• Fairy Clinic By Dr.Park – [REVIEW] รีวิวฉีด Botox Lifting + LLD Fat อ้วนไม่ว่า แต่หน้าต้องเรียว!

    ถ้าใครรู้จักเรา จะรู้ว่าเรามีแก้มเยอะมากกก หลังจากหาข้อมูลจึงตัดสินใจจองจากแอพ GoWabi บริการ ฉีด Botox Lifting + LLD Fat ที่ Fairy Clinic By Dr.Park ค่ะ ที่ Fairy Clinic อาจารย์เก่งด้าน Physiology ด้านเทคนิคและความรู้ในการฉีด ประสบการ์มากกว่า 15 ปี ส่วนอาจารย์อีกท่านจบจากยุโรป อังกฤษ อเมริกา และจากจุฬา และเป็นแพทย์ด้านจักษุโดยตรง ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีดังนั้น อาจารย์มีประสบการณ์จากทั้งฝั่งเอเชียและยุโรป เราจึงมั่นใจที่จะมาฉีด Fat กับ Botox ที่นี่…