จองออนไลน์กับโกวาบิ - Starlight 19 Nail Salon

Starlight 19 Nail Salon

Starlight 19 Nail Salon

582 Taiping tower Sukhumvit 63, Klongton, Watthana, Bangkok 10110

Starlight 19 Nail Salon Starlight19_nail_salon Starlight 19 Nail Salon Starlight19_nail_salon
Starlight 19 Nail Salon 2 Starlight 19 Nail Salon 2
Starlight 19 Nail Salon image_picker_9D3E07DB-4F9B-416C-B0AB-D5832901A314-32055-00000D49F93BD87C Starlight 19 Nail Salon image_picker_9D3E07DB-4F9B-416C-B0AB-D5832901A314-32055-00000D49F93BD87C
Starlight 19 Nail Salon image_picker_47B56EB0-BD6C-46E7-9EBF-802EA343381F-32055-00000D49F9694D61 Starlight 19 Nail Salon image_picker_47B56EB0-BD6C-46E7-9EBF-802EA343381F-32055-00000D49F9694D61
Starlight 19 Nail Salon 5 Starlight 19 Nail Salon 5
Starlight 19 Nail Salon 4 Starlight 19 Nail Salon 4
Starlight 19 Nail Salon 8 Starlight 19 Nail Salon 8
Starlight 19 Nail Salon 6 Starlight 19 Nail Salon 6
Starlight 19 Nail Salon image_picker_E84A8439-338B-435A-BCCF-B376E57793AD-32055-00000D4C2CD2F0C0 Starlight 19 Nail Salon image_picker_E84A8439-338B-435A-BCCF-B376E57793AD-32055-00000D4C2CD2F0C0
Starlight 19 Nail Salon image_picker_EC15FED3-07AD-4C2A-AF27-30B266383FA4-32055-00000D4C2D1A8931 Starlight 19 Nail Salon image_picker_EC15FED3-07AD-4C2A-AF27-30B266383FA4-32055-00000D4C2D1A8931
Starlight 19 Nail Salon image_picker_0995A1AB-C7B0-4442-919D-998C84F84EB5-32055-00000D4C2CA99764 Starlight 19 Nail Salon image_picker_0995A1AB-C7B0-4442-919D-998C84F84EB5-32055-00000D4C2CA99764
Starlight 19 Nail Salon 11 Starlight 19 Nail Salon 11
Starlight 19 Nail Salon S__45342804 Starlight 19 Nail Salon S__45342804
Starlight 19 Nail Salon image_picker_7A151C66-0AD5-4083-9533-CFE2BB105989-32055-00000D4C2C8D6F58 Starlight 19 Nail Salon image_picker_7A151C66-0AD5-4083-9533-CFE2BB105989-32055-00000D4C2C8D6F58
Starlight 19 Nail Salon image_picker_E8FAA4F1-76F7-4F5E-978B-795723FBBC57-32055-00000D4C2D4E7229 Starlight 19 Nail Salon image_picker_E8FAA4F1-76F7-4F5E-978B-795723FBBC57-32055-00000D4C2D4E7229
Starlight 19 Nail Salon image_picker_1A6FA4BE-DF94-4CB8-8F73-7A3C5B11C208-49370-000016580F4F626C Starlight 19 Nail Salon image_picker_1A6FA4BE-DF94-4CB8-8F73-7A3C5B11C208-49370-000016580F4F626C
Starlight 19 Nail Salon image_picker_6103E023-94C6-4A16-AC20-150F76CC4AE1-49370-000016580F17B54F Starlight 19 Nail Salon image_picker_6103E023-94C6-4A16-AC20-150F76CC4AE1-49370-000016580F17B54F
Starlight 19 Nail Salon image_picker_0EDF27E3-7335-4E5D-A34F-9C7D5F5AC066-49370-000016580F202D62 Starlight 19 Nail Salon image_picker_0EDF27E3-7335-4E5D-A34F-9C7D5F5AC066-49370-000016580F202D62
Starlight 19 Nail Salon image_picker_2BBAE082-3EB0-40CB-B41E-F215D9375013-49370-000016595B4C9E7F Starlight 19 Nail Salon image_picker_2BBAE082-3EB0-40CB-B41E-F215D9375013-49370-000016595B4C9E7F
Starlight 19 Nail Salon image_picker_826BB474-2DBD-4220-B355-734E2D0D76D8-49370-000016595BADF768 Starlight 19 Nail Salon image_picker_826BB474-2DBD-4220-B355-734E2D0D76D8-49370-000016595BADF768
Starlight 19 Nail Salon image_picker_3D17FA97-C235-4B81-BBFD-7BB190EC480A-49370-000016595B2404CD Starlight 19 Nail Salon image_picker_3D17FA97-C235-4B81-BBFD-7BB190EC480A-49370-000016595B2404CD
Starlight 19 Nail Salon image_picker_F605834C-949F-42B1-B072-4D572841807E-49370-000016595B600651 Starlight 19 Nail Salon image_picker_F605834C-949F-42B1-B072-4D572841807E-49370-000016595B600651
