Cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!

จองออนไลน์กับโกวาบิ - Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)

Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

3 Soi Pramuansuk, Suthisan Winitchai Rd., Huai Khwang,

01 01
03 03
Baac new %282%29 Baac new %282%29
Baac new Baac new
Untitled design   2019 10 16t134249.145 Untitled design   2019 10 16t134249.145
Untitled design   2019 10 16t134155.706 Untitled design   2019 10 16t134155.706
Untitled design   2019 10 16t134128.070 Untitled design   2019 10 16t134128.070

บริการดี ราคาคุ้มค่า สตาฟเฟรนด์ลี่

- Gene

ตอนซื้อแจ้งว่าเป็นเครื่อง soprano xl แต่พอไปทำ

- Naunsiri

บริการดีมากค่ะ คลีนิกใหญ่ มีมาตรฐาน มีที่จอดรถ

- Chananchida

เพิ่มในรายการโปรด

 

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสาขาที่กำหนด ในเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์

 

 

Bangkok Anti Aging Center - BAAC   

สาขาสุทธิสาร|ถ.สุทธิสารวินิจฉัย MRT สุทธิสาร ประตู 3 |โทร. 02 277 2893-94 | 8.00 - 21.00 น.

 

เพิ่มเติม
บริการโดดเด่น

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ 37 รายการ ตรวจครบจบในแพ็กเดียว ความเสี่ยงโรคร้าย (มะเร็ง, เบาหวาน, หลอดเลือดหัวใจ, สมอง, กระดูก, EIS Body Scan)

1. ตรวจสแกนระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

2. ตรวจสแกนระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions (ด้วยเครอื่ง EIS) 

3. ตรวจสแกนระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

4. ตรวจสแกนระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

5. ตรวจสแกนระบบทางเดินหายใจ / Respiratory functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

6. ตรวจสแกนระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

7. ตรวจสแกนระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions (ด้วยเครื่อง EIS) 

8. ตรวจสแกนระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic function (ด้วยเครื่อง EIS) 

9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง / Live Blood Analysis  

10. โปรแกรมตรวจความหนาแนน่ของมวลกระดูก Bone Density  

11. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC 

12. ระดับน้ำตาลในเลือด FBS (Blood Sugar) 

13. ตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ESR 

14. ตรวจปริมาณไนโตรเจนในเลือด B.U.N. 

15. ตรวจคัดกรองภาวะโรคไตCreatinine 

16. ตรวจคัดกรองภาวะโรคเกาต์ Uric Acid 

17. ตรวจคัดกรองโรคตับ SGOT (AST) 

18. ตรวจคัดกรองโรคตับ SGPT (ALT) 

19. ตรวจความบกพร่องเอนไซด์ G6PD G-6-P-D 

20. ระดับน้ำตาลสะสม Hb A1C 

21. ตรวจวัดค่าคลอเลสเตอรอลในเลือด Total Cholesterol

22. ตรวจหาค่าไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride 

23. ตรวจไขมันชนิด HDL-C ในเลือด  

24. ตรวจไขมันชนิด LDL-C ในเลือด

25. ระดับการอักเสบของหลอดเลือด C-Reactive Protein high sens. 

26. ตรวจภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ Homocysteine 27. ตรวจสารตะกั่วในเลือด Lead (Pb) : Blood 28. ตรวจเอ็นไซม์ แอลดีเอช LDH 

29. ตรวจสารเฟอร์ริติน Ferritin; serum 

30. ตรวจระดับวิตามิน B12 Vitamin B12 

31.-36. 

• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้หญิง

- สารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  

- สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 

- สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3  

- สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 

- สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9  

- สารบ่งชี้มะเร็งมดลูก Beta hCG   

• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้ชาย

- สารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  

- สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA  

- สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

- สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Free PSA  

- สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 

- สารบ่งชี้มะเร็งอัณฑะ Beta hCG   

37. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Doctor Consultant  

**11-36 เป็นการตรวจเลือดส่งห้องปฏิบัติการพิเศษ Lab Blood Test

ตรวจคัดกรองมะเร็ง เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป เพียงแต่เจาะลึกที่ไปที่เชื้อมะเร็งโดยเฉพาะซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่ไม่มีอาการ ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่  สำหรับท่านใดที่ตรวจเป็นประจำทุกปีก็จะยิ่งทำให้สามารถตรวจเจอได้อย่างรวดเร็ว หากมีเชื้อมะเร็ง หรือแม้แต่ในคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้ว ก็ยังช่วยคัดกรองอีกครั้งว่าเซลล์มะเร็งนั้นๆว่าจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่ 

โปรแแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง 27 รายการ:

• ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC 

• ระดับน้ำตาลในเลือด FBS (Blood Sugar) 

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต BUN 

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต Creatinine

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคเกาต์ Uric Acid 

• ตรวจคัดกรองโรคตับ SGOT (AST) 

• ตรวจคัดกรองโรคตับ SGPT (ALT)

• ตรวจเอ็นไซม์ แอลดีเอช LDH 

• ตรวจสารเฟอร์ริติน Serum Ferritin 

• ตรวจระดับวิตามินบี 12 ในเลือด Vitamin B12 

• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้หญิง

- สารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  

- สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA 

- สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3  

- สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125 

- สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9  

- สารบ่งชี้มะเร็งมดลูก Beta hCG   

• ตรวจสแกนอวัยวะภายในร่างกาย 8 รายการ Bio Body Scan (EIS) 

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

- ระบบต่อมไร้ท่อ 

- ระบบขับถ่าย

- ระบบสืบพันธุ์  

- ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ 

- ระบบทางเดินหายใจ  

- ระบบการย่อยอาหาร  

- ระบบประสาทและสมอง 

- ระบบการเผาผลาญอาหาร 

• ตรวจเช็คความสมบูรณข์องเม็ดเลือดแดง Live Blood Analysis  

• ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density  

• ปรึกษาแพทย์ผเู้ชยี่วชาญสำหรับวินิจฉัยผลการตรวจเลือด Doctor Consultant  

ตรวจคัดกรองมะเร็ง เหมือนการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป เพียงแต่เจาะลึกที่ไปที่เชื้อมะเร็งโดยเฉพาะซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่ไม่มีอาการ ว่าเรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่  สำหรับท่านใดที่ตรวจเป็นประจำทุกปีก็จะยิ่งทำให้สามารถตรวจเจอได้อย่างรวดเร็ว หากมีเชื้อมะเร็ง หรือแม้แต่ในคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้ว ก็ยังช่วยคัดกรองอีกครั้งว่าเซลล์มะเร็งนั้นๆว่าจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่ 

โปรแแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง 27 รายการ:

• ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC 

• ระดับน้ำตาลในเลือด FBS (Blood Sugar) 

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต BUN 

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคไต Creatinine

• ตรวจคัดกรองภาวะโรคเกาต์ Uric Acid 

• ตรวจคัดกรองโรคตับ SGOT (AST) 

• ตรวจคัดกรองโรคตับ SGPT (ALT)

• ตรวจเอ็นไซม์ แอลดีเอช LDH 

• ตรวจสารเฟอร์ริติน Serum Ferritin 

• ตรวจระดับวิตามินบี 12 ในเลือด Vitamin B12 

• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งสำหรับผู้ชาย

- สารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP  

- สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA  

- สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA

- สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Free PSA  

- สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 

- สารบ่งชี้มะเร็งอัณฑะ Beta hCG   

• ตรวจสแกนอวัยวะภายในร่างกาย 8 รายการ Bio Body Scan (EIS) 

