นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ควบคุมวิธีการที่ บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จํากัด ("GoWabi") เก็บรวบรวมรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้ ("ผู้ใช้") ของ แอปพลิเคชันโกวาบิ - สปา ความงาม สุขภาพ ("แอป") และ mobile-api.gowabi.com เว็บเซิร์ฟเวอร์ API ("API") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการแอปพลิเคชันและ API ที่นำเสนอให้บริการโดย GoWabi (ประเทศไทย)

โกวาบิสร้างและพัฒนา แอปพลิเคชันโกวาบิ - สปา ความงาม สุขภาพ ในเชิงพาณิชย์ บริการนี้จัดทำโดยโกวาบิ และมีไว้สำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการดำเนินมาและลักษณะที่เป็นอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน

บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จํากัด ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจใช้บริการของเรา เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และได้ปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขออนุญาตสื่อสารถึงท่านเกี่ยวกับนโยบายการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหาที่ระบุในหน้านี้ใช้เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม กรณีท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา

หากคุณเลือกใช้บริการของเรา หมายความถึงคุณตกลงต่อการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมใช้เพื่อการให้และปรับปรุงการบริการ โดยเราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ แอปพลิเคชันโกวาบิ - สปา ความงาม สุขภาพ เว้นแต่จะกำหนดไว้อีกนัยหนึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 (2019)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) GoWabi ขอแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิม โดยคุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) GoWabi ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019)

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของคุณแก่เรา ไม่เพียงแต่ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งคร่าวๆ ประวัติการค้นหา ID ผู้ใช้งาน ID อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน การโต้ตอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลความผิดพลาด ข้อมูลที่เราร้องขอจะถูกเก็บไว้โดยเราและใช้ตามคำอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

แอปใช้บริการของบุคคลที่สามซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวคุณ

ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่แอปใช้

การบันทึกข้อมูล

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชัน เราจะรวบรวมข้อมูล (ผ่านรหัสบุคคลที่สาม) บนโทรศัพท์ของคุณที่เรียกว่า Log Data ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าของแอปเมื่อใช้บริการของเรา เวลาและวันที่ที่คุณใช้บริการ และสถิติอื่นๆ

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปจะถูกใช้อย่างไม่ระบุตัวตน ไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเฉพาะ โดยที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

บริการของเราไม่ได้ใช้ “คุกกี้” เหล่านี้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม แอปอาจใช้รหัสบุคคลที่สามและชุดคำสั่งที่ใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของพวกเรา คุณมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้และรู้ว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

เราต้องการแจ้งท่านในฐานะผู้ใช้บริการนี้ของเราว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เหตุผลเพื่อการทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขามีพันธกิจที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ดังนั้นเราจึงพยายามใช้วิธีการปกป้องข้อมูลที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ขอให้ท่านทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการนี้อาจมีลิงค์นำทางไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำทางไปยังไซต์นั้นๆ โปรดทราบว่าไซต์ภายนอกเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

คำแนะนำในการลบข้อมูล

ตามกฎของแพลตฟอร์ม Facebook เราจำเป็นต้องระบุ URL การเรียกกลับคำขอลบข้อมูลผู้ใช้ หรือ URL คำแนะนำในการลบข้อมูล หากคุณต้องการลบกิจกรรมการทำรายการใดๆ ของคุณบน www.gowabi.com คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

นโยบายคุ้มครองเด็ก

บริการเหล่านี้ไม่ได้ระบุถึงสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา ในกรณีที่เราพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะลบข้อมูลนี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และได้รับทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวในบางครั้ง ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลหน้านี้เป็นระยะเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 2024-06-19

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา โปรดติดต่อเราที่ อีเมล: [email protected] หรือ โทร: 02 821 5950 (09.00 - 20.00 น.)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019) GoWabi ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิม ดูเพิ่ม
cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!