รับเครดิตเงินคืน 10% ทุกครั้งที่จอง | ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

จองออนไลน์กับโกวาบิ - Anantara Spa at Anantara Siam Bangkok Hotel

Anantara Spa at Anantara Siam Bangkok Hotel

Cash, credit card $$$ THB

Anantara Siam Bangkok Hotel, 155 Anatara Siam Rajdamri Road Khet, Pathum Wan, Bangkok 10330

Anantaraspa lead Anantaraspa lead
Anantaraspa 5 Anantaraspa 5
Anantaraspa 4 Anantaraspa 4
Anantaraspa 3 Anantaraspa 3
Anantaraspa 2 Anantaraspa 2
Anantaraspa 1 Anantaraspa 1

Cherish deep relaxation and ancient wellness therapies in luxurious surroundings.Soothe mind, body and spirit at the Anantara Spa. Discover untold relaxation and renewed vitality. Choose from a menu of Thai wellness traditions.

Experience ancient therapies from across Asia. Indulge in beauty treatments. Revive with a signature massage.Anantara Spa offers Thailand’s renowned healing traditions and global therapies in a luxurious setting.

This shop does not accept vouchers.

ร้านค้านี้ไม่ร่วมรายการส่วนลด

บริการทรีทเม้นต์ผิวหน้า

Treat your skin to a moisture boost. Following a specialist facial massage, skin is fed with thirst quenching actives that bring back a healthy, dewy appearance.

Restores your skin’s natural balance. Deeply cleansing to draw out skin impurities, this facial helps to reduce unwanted shine, refine the pores and treat skin breakouts.

Pure soothing heaven for sensitive skin. Gentle massage techniques are combined with calming actives and a restructuring Japanese Silk Mask infused with Absolute Skin Calm Booster Serum, to help rebalance delicate and sensitive complexions. Helping to relieve redness, this superior face and eye treatment offers immediate comfort for stressed and irritated skin. 

An anti-wrinkle facial with proven results. This exceptional facial has been independently tested with phenomenal results, and is clinically proven to reduce wrinkles by up to 94% and improve skin firmness by up to 57%, after just one treatment. Specialised lifting massage techniques and professional strength anti-ageing formulations leave skin firmer, uplifted and more youthful. 

Powerful techniques for the ultimate lift effect. Breakthrough technology combines cutting edge plant stem cells, nutrient rich natural lipids and firming plant actives with powerful lifting techniques to target sagging jowls, cheeks, chin and neck, whilst helping to reduce puffiness and fluid retention associated with sagging skin.

Anti-ageing booster for tired and stressed skin. Charged with the clinically proven anti-ageing TimeDefence Wrinkle Delay and Time Defence Eye Reviver, this treatment combats the harsh, ageing effects of frequent shaving, environmental pollution, hectic lifestyles and constant travel, for the ultimate skin overhaul with maximum anti-ageing results.

To combat ageing, stressed and slackened skin. Independently tested with revolutionary results, this face and eye treatment firms and plumps skin whilst reducing dark circles, increasing moisture levels by up to 61% and elasticity by 40%, after just one treatment. Micro-circulatory massage techniques, powerful formulations and an Amino Active Mask work together to sculpt and restore skin radiance.

บริการบราซิลเลี่ยนแว็กซ์
บริการวารีบำบัด

Harnessing the healing properties of Thai herbs, this exotic ritual stimulates the circulatory system, nourishes body and soul, and can be enjoyed as a prelude to any of our spa treatments.

บริการขัดตัว

Polish, nourish and rejuvenate your body with the therapeutic properties of an exfoliating green tea scrub.

A body exfoliation ritual to cleanse, polish and invigorate. After light body brushing, warm oil is dripped luxuriously over the body, preparing your skin for the Elemis Exotic Lime and Ginger Salt Glow. Skin is left gleaming and vibrant, replenished and flawless.

บริการชำระล้างร่างกาย

Enjoy a private tea service as the exotic aromas of our signature Romance Milky Bath balance your body, mind and spirit. 

Feel stress melt away with a floral steam that offers a deep sense of relaxation and soothes the mind.

Recommended to enjoy before any massage.

Soak in this healing moor mud bath with refreshing pine needle oil to relieve sore muscles and promote general wellbeing.

แพคเกจสปา

This customised face and body treatment offers the ultimate skin therapy. Choose from one of the unique Elemis Advanced Anti-Ageing Facials and combine it with the powerful effects of the Elemis Deep Tissue Muscle Massage to achieve dramatic results instantly.

Welcome Touch • Body Brushing • Elemis Deep Tissue Massage • Personalised Facial

Give yourself the space and time to completely let go. Relax into a feeling of inner peace and harmony as we pamper you with treatments to purify and cleanse, nourish, heal and beautify from head to toe.

Choice of Steam • Detoxifying Green Tea Scrub • Choice of Bath • Aroma Stone Massage • Elemis Exotic Moisture Dew Facial • Choice of Manicure or Pedicure • Spa Cuisine

Experience the natural healing abilities of exotic Thai herbs and techniques that have been passed down through the generations, and are still highly revered for good reason.