Starlight 19 Nail Salon image_picker_970EC300-0FAD-432C-9546-FA471F0827DE-49370-000016595B596E03 Starlight 19 Nail Salon image_picker_970EC300-0FAD-432C-9546-FA471F0827DE-49370-000016595B596E03
Starlight 19 Nail Salon image_picker_B348C48F-5F25-430C-B482-27AE815FE5F2-49370-000016595B64312E Starlight 19 Nail Salon image_picker_B348C48F-5F25-430C-B482-27AE815FE5F2-49370-000016595B64312E
Starlight 19 Nail Salon image_picker_7D970D2D-FE5D-4664-BAC9-0A13B7CFA54A-96331-000028D586CF0099 Starlight 19 Nail Salon image_picker_7D970D2D-FE5D-4664-BAC9-0A13B7CFA54A-96331-000028D586CF0099
Starlight 19 Nail Salon image_picker_56D62A9C-0D37-4453-A5E5-190377D7A7C3-28989-00000C2A7A4F0F7E Starlight 19 Nail Salon image_picker_56D62A9C-0D37-4453-A5E5-190377D7A7C3-28989-00000C2A7A4F0F7E
Starlight 19 Nail Salon image_picker_0E3996CD-8B8D-4894-AF8D-DCE4C85F215E-28989-00000C2A7A0F0BBE Starlight 19 Nail Salon image_picker_0E3996CD-8B8D-4894-AF8D-DCE4C85F215E-28989-00000C2A7A0F0BBE
Starlight 19 Nail Salon image_picker_9CE88D63-EAEC-4B96-80A6-6A73AB897957-28989-00000C2A7A54E32D Starlight 19 Nail Salon image_picker_9CE88D63-EAEC-4B96-80A6-6A73AB897957-28989-00000C2A7A54E32D
Starlight 19 Nail Salon image_picker_BA3AE691-19B6-4DE0-B0FF-49C3E524E957-28989-00000C2AFDE011A1 Starlight 19 Nail Salon image_picker_BA3AE691-19B6-4DE0-B0FF-49C3E524E957-28989-00000C2AFDE011A1
Starlight 19 Nail Salon image_picker_E5585645-ECCA-405E-A43F-A3F4D7AF23ED-28989-00000C2AFDCA3234 Starlight 19 Nail Salon image_picker_E5585645-ECCA-405E-A43F-A3F4D7AF23ED-28989-00000C2AFDCA3234
Starlight 19 Nail Salon image_picker_4DB22D98-E7BF-42EA-8DBB-16DB44D2C81B-28989-00000C2AFDF88E12 Starlight 19 Nail Salon image_picker_4DB22D98-E7BF-42EA-8DBB-16DB44D2C81B-28989-00000C2AFDF88E12
Starlight 19 Nail Salon image_picker_A755FDD8-779E-4B7A-B96A-CCA9009A323D-28989-00000C2AFDD7C6F5 Starlight 19 Nail Salon image_picker_A755FDD8-779E-4B7A-B96A-CCA9009A323D-28989-00000C2AFDD7C6F5
Starlight 19 Nail Salon image_picker_BB22DF51-91A4-4C4A-B756-02E5BBFA19DB-28989-00000C2AFDCE65C8 Starlight 19 Nail Salon image_picker_BB22DF51-91A4-4C4A-B756-02E5BBFA19DB-28989-00000C2AFDCE65C8
Starlight 19 Nail Salon image_picker_7CAA065E-99EA-480D-BB00-CC0B94512142-28989-00000C2AFDE80F96 Starlight 19 Nail Salon image_picker_7CAA065E-99EA-480D-BB00-CC0B94512142-28989-00000C2AFDE80F96
Starlight 19 Nail Salon image_picker_6277D610-B7B9-4EE5-A4DF-BF22A23EEF2C-28989-00000C2AFDFFC2C8 Starlight 19 Nail Salon image_picker_6277D610-B7B9-4EE5-A4DF-BF22A23EEF2C-28989-00000C2AFDFFC2C8
Starlight 19 Nail Salon image_picker_F40265E3-652F-43DA-B697-5D57D8A65275-28989-00000C2AFE0710C1 Starlight 19 Nail Salon image_picker_F40265E3-652F-43DA-B697-5D57D8A65275-28989-00000C2AFE0710C1
Starlight 19 Nail Salon image_picker_56369D0E-2C14-4995-98C3-7C19BA28E7B2-28989-00000C2B450B762F Starlight 19 Nail Salon image_picker_56369D0E-2C14-4995-98C3-7C19BA28E7B2-28989-00000C2B450B762F
Starlight 19 Nail Salon image_picker_440034D6-6ADE-4AFF-A9D0-D1F13A357C68-28989-00000C2B44BD6DB9 Starlight 19 Nail Salon image_picker_440034D6-6ADE-4AFF-A9D0-D1F13A357C68-28989-00000C2B44BD6DB9
Starlight 19 Nail Salon image_picker_27FC47DD-051D-4384-AE34-2B9C0DB9AA11-28989-00000C2B457D1B3B Starlight 19 Nail Salon image_picker_27FC47DD-051D-4384-AE34-2B9C0DB9AA11-28989-00000C2B457D1B3B

