Because Love Nail & Spa

Lat Phrao Rd, 7 Lat Phrao 87 Alley, Lane 11, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240

Because Love Nail & Spa 1 Because Love Nail & Spa 1
Because Love Nail & Spa 6 Because Love Nail & Spa 6
Because Love Nail & Spa 5 Because Love Nail & Spa 5
Because Love Nail & Spa 4 Because Love Nail & Spa 4
Because Love Nail & Spa 3 Because Love Nail & Spa 3
Because Love Nail & Spa 2 Because Love Nail & Spa 2
Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147 Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147
Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147 Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147
Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147 Because Love Nail & Spa image_picker_B366709C-4069-41F9-9AAF-BA1702104A79-1021-000001A327D94147
Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F
Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F
Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F Because Love Nail & Spa image_picker_0907555F-966D-4263-8A98-5777294FB7C5-1021-000001A327A8937F
Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D
Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D
Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D Because Love Nail & Spa image_picker_4851CF63-05B6-498A-AA63-18C8C560F046-1021-000001A32777DC5D
Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5 Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5
Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5 Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5
Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5 Because Love Nail & Spa image_picker_C0C9FB7E-E6B6-419C-B003-5A3D061504FD-1021-000001A32A6867D5
Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2 Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2
Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2 Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2
Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2 Because Love Nail & Spa image_picker_6F66FD6F-AE67-414A-8E90-517DE890900A-1021-000001A3291012C2
Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4 Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4
Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4 Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4
Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4 Because Love Nail & Spa image_picker_ADA93A5F-780F-44B8-A4A4-B06EA849AEDD-1021-000001A328305BE4
Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24 Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24
Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24 Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24
Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24 Because Love Nail & Spa image_picker_EC90CDCB-B329-4457-8B39-6B5390C9F334-1021-000001A3288EBA24
Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500 Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500
Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500 Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500
Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500 Because Love Nail & Spa image_picker_584F90FC-9BC3-4468-A6A6-D2BB17F486D6-1021-000001A3285B2500
Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E
Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E
Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E Because Love Nail & Spa image_picker_ED9BF2D7-C333-42D2-8652-13DA5BBFBBEF-1021-000001A328024E3E
Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD
Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD
Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD Because Love Nail & Spa image_picker_65120622-3D98-4DF3-9464-4513242A5AA8-1021-000001A3277B90BD
Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84 Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84
Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84 Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84
Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84 Because Love Nail & Spa image_picker_C16D389F-320B-4B46-A6A2-9C834DCEDBA9-1021-000001A3285EAC84
Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1 Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1
Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1 Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1
Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1 Because Love Nail & Spa image_picker_080F1B68-FAB2-4272-AF7D-19DD268EA98A-1021-000001A32895E8C1
Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2 Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2
Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2 Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2
Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2 Because Love Nail & Spa image_picker_0224094D-C62F-4CD4-B20F-7774A0534E73-1021-000001A3286206F2
Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D
Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D
Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D Because Love Nail & Spa image_picker_E0D630E7-7D33-46DC-9207-781B8B1D72A4-1021-000001A328659B9D
Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0 Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0
Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0 Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0
Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0 Because Love Nail & Spa image_picker_DB15B91D-2576-42B2-8AA3-5DB342E33A58-1021-000001A32892A6E0
Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD
Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD
Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD Because Love Nail & Spa image_picker_ED2F9FCE-4BBD-4907-BBC6-CFEA658876AE-1021-000001A3289E54DD
Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4 Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4
Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4 Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4
Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4 Because Love Nail & Spa image_picker_D7101833-49E0-4450-B1A9-13C6CAE6D155-1021-000001A32898A4D4
Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B
Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B
Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B Because Love Nail & Spa image_picker_9C5FBA15-6770-4A38-BBDA-AC409CE221F6-1021-000001A3289B304B
Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51 Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51
Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51 Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51
Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51 Because Love Nail & Spa image_picker_9EB821FD-2CD7-4103-8CFA-BE0B53455E1B-1021-000001A328A11B51
Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53 Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53
Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53 Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53
Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53 Because Love Nail & Spa image_picker_C73464FC-5921-48FE-BB84-9A7D0605F801-1021-000001A328A44D53
Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E
Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E
Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E Because Love Nail & Spa image_picker_1B7A362E-C56A-4A4C-B73C-DADB3ADCF91B-1021-000001A32949384E
Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3 Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3
Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3 Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3
Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3 Because Love Nail & Spa image_picker_B79C45C1-0C32-4A7B-93B7-2C79B3C62000-1021-000001A32A923AC3
Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004 Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004
Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004 Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004
Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004 Because Love Nail & Spa image_picker_906AAEA7-A718-4F03-81C5-215D45438431-1021-000001A329442004
Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A
Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A
Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A Because Love Nail & Spa image_picker_3A28A47F-2FD7-48AF-B862-1D19D491A8C5-1021-000001A328D68F7A
Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7 Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7
Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7 Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7
Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7 Because Love Nail & Spa image_picker_B0F07CA2-35F4-4533-8734-5EB54C308FED-1021-000001A329CFECE7
Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE
Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE
Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE Because Love Nail & Spa image_picker_91E80329-2EE3-4103-ACC2-BFD78D681815-1021-000001A3297A94CE
Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3 Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3
Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3 Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3
Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3 Because Love Nail & Spa image_picker_0FA2F509-9C70-4749-B138-4C1CFD6293FF-1021-000001A329F9FCF3
Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F
Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F
Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F Because Love Nail & Spa image_picker_2CE52302-AED7-484E-A7B3-0DB91D95E3DC-1021-000001A32B067C9F
Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050 Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050
Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050 Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050
Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050 Because Love Nail & Spa image_picker_730A42D1-A0EE-42BF-B583-EB18DC2F2D50-1021-000001A32B2DA050
Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725 Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725
Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725 Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725
Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725 Because Love Nail & Spa image_picker_56BE7A75-D268-470F-83A2-FF7E304B2622-1021-000001A329A1A725
Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2 Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2
Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2 Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2
Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2 Because Love Nail & Spa image_picker_A628A7E0-813D-45E5-9B70-BD14B595A76A-1021-000001A32A22E4E2
Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9 Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9
Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9 Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9
Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9 Because Love Nail & Spa image_picker_D8B52308-69EE-4708-B5D9-DCED8E92ED32-1021-000001A32ABC59C9
Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8 Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8
Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8 Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8
Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8 Because Love Nail & Spa image_picker_65CC48A5-4BE5-4958-876C-20EABDE8D6F8-1021-000001A32AD434B8
Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E
Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E
Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E Because Love Nail & Spa image_picker_93727DCF-5650-4512-85FA-BEAADFE1EB0F-1021-000001A32B3C1B4E
Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866 Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866
Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866 Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866
Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866 Because Love Nail & Spa image_picker_EDD22AD1-2D03-4E20-900E-0DB20D77C265-1021-000001A32B463866

