Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park)

2nd Floor True Digital Park 101 Sukhumvit 101/1 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) Untitled_design_-_2022-03-02T172151.075 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) Untitled_design_-_2022-03-02T172151.075
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 3 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 3
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 2 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 2
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 4 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 4
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 5 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 5
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 7 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 7
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 6 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 6
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 8 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 8
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 9 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 9
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 11 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 11
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 10 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 10
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 12 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 12
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 14 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 14
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 13 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 13
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 15 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 15
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 16 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 16
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 18 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 18
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 17 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) 17
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%2868%29 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%2868%29
Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%284%29 Cher Clinic (True Digital Park) Cher Clinic (True Digital Park) (เฌอคลินิก สาขา True Digital Park) %E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_%284%29

พนักงานบริการดี ให้คำปรึกษาดี เสียดายคือขายคอร

- ณัฐธนา

- Piyamat

- Chirapat

เฌอคลินิก เป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย ก่อตั้งโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการรักษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี 

 

รายละเอียด:

• คอร์สรายปี เฉลี่ยทำเดือนละ 1 ครั้ง มีอายุ 12 เดือน นับครั้งตั้งแต่มาใช้บริการ ถ้าเดือนไหนไม่ได้มาใช้บริการ ไม่สามารถทบจำนวนครั้งได้

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

• คอร์สกำจัดขน 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละครั้ง 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์สกำจัดขน 6 ครั้ง มีอายุ 6 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์สกำจัดขน 12 ครั้ง มีอายุ 12 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละครั้ง 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์ส q- switch 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

• คอร์ส Pico 3 ครั้ง มีอายุ 3 เดือนหลังจากใช้บริการครั้งแรก และสามารถใช้บริการได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

 นับครั้งตั้งแต่มาใช้บริการ ถ้าเดือนไหนไม่ได้มาใช้บริการ ไม่สามารถทบจำนวนครั้งได้

เพิ่มเติม
PAYDAY FLASH SALE