จองออนไลน์กับโกวาบิ - IXORA by Spa Origins

IXORA by Spa Origins

Cash, credit card $$$ THB

10th Floor, Eastin Hotel Makkasan 1091/343 New Petchburi Rd, Makkasan Rajthevee, Bangkok 10400

Ixora by spa origins neww %286%29 Ixora by spa origins neww %286%29
Ixora by spa origins neww %281%29 Ixora by spa origins neww %281%29
Ixora by spa origins neww %287%29 Ixora by spa origins neww %287%29
Ixora by spa origins neww Ixora by spa origins neww
Ixora by spa origins neww %284%29 Ixora by spa origins neww %284%29
Ixora by spa origins neww %282%29 Ixora by spa origins neww %282%29

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท าให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความจ าเป็นของการได้ดูแล สุขภาพในรูปแบบการนวดบ าบัด IXORA by Spa Origins จึงน าสิ่งที่ดีกว่ามา น าเสนอ พร้อมมอบแนวทางแห่งการผ่อนคลายด้วยในรูปแบบการนวดรักษา และ ตัวเลือกอื่นๆมากมาย โดยออกแบบท่านวดมาเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าช่วย เพิ่มการไหลเวียนและปรับสมดุลกระบวนการ การท างานของร่างกายอย่างเป็น ธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเหมือนเราได้ดูแล ทั้งนอกบ้าน และในบ้าน เราจึงคัดสรร ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวจากทั้งในและนอกประเทศมาน าเสนอเพื่อเป็น ตัวเลือกและเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง

บริการขัดตัว

การขัดผิว ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอโรมาบ าบัด เพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลาย ทั้งภายในและภายนอก

ชำระล้างร่างกาย เตรียมผิวกายเพื่อรับการบ าบัด บ ารุงจากผงเกลือละเอียดที่จะช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยน เปิดรูขุมขนที่ถูกปก คุคลุมจากผิวหนังชั้นนอก พร้อมรับความสุขจากครีมอโรม่าเพื่อบ ารุงผิวกาย

บริการนวดตัว

การนวดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้า ในส่วนของคอ, บ่าและไหล่ ที่เกิดจากความเครียดหรือการนั่งท างานเป็นเวลานาน ซึ่งใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวน้อย และจะเป็นการนวดที่สุดแสนจะผ่อนคลายหลังจากที่อยู่บนเครื่องบินเป็นเวลาหลายชั่วโม

บริการนวดฝ่าเท้า

การนวดกดจุดฝ่าเท้า คลายกล้ามเนื้อน่องและเท้า พร้อมการบำรุง

การขัดเท้า ด้วยเกลือออแกนิคเนื้อละเอียด อย่างอ่อนโยนจะช่วยให้เท้ามีชุ่มชื่นขึ้น และตามด้วยการนวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

บริการนวดสวีดิช

การนวดที่ใช้น้ าหนักของฝ่ามือ และ ข้อศอกมากกว่าการนวดปกติ เพื่อเข้าถึงกล้ามเนื้อชั้นในที่มีความลึกลง ขยายกล้ามเนื้อที่รัดตัวกัน ให้คลายออก ด้วยการนวดที่ต่อเนื่องและแรงกดที่สม่ าเสมอ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยในการก าจัด สารพิษที่สะสมในร่างกาย

การนวดที่ใช้น้ าหนักของฝ่ามือ และ ข้อศอกมากกว่าการนวดปกติ เพื่อเข้าถึงกล้ามเนื้อชั้นในที่มีความลึกลง ขยายกล้ามเนื้อที่รัดตัวกันให้คลายออก ด้วยการนวดที่ต่อเนื่องและแรงกดที่สม่ าเสมอ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยในการก าจัด สารพิษที่สะสมในร่างกาย

บริการนวดไทย

การนวดอโรมาที่ใช้น้ ามันตามธาตุทั้งสี่ น้ำ,ดิน,ลมและไฟของไทย น้ำมันอโรมาถูกแย่งประเภทตามเดือนเกิดของแต่ละธาตุ

- ลม: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคมใบโหระพาและตะไคร้เพื่อความสดชื่น

- น้ำ: เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน ส้ม, ดอกคาโมไมล์เพื่อเพิ่มพลัง

- ไฟ: กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน โรส จัสมินและสเปียร์มิ้นต์เพื่อความโรแมนติก

- ดิน: ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม พลาย กระดังงาและโรสแมรี่ เพื่อความสดชื่น

เน้นการนวดแบบ“ Sen Sib” หรือเส้นเมริเดียน 10 เส้น จับเส้น กดจุดตามร่างกายส่วนบน โดยการกดจุดที่ลงน้ าหนักตามสรีระ ใช้เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อและแรงกดจากนิ้วหัวแม่มือ การนวดแผนไทยโบราณนี้จะช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความยืดหยุ่นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างการขณะนวด สวมเสื้อที่ใช้ในการนวดไทย

การนวดอโรมาที่ใช้น้ ามันตามธาตุทั้งสี่ น้ า,ดิน,ลมและไฟของไทย น้ ามันอโรมาถูกแย่งประเภทตามเดือนเกิดของแต่ละธาตุ

- ลม: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคมใบโหระพาและตะไคร้เพื่อความสดชื่น

- น้ า: เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน ส้ม, ดอกคาโมไมล์เพื่อเพิ่มพลัง

- ไฟ: กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน โรส จัสมินและสเปียร์มิ้นต์เพื่อความโรแมนติก

- ดิน: ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม พลาย กระดังงาและโรสแมรี่ เพื่อความสดชื่น

