จองออนไลน์กับโกวาบิ - Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา)

Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา)

Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา)

2nd Floor, Amorini mall Ramintra beside KingKong Buffet 1 Suan Sayam Rd, Khan Na Yao, Bangkok 10230

Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 1 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 1
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 2 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 2
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 3 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 3
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 4 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 4
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 5 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 5
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 6 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 6
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 7 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 7
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 8 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) 8
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%2871%29 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%2871%29
Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%284%29 Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) Cher Clinic (Amorini Mall Ramintra) (เฌอคลินิก สาขาอมอรินี่รามอินทรา) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%284%29

- สุภาภรณ์

- สุภาภรณ์

- Rachel

เฌอคลินิก เป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย ก่อตั้งโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการรักษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี 

 

รายละเอียด:

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

• คอร์สกำจัดขน 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละครั้ง 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์สกำจัดขน 6 ครั้ง มีอายุ 6 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์สกำจัดขน 12 ครั้ง มีอายุ 12 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละครั้ง 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์ส q- switch 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์ส Pico 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 นับครั้งตั้งแต่มาใช้บริการ ถ้าเดือนไหนไม่ได้มาใช้บริการ ไม่สามารถทบจำนวนครั้งได้

เพิ่มเติม
HOT DEALS

บริการโดดเด่น