OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch)

47FV+WQ2 Pradu, Mueang Surat Thani, Surat Thani 84000

OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 1 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 1
OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 2 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 2
OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 3 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 3
OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 6 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 6
OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 5 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 5
OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 4 OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) 4

โอเอ็มดีคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาสุขภาพ การใช้สมุนไพร

 

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

เพิ่มเติม
แพคเกจ

1. Acupuncture การฝังเข็ม 45 นาทีคือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งช่วยระงับอาการปวดและลดอาการอักเสบได้ดี

2. ปรับสมดุลร่างกาย 15 นาที

1. นวดคาติดารา 60 นาที เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมากๆ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด จะรู้สึกว่าร่างกายของนายสมดุลขึ้น

2. นวดสปอร์ต Sport Massage 45 นาที คือการนวดกล้ามเนื้อซึ่งแตกต่างจากการนวดไทยและอื่นๆ ที่เป็นการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียว แต่การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวด ที่ให้ผล 3 อย่างคือ

- ช่วยคลายอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด โดยเป็นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่เป็นการขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึก ๆ

- ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คงสภาพสมบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรง มากขึ้น

3. ปรับสมดุลร่างกาย 15 นาที

1. นวดคาติดารา 60 นาที เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมากๆ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด จะรู้สึกว่าร่างกายของนายสมดุลขึ้น

2. นวดสปอร์ต Sport Massage 60 นาที คือการนวดกล้ามเนื้อซึ่งแตกต่างจากการนวดไทยและอื่น ๆ ที่เป็นการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียว แต่การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวด ที่ให้ผล 3 อย่างคือ

- ช่วยคลายอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด โดยเป็นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่เป็นการขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึก ๆ

- ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คงสภาพสมบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรง มากขึ้น

บริการนวดกดจุด

1. นวดสปอร์ต Sport Massage 60 นาที คือการนวดกล้ามเนื้อซึ่งแตกต่างจากการนวดไทยและอื่นๆ ที่เป็นการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียว แต่การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวด ที่ให้ผล 3 อย่างคือ

- ช่วยคลายอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด โดยเป็นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่เป็นการขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึก ๆ

- ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คงสภาพสมบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรง มากขึ้น

2. ปรับสมดุลร่างกาย 15 นาที

บริการนวดรีดเส้น

1. นวดสปอร์ต Sport Massage 60 นาที คือการนวดกล้ามเนื้อซึ่งแตกต่างจากการนวดไทยและอื่นๆ ที่เป็นการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียว แต่การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวด ที่ให้ผล 3 อย่างคือ

- ช่วยคลายอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด โดยเป็นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่เป็นการขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึก ๆ

- ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คงสภาพสมบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรง มากขึ้น

2. Acupuncture การฝังเข็ม 45 นาทีคือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน โดยมีหลักการคือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อทำให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งช่วยระงับอาการปวดและลดอาการอักเสบได้ดี

3. ปรับสมดุลร่างกาย 15 นาที

1. นวดคาติดารา 45 นาที เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมากๆ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด จะรู้สึกว่าร่างกายของนายสมดุลขึ้น

2. นวดสปอร์ต Sport Massage 45 นาที คือการนวดกล้ามเนื้อซึ่งแตกต่างจากการนวดไทยและอื่น ๆ ที่เป็นการนวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอย่างเดียว แต่การนวดสปอร์ตจะเป็นการนวด ที่ให้ผล 3 อย่างคือ

- ช่วยคลายอาการอักเสบหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพราะจะเป็นการนวดมัดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด โดยเป็นการลงน้ำหนักในวงกว้าง ไม่ใช่เป็นการขยี้กล้ามเนื้อลงไปลึก ๆ

- ช่วยให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้คงสภาพสมบูรณ์

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรง มากขึ้น

3. Shirodhara 30 นาที คือการหยดน้ำมันอุ่นบนหน้าผาก บำบัดความเครียดตามศาสตร์เก่าแก่แห่งชมพูทวีป ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยอายุรเวทจากอินเดีย หยดของเหลวลงหน้าผากตามวิถีแพทย์แผนโบราณ

บริการเกี่ยวกับอายุรเวท

1. นวดคาติดารา 60 นาที เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ช่วยคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมากๆ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด จะรู้สึกว่าร่างกายของนายสมดุลขึ้น

2. Shirodhara 60 นาที คือการหยดน้ำมันอุ่นบนหน้าผาก บำบัดความเครียดตามศาสตร์เก่าแก่แห่งชมพูทวีป ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยอายุรเวทจากอินเดีย หยดของเหลวลงหน้าผากตามวิถีแพทย์แผนโบราณ

การจัดอันดับสถานที่

ไม่มีข้อมูลการรีวิว

How to get there

OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch)
47FV+WQ2 Pradu, Mueang Surat Thani, Surat Thani 84000

Tue 09:00 AM - 08:00 PM

Wed 09:00 AM - 08:00 PM

Thu 09:00 AM - 08:00 PM

Fri 09:00 AM - 08:00 PM

Sat 09:00 AM - 08:00 PM

Sun 09:00 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
ร้านค้าแนะนำ

OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( )

OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) มุ่งเน้นในการให้บริการคุณภาพชั้นหนึ่งเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ บริการนวดรีดเส้น ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลในราคาที่คุ้มค่า ที่ OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ สถานที่ และความเป็นมืออาชีพของทีมงาน

OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) ดีไหม

GoWabi ได้รวบรวมร้านที่มีคุณภาพในด้านของสินค้า การบริการ และสถานที่ อีกทั้งยังรวบรวมรีวิวที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าที่ใช้บริการจริงที่ OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) ให้คุณได้พิจารณาเลือกซื้อบริการกับ OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) โดย GoWabi คัดสรรบริการในราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อคุณ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ จากร้าน OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( )

GoWabi ขอนำเสนอบริการ บริการนวดรีดเส้น, บริการนวดรีดเส้น, บริการนวดกดจุด ที่ OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับเครดิตเงินคืน จาก GoWabi ไปใช้สำหรับบริการครั้งต่อไป นอกเหนือจากเครดิตเงินคืนและโปรโมชั่นที่คุณจะได้รับ คุณยังสามารถผ่อนบริการต่าง ๆ จาก OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( ) ได้อีกด้วย หากบริการนั้นมีราคาสูงกว่า 3,000 บาท มั่นใจได้เลยว่าบนแอปพลิเคชั่น GoWabi คุณจะได้รับราคาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในทุก ๆ ดีล

วิธีการเดินทางไป OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( )

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยร้านอยู่ที่ 47FV+WQ2 Pradu, Mueang Surat Thani, Surat Thani 84000 เตรียมพร้อมรับบริการและบริการสุดพิเศษที่ร้าน OMD Natural & Wellness Clinic (Surat Thani Branch) ( )

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019) GoWabi ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิม ดูเพิ่ม
cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!