การนวดอโรมาที่ใช้น้ ามันตามธาตุทั้งสี่ น้ า,ดิน,ลมและไฟของไทย น้ ามันอโรมาถูกแย่งประเภทตามเดือนเกิดของแต่ละธาตุ

- ลม: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคมใบโหระพาและตะไคร้เพื่อความสดชื่น

- น้ า: เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน ส้ม, ดอกคาโมไมล์เพื่อเพิ่มพลัง

- ไฟ: กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน โรส จัสมินและสเปียร์มิ้นต์เพื่อความโรแมนติก

- ดิน: ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม พลาย กระดังงาและโรสแมรี่ เพื่อความสดชื่น

เน้นการนวดแบบ“ Sen Sib” หรือเส้นเมริเดียน 10 เส้น จับเส้น กดจุดตามร่างกายส่วนบน โดยการกดจุดที่ลงน้ าหนักตามสรีระ ใช้เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อและแรงกดจากนิ้วหัวแม่มือ การนวดแผนไทยโบราณนี้จะช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความยืดหยุ่นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างการขณะนวด สวมเสื้อที่ใช้ในการนวดไทย

หลังจากการนวดแผนไทย เรานิยมตามด้วยนวดประคบสมุนไพรไทย โดยน าลูกประคบอุ่นๆ นวดต่อเนื่องตามร่างกายเพื่อให้ความ หอมจากน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากธรรมชาติ

เน้นการนวดแบบ“ Sen Sib” หรือเส้นเมริเดียน 10 เส้น จับเส้น กดจุดตามร่างกายส่วนบน โดยการกดจุดที่ลงน้ าหนักตามสรีระ ใช้เทคนิคการยืดกล้ามเนื้อและแรงกดจากนิ้วหัวแม่มือ การนวดแผนไทยโบราณนี้จะช่วยฟื้นฟูและเพิ่มความยืดหยุ่นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างการขณะนวด สวมเสื้อที่ใช้ในการนวดไทย

บริการพอกผิวกาย

มาสก์บ ารุงและกระชับผิวกาย มีสารสกัดจากชาเขียวที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระล้างพิษและ ลดการอักเสบใน ขณะที่น้ าผึ้งช่วยป้องกันริ้วรอยที่จะเกิดก่อนวัยอันควร

บริการสำหรับใบหน้า

การนวดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากธรรมชาติผสานออร์แกนิกสูตรเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผิวหน้า เหมาะส าหรับทุกสภาพผิวหน้า เพื่อการปรับสมดุล ช าระล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ตกค้างบนผิวหน้า ด้วยการขัดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน เป็นการเปิดรูขุมขนเพื่อพร้อมรับการบ ารุงในทุกขั้นตอน

แพคเกจบริการ

ให้รางวัลกับตัวเองแล้วลืมวันยุ่งๆ ไปสักพัก หลบมาดูแลตัวเอง

- ขัดผิว (60 นาที)

- นวดน้ ามัน (90 นาที)

ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ช่วยได้ด้วยการนวดบ าบัด ที่ออกแบบมาเพื่อคุณ

- นวด,ขัดเท้า (60 นาที)

- นวดหน้า (60 นาที)

ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้าจากการท างาน การนวดเป็นหนึ่งตัวช่วยให้คุณได้ผ่อนคลาย

- นวดฝ่าเท้า (45 นาที)

- นวดไทย (60 นาที)

ผ่อนคลายเบาๆ กับ วันว่าง

- นวดน้ ามัน (60 นาที)

- นวดหน้า (60 นาที)

สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการนวดบ าบัดด้วยน้ า ให้ร่างกายได้รับการดูแล น าความสดชื่นกลับคืนมา

- ขัดผิว (30 นาที )

- ลงอ่าง (แช่น้ า) (30 นาที )

- นวดน้ ามัน (60 นาที )

- นวดหน้า (60 นาที )

การจัดอันดับสถานที่

4.5


41 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า
How to get there

IXORA by Spa Origins
10th Floor, Eastin Hotel Makkasan 1091/343 New Petchburi Rd, Makkasan Rajthevee, Bangkok 10400

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
user icon

Henry

บริการดี เหนือความคาดหวัง

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 09 Dec 2019

user icon

Nickie

overall service was so far so good. Enjoyed the relax day there.

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 04 Dec 2019

user icon

Ryn

ประทับใจค่ะ สถานที่ดีสะอาด

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 09 Dec 2019

user icon

Ryn

พนักงานให้บริการดีมาก สถานที่สะอาด จอดรถฟรี

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 09 Dec 2019

user icon

Kwang

ชอบมากค่ะ ผ่อนคลายมากค่ะ

IXORA Thai Roma [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 09 Dec 2019

user icon

บริการดีมาก พนักงานนวดดีมาก ถามตลอดเวลาโอเคไหม

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 09 Dec 2019

user icon

เน

พนักงานต้อนรับดี พนักงานนวดทำดี

IXORA Thai Roma [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 06 Dec 2019

user icon

Sumethus

ดีมากแม่ สบายเท้ามาก ๆ เลย

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 02 Dec 2019

user icon

Praew

พนักงานcall center ตอบข้อมูลดีค่ะ

Softer Smoother Salt Scrub

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 30 Nov 2019

user icon

Daranee

A real professional massage. Must go again.

Foot Massage [Flash Sale eVoucher]

verify image รีวิวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

เยี่ยมชม 12 Dec 2019

People Also Like
Photo 2019 12 04 10 31 59
Plant Day Spa
8 รีวิว
Kihs clinic %281%29
KIHS Clinic
162 รีวิว
Untitled design   2019 12 04t103037.665
Ivory Relax and Spa
No reviews yet
Suankwangtung clinic 1
Suankwangtung Clinic
51 รีวิว
U like %282%29
U Like Clinic
13 รีวิว