โรงพยาบาลพญาไท 2

943 Phaholyothin Rd., Phyathai, Phyathai, Bangkok 10400

Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 1 Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 1
Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 6 Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 6
Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 5 Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 5
Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 4 Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 4
Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 2 Phyathai 2 Hospital โรงพยาบาลพญาไท 2 2

- ทิพวรรณ

- ทิพวรรณ

ปกติรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้อยู่แล้ว เรื่องการบ

- Mindy

โรงพยาบาลพญาไท 2 BTS สนามเป้า ทางออก 1 (Phyathai 2 Hospital) พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วยการพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรคตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้านการแพทย์กับสถาบันชั้นนำของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ

รายละเอียด:
• ดีลหรือคูปองจำเป็นต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุที่ระบุไว้ในข้อมูลบริการ
• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้
• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ
• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน

เพิ่มเติม
HOT DEALS