เล็บสวยงามดูสุขภาพดีค่ะ มือนุ่มขึ้นค่ะ

- Dew

+1

ชอบมากค่ะ น้องพนง.น่ารัก ทำรวดเร็ว สวยงาม สปาเ

- Dew

พนง มือ เบา บริการ ดีมากคะ ❤️

- เปรี๊ยว

+1
Starlight 19 Nail Salon ทางร้านมีบริการด้านความงามหลากห ' ลายให้บริการกับลูกค้า ทางเราคำนึงถึงความสะอาดทุกขั้นตอนของการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทางเราคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาให้บริการกับลูกค้า   คุ้มสุดคุ้ม! โปรโมชั่น ส่วนลดสุดพิเศษ จอง ต่อขนตาเส้นต่อเส้น (ไม่จำกัดเส้น) และบริการอื่นๆ อีกมากมาย จาก Starlight Nail Salon ที่ GoWabi พร้อมอ่านรีวิวจากผู้ใช้บริการจริง  - โปรโมชั่นสุดคุ้ม  - ส่วนลดราคาพิเศษ  - รับเครดิตเงินคืนหลังเข้าใช้บริการ  - ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับบริการที่มีค่าบริการมากกว่า 3,000 บาท  - มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริง เชื่อถือได้   รายละเอียด: • ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้ • กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ • กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”
เพิ่มเติม
HOT DEALS


บริการทาสีเจล

บริการทาสีเจลเท้าเลือกได้ไม่จำกัดสี ด้วยสีคุณภาพดีพร้อมช่างมีประสบการณ์
*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล สีลูกแก้ว เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

