จองออนไลน์กับโกวาบิ - GoWabi COVID-19 Disinfection by C Clean

GoWabi COVID-19 Disinfection by C Clean

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

The Empresser Tower 244 Din Daeng Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

ความประทับใจแรกตั้งแต่การจอง จองง่าย จองแค่ 1

- Yoshimi

+2

บริการดีเกินคาดค่ะ พนักงานที่มาคือใส่ชุดป้องกั

- Ann

+3

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุกชนิด และไวรัสในกลุ่มที่ทำลายยาก ด้วยน้ำยาคุณภาพสูง

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

บริการโดดเด่น

COVID-19 Disinfection

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในรถ 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** กรณีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในรถยนต์ ต้องไปใช้บริการที่ The Empresser tower เท่านั้น

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในรถ 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** กรณีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในรถยนต์ ต้องไปใช้บริการที่ The Empresser tower เท่านั้น

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในรถ 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** กรณีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในรถยนต์ ต้องไปใช้บริการที่ The Empresser tower เท่านั้น

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในรถ 

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** กรณีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดในรถยนต์ ต้องไปใช้บริการที่ The Empresser tower เท่านั้น

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในโรงแรม โรงงาน คลังสินค้า โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน ภัตาคารและร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชยกรรม สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ออฟฟิศทำงาน สถานบริการต่างๆ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น ตลาดทุกประเภทโดยคิดราคาจากพื้นที่จริง  

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว กรณีหากวัดพื้นที่จริงแล้วไม่ตรงกับที่ลูกค้าแจ้งมา ทางร้านจัดเก็บเพิ่มเติมที่ตารางเมตรละ 12 บาท  

** กรณีคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้น รบกวนเจ้าของห้องแจ้งนิติบุคคลให้ทราบก่อนเราจะทำการขึ้นไปบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

ฟรี! ฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่รถยนต์ ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกบริการใดบริการหนึ่งได้ บริการฉีดพื้นที่และฉีดรถต้องรับบริการทั้งสอง พร้อมกัน ในวันเวลานัดหมายเดียวกัน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะซึ่งได้รับมาตรฐานทางการแพทย์โดยสามารถกำจัดไวรัสได้หลายชนิดและครอบคลุมตัวไวรัสในกลุ่มโคโรน่า เช่น MERS-CoV, อะดิโนไวรัส, โรต้าไวรัส และโปลิโอไวรัส ล้วนเป็นกลุ่มไวรัสที่กําจัดได้ยาก ภายในโรงแรม โรงงาน คลังสินค้า โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน ภัตาคารและร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชยกรรม สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ออฟฟิศทำงาน สถานบริการต่างๆ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น ตลาดทุกประเภทโดยคิดราคาจากพื้นที่จริง  

โดยใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส Eco Friendly สูตรปราศจากสารที่มีส่วนประกอบของซีเอ็มอาร์ สารที่ขัดขวางการทํางานของต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะ 

คุณสมบัติ UMONIUM น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ นำเข้าจากเบลเยี่ยม

• อุปกรณ์การแพทย์ประเภท CLASS IIb

• สารทำความสะอาด - สารทำลายเชื้อที่ออกฤทธิ์กว้าง

• ไม่มีพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย

• ผลิตภัณฑ์เจือจางไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ไม่มีความเป็นพิษต่อผิวหนัง)

• ปราศจากแอลดีไฮด์ เพอร์ออกไซด์ และไบกัวไนด์ ไม่มีสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อื่นใด

• มีฤทธิ์ในการทำลายชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อมัยโคแบคทีเรีย (รวมทั้ง เอ็มอารเอสเอ) และเชื้อไวรัส

• ไม่มีสารตกค้างหลังจากการเช็ดล้าง

• ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

UMONIUM นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัส คุณภาพนำเข้าจากเบลเยี่ยม

• COVID-19

• MERS-CoV

• SRAS-CoV

ขั้นตอน:

• มีขั้นตอนการฉีดพ่นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือได้รับการับรองทุกชิ้น

• ตรวจเช็คร่างกายผู้เข้าดําเนินการฉีดพ่นทุกครั้ง

หลังรับบริการ

• ใบรับรองการพ่นฆ่าเชื้อ

• ติดตามผลหลังดําเนินงานเพื่อพัฒนาบริการ

** ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว กรณีหากวัดพื้นที่จริงแล้วไม่ตรงกับที่ลูกค้าแจ้งมา ทางร้านจัดเก็บเพิ่มเติมที่ตารางเมตรละ 12 บาท  

** กรณีคอนโดมิเนี่ยม อพาร์ทเม้น รบกวนเจ้าของห้องแจ้งนิติบุคคลให้ทราบก่อนเราจะทำการขึ้นไปบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