Thai Herbal Steam • Thai Herbal Compress Massage 

A fragrant journey to awaken the senses, refresh your mind and deeply relax the body, leaving you fully rejuvenated and glowing with vitality.

Elemis Exotic Lime & Ginger Salt Glow • Anantara Milky Bath • Stress Release Massage • Elemis Exotic Moisture Dew Facial.

บริการกระชับสัดส่วนด้วยการแรพ

Redefine and smooth your silhouette. This clinically proven Elemis Body Sculpting System targets stubborn cellulite and uses specialist massage techniques to detox and firm the skin, stimulate the circulation and reduce fluid retention. An abdominal massage cleanses the colon to help detoxify from the inside out. 

Wrapped in a purifying blend that combines natural plant extracts to detoxify, decongest and stimulate new cells for beautifully smooth skin, you’ll enjoy a relaxing scalp massage to enhance the feeling of being blissfully cocooned.

บริการนวดตัว

This inspirational therapy connects mother and baby through the power of touch, working with two heartbeats as one. Adapted to each stage of pregnancy, specialised positioning ensures safety, comfort and relaxation. Designed to relieve tension in the back and alleviate swelling in the hands and feet, this harmonious massage eases the mind and uplifts the spirit. 

บริการนวดรีดเส้น

Unwind into a powerful, customised massage that combines deep rhythmic pressure and a personally prescribed dynamic blend of essential oils to alleviate stress, ease aching muscles and target individual needs.

Unwind into a powerful, customised massage that combines deep rhythmic pressure and a personally prescribed dynamic blend of essential oils to alleviate stress, ease aching muscles and target individual needs.

บริการทรีทเมนต์แบบพิเศษ

Combining revered eastern and western techniques in purpose designed movements with our signature oil blend, this massage stimulates the circulation and deeply relaxes muscles. Meanwhile, reflexology clears blockages of energy and promotes overall wellbeing. 

Discover deep relaxation inspired ancient healing wisdom. Using aromatic oil and a set of warmed bamboo sticks in various sizes, this distinctive style of massage incorporates stroking and rolling techniques to release muscular knots and tension, reduce toxin accumulation and fluid retention, while encouraging healthy circulation.

Select the crystal infused oil blend that resonates with you. Relax as we surround your body with precious stones, from the unconditional love of Rose Quartz for your Heart Chakra, the peace of Amethyst above the Crown Chakra, Tiger Eye’s harmonizing energy for balance beside the Solar Plexus Chakra, and Lapis Lazuli’s self-expression that empowers the Throat Chakra. Unwind into a purifying massage that promotes holistic wellbeing by releasing stress and tension both physically and emotionally, harmonising energy flow, stimulating blood circulation and the body’s natural detoxification.While to coax you into a deep state of meditative relaxation, singing bowls are used to begin and conclude this ritual, with the soothing sounds beautifully enhancing the benefits of chakra balancing.

Inspired by ancient Siam’s diverse cultural heritage, this unique massage incorporates healing traditions from Thailand, Myanmar, Laos and China. A bamboo stick massage stimulates the circulation. Stretching and pressure point techniques enhance flexibility and energy flow. A herbal compress in a fabric of healing indigo is followed by a herbal oil massage and foot reflexology. To conclude, in a mindfulness ritual gold leaf patches are placed on the wish area of the left arm and left side of the chest to encourage the quieting of the mind.

บริการนวดฝ่าเท้า

Experience holistic balance and deep relaxation. This fascinating treatment provides physical renewal with specific thumb, finger and hand techniques applied to various reflex points on the feet to effectively stimulate corresponding organ groups in the upper body.

บริการนวดคอ บ่า ไหล่

Designed to release tension and stress where the body tends to hold it most, this massage provides immediate relief and deep relaxation.

บริการนวดไทย

Passed down through generations, this unique and exotic technique is known to many as ‘passive yoga’, as it offers the ultimate body workout. Let your expert therapist do all the work - while you enjoy the benefits. Experience how pressure point and stretching techniques effectively release tension, increase flexibility and boost vitality.

Passed down through generations, this unique and exotic technique is known to many as ‘passive yoga’, as it offers the ultimate body workout. Let your expert therapist do all the work - while you enjoy the benefits. Experience how pressure point and stretching techniques effectively release tension, increase flexibility and boost vitality.

การจัดอันดับสถานที่

0.0


0 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

Anantara Spa at Anantara Siam Bangkok Hotel
Anantara Siam Bangkok Hotel, 155 Anatara Siam Rajdamri Road Khet, Pathum Wan, Bangkok 10330

Mon 11:00 AM - 09:00 PM

Tue 11:00 AM - 09:00 PM

Wed 11:00 AM - 09:00 PM

Thu 11:00 AM - 09:00 PM

Fri 11:00 AM - 09:00 PM

Sat 12:00 PM - 09:00 PM

Sun 12:00 PM - 09:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Genesis klinik cover photo
Genesis Klinik
10 รีวิว
Let's relax onsen top rated cover photo
Let's Relax Onsen Thong Lor
270 รีวิว