บริการทาสีเจลมือและเท้าเลือกได้ไม่จำกัดสี ด้วยสีคุณภาพดีพร้อมช่างมีประสบการณ์
*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล สีลูกแก้ว เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

*โปรโมชั่นนี้เฉพาะสีเจลสีพื้นเท่านั้น
บริการทาสีเจลเท้าเลือกได้ไม่จำกัดสี ด้วยสีคุณภาพดีพร้อมช่างมีประสบการณ์
*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล สีลูกแก้ว เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

การทำสปามือและเท้า เป็นการดูแลเล็บมือและเท้าของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผิวเล็บของทั้งคุณดูสุขภาพดี เนื่องจากในแต่ละวันมือของทุกท่านจะต้องเผชิญหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกมากมายจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เชื้อโรคจะเข้าไปสะสมที่ซอกเล็บได้โดยง่าย การทำสปามือและเท้าจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ทั้งมือและเท้าของทุกท่านเรียบเนียนพร้อมลดเลือนริ้วรอยด้วย

สปา 7 ขั้นตอน

1. แช่น้ำอุ่นเกลือหิมาลายัน

2. ตัดหนัง

3. ขูดส้นเท้า

4. สครับ

5. ล้างทำความสะอาด

6. มาส์กขา

7. ทาครีม (ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bath & Body Works)

บริการทาสีเจลมือและเท้าเลือกได้ไม่จำกัดสี ด้วยสีคุณภาพดีพร้อมช่างมีประสบการณ์

*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

"เป็นการต่อขนตาแบบธรรมชาติโดยติดด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 จะได้ขนตาที่สมจริง ซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบความสวยแบบเป็นธรรมชาติ

*โปรโมชั่นนี้ไม่รวมถอดขนตา

"การทำสปามือและเท้า เป็นการดูแลเล็บมือและเท้าของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผิวเล็บของทั้งคุณดูสุขภาพดี เนื่องจากในแต่ละวันมือของทุกท่านจะต้องเผชิญหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกมากมายจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เชื้อโรคจะเข้าไปสะสมที่ซอกเล็บได้โดยง่าย การทำสปามือและเท้าจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ทั้งมือและเท้าของทุกท่านเรียบเนียนพร้อมลดเลือนริ้วรอยด้วย

สปา 7 ขั้นตอน

1. แช่น้ำอุ่นเกลือหิมาลายัน

2. ตัดหนัง

3. ขูดส้นเท้า

4. สครับ

5. ล้างทำความสะอาด

6. มาส์กขา

7. ทาครีม (ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bath & Body Works)

*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

บริการเพนท์เล็บ

การเพ้นท์เล็บเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ในการลงสี ตกแต่ง เสริมแต่ง และแต่งเล็บ เป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่สามารถทำได้บนเล็บมือและเล็บเท้า โดยปกติหลังจากทำเล็บมือหรือเล็บเท้า การทำเล็บมือและเล็บเท้าเป็นการรักษาความงามที่ตัดแต่ง รูปร่าง และขัดเล็บ

*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

บริการต่อเล็บ PVC

การต่อเล็บ PVC คือ การต่อเล็บปลอมที่ผลิตจากพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า พีวีซี (PVC) 

- ขั้นตอนการต่อเล็บ PVC เริ่มจากเตรียมหน้าเล็บให้พร้อมสำหรับการต่อเล็บ โดยการดันหนังหน้าเล็บและตัดแต่งเล็บให้เรียบร้อย หลังจากนั้นจะตะไบหน้าเล็บเพื่อกำจัดความมัน และต่อเล็บ PVC ด้วยกาวสำหรับการต่อเล็บ เมื่อต่อเล็บ PVC เสร็จเรียบร้อย สามารถตกแต่งเล็บด้วยการทาสีทาเล็บปกติ สีเจล หรือติดอะไหล่เล็บได้ตามความชอบ 

