

verify image 评价已验证

已到访 05 Sep 2023

user icon

Priawhwan