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

- ระบบต่อมไร้ท่อ 

- ระบบขับถ่าย

- ระบบสืบพันธุ์  

- ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ 

- ระบบทางเดินหายใจ  

- ระบบการย่อยอาหาร  

- ระบบประสาทและสมอง 

- ระบบการเผาผลาญอาหาร 

• ตรวจเช็คความสมบูรณข์องเม็ดเลือดแดง Live Blood Analysis  

• ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density  

• ปรึกษาแพทย์ผเู้ชยี่วชาญสำหรับวินิจฉัยผลการตรวจเลือด Doctor Consultant  

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 25 รายการ:

1.   ตรวจสแกนระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions (ด้วยเครื่อง EIS)

2.   ตรวจสแกนระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions (ด้วยเครื่อง EIS)

3.   ตรวจสแกนระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions (ด้วยเครื่อง EIS)

4.   ตรวจสแกนระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions (ด้วยเครื่อง EIS)

5.   ตรวจสแกนระบบทางเดินหายใจ / Respiratory functions (ด้วยเครื่อง EIS)

6.   ตรวจสแกนระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions (ด้วยเครื่อง EIS)

7.   ตรวจสแกนระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions (ด้วยเครื่อง EIS)

8.   ตรวจสแกนระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic function (ด้วยเครื่อง EIS)

9.   ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง / Live Blood Analysis 

10.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

11.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ภาวะพร่องเอนไซด์ G6PD

12.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - คัดกรองภาวะโรคไต Creatinine

13.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - คัดกรองโรคตับ AST (SGOT)

14.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - คัดกรองโรคตับ ALT (SGPT)

15.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)

16.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR)

17.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ระดับการอักเสบของหลอดเลือด (C-Reactive Protein high sens.)

18.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ (Homocysteine)

19.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - สารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)

20.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ค่าคลอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol)

21.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

22.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ไขมันชนิด HDL-C ในเลือด (HDL-Cholesterol)

23.  ตรวจเลือดห้องปฏิบัติการพิเศษ - ไขมันชนิด LDL-C ในเลือด (LDL-Cholesterol)

24.  โปรแกรมตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 

25.  ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Doctor Consultant 

 

** 10-23 เป็นการตรวจเลือดส่งห้องปฏิบัติการพิเศษ Lab Blood Test 

** ครั้งแรกที่เข้ารับบริการ : ใช้เวลา 45 - 60 นาที (ทำข้อ 1 - 24)

—-ฝ่ายบริการลูกค้า จะทำนัดพบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจ 

** ครั้งที่สอง : ใช้เวลา ~ 40 นาที (ทำข้อ 25)

บริการดูแลผิวหน้า

Made Collagenใช้หลักการของโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) ทั้งมาเด้และคอลลาเจนจะทำงานประสานกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการรักษา จะเข้าไปบำบัดริ้วรอยที่จุดต้นกำเนิดปัญหา โดยตัวยาของ Made Collagen จะช่วยกันออกฤทธิ์อย่างเป็นขบวนการและเป็นจังหวะตัวยาแต่ละตัวจะออกฤทธิ์ส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้การทำงานของมันมีประสิทธิภาพสูงสุด  Made Collagen จะฉีดทั้งหมด 16 จุดทั่วใบหน้า เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดในการบำรุงผิว จึงเปรียบเสมือนการให้สารอาหารแก่ผิว ช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรง กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผิวพรรณ สดใสเปล่งปลั่ง อย่างเป็นธรรมชาติ

บริการเลเซอร์ทรีทเม้นต์บำรุงผิว

เป็นนวัตกรรมในการช่วยรักษาริ้วรอย เหี่ยวย่น ช่วยยกกระชับผิวหน้า ลดความหย่อนคล้อยโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากนี้ยังปรับรูปหน้าให้เรียว ยกร่องแก้ม ริ้วรอยใต้ตาให้ตื้นขึ้น โดยใช้เทคนิคการรักษาด้วย คลื่นความร้อนสูง โดยมี ช่วงความถี่วิทยุแบบ monopolar RF ที่ลงได้ลึกกว่า เครื่อง RF ทั่วๆ ไป โดยความร้อนที่เกิดขึ้น จะทำให้เส้นใยคอลลาเจนที่คลายตัวและยืดออกไปตามอายุนั้นกระชับตัวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผิวของคุณหนาขึ้นและเรียบเนียนขึ้น