สำหรับการตัดเล็บขบครั้งแรกเป็นอะไรที่กลัวมาก แ

- Ammnita

พนักงานบริการดีมากก แนะนำดีพูดเพราะที่สำคัญมื

- Ammnita

แม่ค้าน่ารักมากค่ะ บริการตามความสะดวกของลูกค้า

- Nada

ร้านทำเล็บครบวงจร ต่อเล็บอะคริลิค ต่อเล็บเจล ทาสีเจล สีธรรมดา ตัดแต่งหนังและทรงเล็บ แว๊กซ์, พาราฟิน เพนท์เจล และอีกมากมาย พร้อมเฉดสีต่างๆ ที่มีให้เลือกมากกว่า 300 เฉดสี พร้อมทั้ง มีบริการ ต่อขนตา สักคิ้ว 6 มิติ คุณภาพดี ราคาน่ารัก สะอาด ปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง เล็บสวยด้วยฝีมือจากพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เป็นร้านสีชมพูตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นสุดโรแมติก รายละเอียด: • ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ • ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้ • กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ • กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”
เพิ่มเติม

แว็กซขนบริเวณใบหน้า
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบาง อ่อนนุ่มขึ้น และงอกใหม่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป การแว็กซ์ทั่วบริเวณหน้าเหมาะสำหรับผู้ที่มีขนบนใบหน้าที่ไม่ต้องการ โดยรูขุมขนทั้งหมดจะถูกลบออกเมื่อแว็กซ์ออกและส่งผลให้รู้สึกนุ่มนวลกว่าการโกน
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบาง อ่อนนุ่มขึ้น และงอกใหม่น้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป การแว็กซ์ทั่วบริเวณหน้าเหมาะสำหรับผู้ที่มีขนบนใบหน้าที่ไม่ต้องการ โดยรูขุมขนทั้งหมดจะถูกลบออกเมื่อแว็กซ์ออกและส่งผลให้รู้สึกนุ่มนวลกว่าการโกน
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์หนวดเป็นการกำจัดขนบนใบหน้าอย่างรวดเร็ว และผลลัพธ์จะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือน และขั้นตอนการแว๊กซ์ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีตั้งแต่ต้นจนจบจนคุณได้ผิวที่เรียบเนียนไร้เส้นขน
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์หนวดเป็นการกำจัดขนบนใบหน้าอย่างรวดเร็ว และผลลัพธ์จะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือน และขั้นตอนการแว๊กซ์ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีตั้งแต่ต้นจนจบจนคุณได้ผิวที่เรียบเนียนไร้เส้นขน
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์์เหนียงเป็นการดึงขนออกจากรากที่จะชะลอการเกิดใหม่ของขน และทำให้ขนที่ขึ้นใหม่บางลงแต่นุ่มขึ้น
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์์เหนียงเป็นการดึงขนออกจากรากที่จะชะลอการเกิดใหม่ของขน และทำให้ขนที่ขึ้นใหม่บางลงแต่นุ่มขึ้น
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์จมูกจะทำให้ขนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นอ่อนนุ่มต่างจากเส้นขนที่ขึ้นใหม่จากการใช้แหนบ โกน หรือเล็ม
การแว๊กซ์เส้นขนบนใบหน้าจะสามารถใช้ได้ทั้ง hard wax และ soft wax ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ซึ่งการแว๊กซ์นี้จะชะลอการเกิดใหม่ของเส้นขน และทำให้เส้นขนบางและอ่อนนุ่มขึ้น การแว๊กซ์จมูกจะทำให้ขนที่ขึ้นใหม่ในบริเวณนั้นอ่อนนุ่มต่างจากเส้นขนที่ขึ้นใหม่จากการใช้แหนบ โกน หรือเล็ม
บริการต่อขนตา
เป็นการต่อขนตาแบบธรรมชาติโดยติดด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จะได้ขนตาที่สมจริง ซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบความสวยแบบเป็นธรรมชาติ
