Cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!

จองออนไลน์กับโกวาบิ - Star Secret - COVID-19 PCR Home Delivery Test

Star Secret - COVID-19 PCR Home Delivery Test

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

No. 8/8 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Village, Vibhavadi Rangsit Road, Sanam Bin, Don Mueang, Bangkok 10210

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส ที่พร้อมใช้อยู่ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ วิธี Real-time RT PCR เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 48-72 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยๆ ในรูปแบบของสารพันธุกรรม ดังนั้น ไม่ว่าจะเชื้อเป็น หรือเชื้อตาย ตรวจจับได้หมดจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนล่าง  ของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉับโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค และใช้ติดตามผลการรักษาได้

รายละเอียด:

• ดีลนี้เมื่อซื้อแล้ว จะมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

บริการโดดเด่น

COVID-19 Test Home Delivery

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การตรวจหาเชื้อโควิท-19 แบบบริการถึงบ้าน ด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบส่วนตัวที่บ้าน

รายละเอียด 

1.สำรองคิวล่วงหน้า 2 วัน

2.ให้บริการตั้งแต่ 6.00น.-20.00 น.

3.สามารถรู้ผลได้ภายใน 48-72 ชั่วโมง

4.มีใบรับรอบแพทย์ให้ แต่ถ้าเป็นแบบ Fit to Fly มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

5.เมื่อซื้อแล้วกรุณาโทรจองหรือ Add Line เพื่อติดต่อและนัดหมายวันและเวลา

การจัดอันดับสถานที่

ไม่มีข้อมูลการรีวิว

How to get there

Star Secret - COVID-19 PCR Home Delivery Test
No. 8/8 Chuan Chuen Modus Vibhavadi Village, Vibhavadi Rangsit Road, Sanam Bin, Don Mueang, Bangkok 10210

Mon 06:00 AM - 08:00 PM

Tue 06:00 AM - 08:00 PM

Wed 06:00 AM - 08:00 PM

Thu 06:00 AM - 08:00 PM

Fri 06:00 AM - 08:00 PM

Sat 06:00 AM - 08:00 PM

Sun 06:00 AM - 08:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
ร้านค้าแนะนำ
Image %2859%29
PANPURI WELLNESS
4494 รีวิว
Vela clinic
Vela Clinic
258 รีวิว
So  spa at so  bangkok
SO/ SPA at SO/ Bangkok
786 รีวิว
Cover top rated 2020artboard 1 copy
KIHS Clinic
2852 รีวิว
Image %2845%29
The Empresser (Lash & Brow)
421 รีวิว