การจัดอันดับสถานที่

4.6


52 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)
3 Soi Pramuansuk, Suthisan Winitchai Rd., Huai Khwang,

Mon 08:30 AM - 08:00 PM

Tue 08:30 AM - 08:00 PM

Wed 08:30 AM - 08:00 PM

Thu 08:30 AM - 08:00 PM

Fri 08:30 AM - 08:00 PM

Sat 08:30 AM - 08:00 PM

Sun 08:30 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
5.0 บริการดี ราคาคุ้มค่า สตาฟเฟรนด์ลี่
user icon

Gene

บริการดี ราคาคุ้มค่า สตาฟเฟรนด์ลี่

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 14 Dec 2020

2.0 ตอนซื้อแจ้งว่าเป็นเครื่อง soprano xl แต่พอไปทำทางร้านแจ้งว่าเครื่องเสีย มีแต่เครื่องipl ซึ่งตอนแรกไม่พอใจมากมี่ซื้อการบริการอีกอย่างได้อีกอย่าง แต่ส่วนตัวพนักงานที่ร้านบริการดีมากๆๆละเอียดเลยโอเคกับทางร้าน
user icon

Naunsiri

ตอนซื้อแจ้งว่าเป็นเครื่อง soprano xl แต่พอไปทำทางร้านแจ้งว่าเครื่องเสีย มีแต่เครื่องipl ซึ่งตอนแรกไม่พอใจมากมี่ซื้อการบริการอีกอย่างได้อีกอย่าง แต่ส่วนตัวพนักงานที่ร้านบริการดีมากๆๆละเอียดเลยโอเคกับทางร้าน

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 บริการดีมากค่ะ คลีนิกใหญ่ มีมาตรฐาน มีที่จอดรถเยอะ
user icon

Chananchida

บริการดีมากค่ะ คลีนิกใหญ่ มีมาตรฐาน มีที่จอดรถเยอะ

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 บริการดีค่ะ พนักงานให้การดูแลดี
user icon

Chananchida

บริการดีค่ะ พนักงานให้การดูแลดี

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 บริการดีค่ะ คลีนิกใหญ่ มีมาตรฐาน
user icon

Chananchida

บริการดีค่ะ คลีนิกใหญ่ มีมาตรฐาน

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 บริการดี สถานที่สะอาด สะดวกสบาย น้องพนักงานน่ารักสุภาพ
user icon

Tanattorn

บริการดี สถานที่สะอาด สะดวกสบาย น้องพนักงานน่ารักสุภาพ

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 14 Dec 2020

5.0 สถานที่ไกลนิดหน่อย แต่ข้างในบรรยากาศดีมาก มีน้ำและขนมเสริฟให้ทานว่างๆ พี่พนงโอเคค่า
user icon

Porpy

สถานที่ไกลนิดหน่อย แต่ข้างในบรรยากาศดีมาก มีน้ำและขนมเสริฟให้ทานว่างๆ พี่พนงโอเคค่า

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 พนักงานน่ารักค่า สถานที่สะอาดมากค่า
user icon

Bezy

พนักงานน่ารักค่า สถานที่สะอาดมากค่า

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

5.0 การบริการดี พรักงานน่ารักค่ะ
user icon

Nikki

การบริการดี พรักงานน่ารักค่ะ

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม

3.0 I had called to book the time at Siam but when I arrived, they said I have to go to another place to have a facial treatment
user icon

Sutassa

I had called to book the time at Siam but when I arrived, they said I have to go to another place to have a facial treatment. kinda waste my time.

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Sep 2020

ร้านค้าแนะนำ
Image %2837%29
786 Salon
912 รีวิว
Untitled 1koravix healthy hair
Happening Nail & Hair Spa
163 รีวิว