- ข้อดีของการต่อเล็บ PVC คือ ราคาไม่แพง ใช้เวลาทำไม่นาน 

- โดยปกติอายุของการต่อเล็บ PVC จะอยู่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลเล็บ

บริการถอดเล็บต่อ

การถอดเล็บต่อ คือการถอดเล็บเจล เล็บโพลีเจล เล็บPVC หรือเล็บอะคริลิกที่ต่อมา โดยใช้น้ำยาล้างเล็บและตะไบหน้าเล็บ ซึ่งต้องทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะถอดเล็บที่ต่อไว้ หากทำเองอาจทำให้เนื้อเล็บเสียหายและอ่อนแอได้

- ระยะเวลาในการรับบริการประมาณ 45-90 นาที

- เจ้าหน้าที่จะใช้ตะไบละเอียดขัดให้เล็บที่ต่อออกไปให้มากที่สุด

- ใช้น้ำยาล้างห่อไว้ประมาณ 15 นาที

- เจ้าหน้าที่จะตกแต่งเล็บให้คงสภาพเดิมมากที่สุดและบำรุงผิวและเล็บหลังถอด

ขั้นตอนการล้างสีเจล

1. ตะไบหน้าเล็บจนสีเจลเงาๆ บนเล็บของเราเริ่มด้าน ซึ่งจะช่วยให้เราล้างสีได้ง่ายขึ้น

2. เทน้ำยาล้างเล็บลงบนสำลีให้ชุ่ม

3. วางสำลีให้อยู่บนหน้าเล็บ แล้วใช้ฟอยล์ห่อนิ้ว ทิ้งเอาไว้ 10 – 15 นาที

4. แกะฟอยล์ออก แล้วใช้ที่ดันโคนเล็บค่อยๆ ขูดสีบนหน้าเล็บออก

5. ใช้บัฟเฟอร์ขัดเล็บ จัดการขัดเล็บของเราให้ครบตามขั้นตอน เพื่อให้หน้าเล็บเรียบและเงา

บริการสปา

การทำสปามือและเท้า เป็นการดูแลเล็บมือและเท้าของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผิวเล็บของทั้งคุณดูสุขภาพดี เนื่องจากในแต่ละวันมือของทุกท่านจะต้องเผชิญหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกมากมายจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เชื้อโรคจะเข้าไปสะสมที่ซอกเล็บได้โดยง่าย การทำสปามือและเท้าจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ทั้งมือและเท้าของทุกท่านเรียบเนียนพร้อมลดเลือนริ้วรอยด้วย

สปา 7 ขั้นตอน

1. แช่น้ำอุ่นเกลือหิมาลายัน

2. ตัดหนัง

3. ขูดส้นเท้า

4. สครับ

5. ล้างทำความสะอาด

6. มาส์กขา

7. ทาครีม (ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bath & Body Works)

บริการทาสีเจลมือและเท้าเลือกได้ไม่จำกัดสี ด้วยสีคุณภาพดีพร้อมช่างมีประสบการณ์

*โปรโมชั่นนี้ ไม่รวมค่าบริการถอดสีเล็บเจล เพ้นท์เล็บ ต่อเล็บหรือติดอุปกรณ์ตกแต่ง

การทำสปามือและเท้า เป็นการดูแลเล็บมือและเท้าของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผิวเล็บของทั้งคุณดูสุขภาพดี เนื่องจากในแต่ละวันมือของทุกท่านจะต้องเผชิญหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกมากมายจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างมากกว่าส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เชื้อโรคจะเข้าไปสะสมที่ซอกเล็บได้โดยง่าย การทำสปามือและเท้าจะเป็นการช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้ทั้งมือและเท้าของทุกท่านเรียบเนียนพร้อมลดเลือนริ้วรอยด้วย

ขั้นตอนสปา

1. แช่มือและทำความสะอาดมือและเท้า

2. ตัดหนังและสครับมือและเท้า

3. มาส์กมือและเท้า

4. ตัดตกแต่งเล็บมือและเท้า

5. นวดและบำรุง