*ไม่รวมค่าถอดขนตา
เป็นการต่อที่หนากว่าแบบวอลลุ่มแต่บางกว่าแบบคลาสสิค ขนตาจริงแต่ละเส้นจะเพิ่มมา 1 พวง (2 ชิ้น) ต่อตัวนี้จะดูหนากว่าขนตาสไตล์คลาสสิค
*ไม่รวมค่าถอดขนตา
การต่อขนตาแบบวอลลุ่มจะใช้เทคนิคการต่อขนตาแบบ 3 ต่อ 1 เพิ่มบนขนตาธรรมชาติทำให้ดุฟู มีสเน่ห์
*ไม่รวมค่าถอดขนตา
การต่อขนตาแบบ Hybird จะเป็นการต่อขนตาแบบผสมช่อ วอลลุ่มเพิ่มความฟู หนาอีกระดับให้กับขนตา *ไม่รวมค่าถอดขนตา
ฮอลลีวูดแว็กซ์
ฮอลลีวูดแว็กซ์ (แว็กซ์ซนออกทั้งหมด รวมร่องก้น)
บราซิลเลี่ยนแว็กซ์
สามเหลี่ยม/ดินสอ (แว็กซ์แต่งทรงขนด้านบนและเอาขนด้านล่างออก รวมร่องกัน)
สามเหลี่ยม/ดินสอ (แว็กซ์แต่งทรงขนด้านบนและเอาขนด้านล่างออก รวมร่องกัน)
บิกินีแว๊กซ์
บราซิลเลียนแว็กซ์ (แว็กซ์ขนขอบกางเกงใน+ด้านล่างออก เหลือขนไว้ด้านบน ประมาณ 4 นิ้วทาย)
บราซิลเลียนแว็กซ์ (แว็กซ์ขนขอบกางเกงใน+ด้านล่างออก เหลือขนไว้ด้านบน ประมาณ 4 นิ้วทาย)
บริการตกแต่งเล็บ
ขอบบีกินึ่ (แว็กซ์ขนขอบกางเกงใน ประมาณ 2 นิ้วทาน ไม่รวมซนด้านล่าง)
บริการทาสีเจล
ทาสีธรรมดามือ สามารถเลือกได้ไม่จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยช่างผู้ชำนาญ ในการทาเล็บเจล สามารถติดทน เงางาม สวยอยู่เสมอ
*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าบริการล้าง/ถอดสีเล็บ ของตกแต่งต่างๆ
ทาสีธรรมดาเท้า สามารถเลือกได้ไม่จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยช่างผู้ชำนาญ ในการทาเล็บเจล สามารถติดทน เงางาม สวยอยู่เสมอ
*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าบริการล้าง/ถอดสีเล็บ ของตกแต่งต่างๆ
ทาสีธรรมดามือและเท้า สามารถเลือกได้ไม่จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยช่างผู้ชำนาญ ในการทาเล็บเจล สามารถติดทน เงางาม สวยอยู่เสมอ
*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าบริการล้าง/ถอดสีเล็บ ของตกแต่งต่างๆ
บำรุงเคลือบหน้าเล็บ เพิ่มความหนาให้เล็บแข็งแรง
ทาสีเจลเท้า สามารถเลือกได้ไม่จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยช่างผู้ชำนาญ ในการทาเล็บเจล สามารถติดทน เงางาม สวยอยู่เสมอ
*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าบริการล้าง/ถอดสีเล็บ ของตกแต่งต่างๆ
เติมโคนด้วยอะคริลิค/เจล
การถอดเล็บ คือการถอดเล็บเจล เล็บโพลีเจล เล็บPVC หรือเล็บอะคริลิกที่ต่อมา โดยใช้น้ำยาล้างเล็บและตะไบหน้าเล็บ ซึ่งต้องทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะถอดเล็บที่ต่อไว้ หากทำเองอาจทำให้เนื้อเล็บเสียหายและอ่อนแอได้
ผงที่สะท้อนแสงและให้ประกายแวววาวเหมือนโครเมียมบนเล็บเจล
*ราคานี้ 5 เล็บ
การตกเเต่งเเละติดฟอยล์เล็บ
ขอบบีกินึ่ (แว็กซ์ขนขอบกางเกงใน ประมาณ 2 นิ้วทาน ไม่รวมโซนด้านล่าง)
ทาสีเจลมือ สามารถเลือกได้ไม่จำกัด ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยช่างผู้ชำนาญ ในการทาเล็บเจล สามารถติดทน เงางาม สวยอยู่เสมอ
*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าบริการล้าง/ถอดสีเล็บ ของตกแต่งต่างๆ
บริการแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
ตัดหนังสำหรับเล็บมือ ไม่เพียงรักษาและดูแลเล็บธรรมชาติของเรา แต่ยังช่วยถนอมมือและเท้าอีกด้วย ประกอบด้วยการตะไบขอบเล็บให้เป็นทรงที่ต้องการ บำบัดหนังกำพร้า เพื่อให้เล็บดูสุขภาพดีและสะอาดอยู่ตลอดเวลา