Mhorwaerpoly Clinic

Srinakarin 203 Soi Srinakarin 55, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Mhorwaerpoly Clinic 1 Mhorwaerpoly Clinic 1
Mhorwaerpoly Clinic Untitled_design_%288%29 Mhorwaerpoly Clinic Untitled_design_%288%29
Mhorwaerpoly Clinic 3 Mhorwaerpoly Clinic 3
Mhorwaerpoly Clinic 4 Mhorwaerpoly Clinic 4
Mhorwaerpoly Clinic 5 Mhorwaerpoly Clinic 5
Mhorwaerpoly Clinic 6 Mhorwaerpoly Clinic 6
Mhorwaerpoly Clinic 7 Mhorwaerpoly Clinic 7
Mhorwaerpoly Clinic 8 Mhorwaerpoly Clinic 8
Mhorwaerpoly Clinic 9 Mhorwaerpoly Clinic 9
Mhorwaerpoly Clinic 10 Mhorwaerpoly Clinic 10
Mhorwaerpoly Clinic 11 Mhorwaerpoly Clinic 11
Mhorwaerpoly Clinic 12 Mhorwaerpoly Clinic 12
Mhorwaerpoly Clinic 13 Mhorwaerpoly Clinic 13
Mhorwaerpoly Clinic 14 Mhorwaerpoly Clinic 14
Mhorwaerpoly Clinic 16 Mhorwaerpoly Clinic 16
Mhorwaerpoly Clinic 15 Mhorwaerpoly Clinic 15

คลินิกรักษาผู้ป่วยในกลุ่มปวดศีรษะ ปวดไมเกรน กลุ่มปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง Office syndrome กลุ่มกระดูกและข้อ  กลุ่มหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รวมถึงกลุ่มของโรคสตรี ด้วยการบูรณาความรู้ทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น คุณภาพการใช้ชีวิตดีขึ้นให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติ

 

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

เพิ่มเติม
บริการโดดเด่น

บริการนวดกดจุด

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์การรักษามูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การนวดกดจุด เป็นการนวดที่พัฒนาขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างการนวดธรรมดาและการฝังเข็ม โดยการใช้นิ้วมือกดสัมผัส ไม่ใช้นิ้วมือทั้งหมดนวดถู และการกดจุดไม่จำเป็นต้องทายาหรือครีมใดๆ เหมือนการนวดทั่วไป

ประโยชน์ของการกดจุด

- ช่วยกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของการร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ

- ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารอะดรีนาลีน ระงับอาการเจ็บปวด

- ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

- ช่วยลดอาการคั่งค้างของระบบของเสียในร่างกาย

วิธีการรักษา

1. เทคนิคการกดจุดรักษาเฉพาะของทางคลินิก (Trigger point therapy)

2. ปรับโครงสร้างกระดูกที่ผิดปกติด้วยเฉพาะตัว

3. ศาสตร์ฮิจามะ (Hijama) ศาสตร์การแพทย์ของศาสนาอิสลาม สมัยอียิปโบราณที่ใช้การกรอกเลือด                              

4. เทคนิคการรักษา Trigger Point ด้วยเข็มปากกา          

5. การให้คำแนะนำโรคและเรื่องของธรรมชาติบำบัดโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยต่างๆ

*ฟรีค่าอุปกรณ์มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท

การจัดอันดับสถานที่

ไม่มีข้อมูลการรีวิว

How to get there

Mhorwaerpoly Clinic
Srinakarin 203 Soi Srinakarin 55, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
ร้านค้าแนะนำ

Mhorwaerpoly Clinic ( )

Mhorwaerpoly Clinic ( ) มุ่งเน้นในการให้บริการคุณภาพชั้นหนึ่งเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ บริการนวดกดจุด ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลในราคาที่คุ้มค่า ที่ Mhorwaerpoly Clinic ( ) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ สถานที่ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน

Mhorwaerpoly Clinic ( ) ดีไหม

GoWabi ได้รวบรวมร้านที่มีคุณภาพในด้านของสินค้า การบริการ และสถานที่ อีกทั้งยังรวบรวมรีวิวที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าที่ใช้บริการจริงที่ Mhorwaerpoly Clinic ( ) ให้คุณได้พิจารณาเลือกซื้อบริการกับ Mhorwaerpoly Clinic ( ) โดย GoWabi คัดสรรบริการในราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อคุณ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ จากร้าน Mhorwaerpoly Clinic ( )

GoWabi ขอนำเสนอบริการ บริการนวดกดจุด, บริการนวดกดจุด, บริการนวดกดจุด ที่ Mhorwaerpoly Clinic ( ) ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับเครดิตเงินคืน จาก GoWabi ไปใช้สำหรับบริการครั้งต่อไป นอกเหนือจากเครดิตเงินคืนและโปรโมชั่นที่คุณจะได้รับ คุณยังสามารถผ่อนบริการต่าง ๆ จาก Mhorwaerpoly Clinic ( ) ได้อีกด้วย หากบริการนั้นมีราคาสูงกว่า 3,000 บาท มั่นใจได้เลยว่าบนแอปพลิเคชั่น GoWabi คุณจะได้รับราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในทุก ๆ ดีล

วิธีการเดินทางไป Mhorwaerpoly Clinic ( )

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยร้านอยู่ที่ Srinakarin 203 Soi Srinakarin 55, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 เตรียมพร้อมรับบริการและบริการสุดพิเศษที่ร้าน Mhorwaerpoly Clinic ( )

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019) GoWabi ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิม ดูเพิ่ม
cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!