ฟรี! ฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่รถยนต์ ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกบริการใดบริการหนึ่งได้ บริการฉีดพื้นที่และฉีดรถต้องรับบริการทั้งสอง พร้อมกัน ในวันเวลานัดหมายเดียวกัน

การจัดอันดับสถานที่

5.0


2 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

GoWabi COVID-19 Disinfection by C Clean
The Empresser Tower 244 Din Daeng Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

Mon 08:00 AM - 06:00 PM

Tue 08:00 AM - 06:00 PM

Wed 08:00 AM - 06:00 PM

Thu 08:00 AM - 06:00 PM

Fri 08:00 AM - 06:00 PM

Sat 08:00 AM - 06:00 PM

Sun 08:00 AM - 06:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
5.0 ความประทับใจแรกตั้งแต่การจอง จองง่าย จองแค่ 1 วัน ก็พร้อมมาได้ในวันถัดไป ความประทับใจที่ 2 วันนัดหมายมาตรงเวลาเป๊ะๆ โดยจะโทรเข้ามาถามเมื่อใกล้ถึงบ้านเพื่อคอนเฟิร์มที่อยู่กันก่อน ความประทับใจที่ 3 พี่ๆมีการเปลี่ยนชุด PPE ก่อนเข้ามาในบ้านของเรา เตรียมอุปกรณ์เสร็จก็ดำเนินการฉีด เราอยากให้เค้าเน้นตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยค่ะ ซึ่งน้ำยาที่เค้าใช้เป็นเกรดที่ใช้ในสนามบิน เราจองแบบ 100 ตรม พี่ๆเค้าก็ฉีดให้ทั้งหลัง รวมรถให้ด้วย 1 คัน ความประทับใจสุดท้าย ราคาและความคุ้มค่าค่ะ สำหรับการบริการฉีดพ่นตามตารางเมตรที่ซื้อ รวมค่าเดินทาง ใน กทม คงหาจากที่ไหนไม่ได้เเล้ว ต้องขอขอบคุณโกวาบิและ C Clean ที่จัดโปรโมชั่นออกมาในช่วงนี้ค่ะ
user icon

Yoshimi

ความประทับใจแรกตั้งแต่การจอง จองง่าย จองแค่ 1 วัน ก็พร้อมมาได้ในวันถัดไป ความประทับใจที่ 2 วันนัดหมายมาตรงเวลาเป๊ะๆ โดยจะโทรเข้ามาถามเมื่อใกล้ถึงบ้านเพื่อคอนเฟิร์มที่อยู่กันก่อน ความประทับใจที่ 3 พี่ๆมีการเปลี่ยนชุด PPE ก่อนเข้ามาในบ้านของเรา เตรียมอุปกรณ์เสร็จก็ดำเนินการฉีด เราอยากให้เค้าเน้นตรงไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยค่ะ ซึ่งน้ำยาที่เค้าใช้เป็นเกรดที่ใช้ในสนามบิน เราจองแบบ 100 ตรม พี่ๆเค้าก็ฉีดให้ทั้งหลัง รวมรถให้ด้วย 1 คัน ความประทับใจสุดท้าย ราคาและความคุ้มค่าค่ะ สำหรับการบริการฉีดพ่นตามตารางเมตรที่ซื้อ รวมค่าเดินทาง ใน กทม คงหาจากที่ไหนไม่ได้เเล้ว ต้องขอขอบคุณโกวาบิและ C Clean ที่จัดโปรโมชั่นออกมาในช่วงนี้ค่ะ

+2

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 29 Apr 2021

5.0 บริการดีเกินคาดค่ะ พนักงานที่มาคือใส่ชุดป้องกันดีมากๆๆ อุปกรณ์ทุกอย่างครบ แบรนด์น้ำยาที่ฉีดพ่นคือมาจากเบลเยี่ยม คุณภาพมากค่ะ ดีใจจจจจ ห้องสะอาดปลอดเชื้อโรคอื่นรวมถึง Covid-19 ✅💘🥰
user icon

Ann

บริการดีเกินคาดค่ะ พนักงานที่มาคือใส่ชุดป้องกันดีมากๆๆ อุปกรณ์ทุกอย่างครบ แบรนด์น้ำยาที่ฉีดพ่นคือมาจากเบลเยี่ยม คุณภาพมากค่ะ ดีใจจจจจ ห้องสะอาดปลอดเชื้อโรคอื่นรวมถึง Covid-19 ✅💘🥰

+3

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 27 Apr 2021

People Also Like
1
KOSE Beauty Center
171 รีวิว
Cover top rated 2020artboard 1 copy 2
Alinda Clinic
1634 รีวิว
Image %2845%29
The Empresser (Lash & Brow)
385 รีวิว