จองออนไลน์กับโกวาบิ - Than Tara Wellness

Than Tara Wellness

Cash, credit card $$ (Based on Special Rates from our Partners) THB

88/10 iPark Village, Soi Samakkhi 29, Samakkhi Road, Bang Talat , Pak Kred, Nonthaburi 11120

Than tara wellness Than tara wellness
Than tara wellness %281%29 Than tara wellness %281%29
Than tara wellness %283%29 Than tara wellness %283%29
Than tara wellness %284%29 Than tara wellness %284%29
Than tara wellness %282%29 Than tara wellness %282%29
Than tara wellness %285%29 Than tara wellness %285%29

Than Tara Wellness ทาน ธารา เวลเนส “เทรนด์สุขภาพ ป้องกัน นำ รักษา” เป็นสถานที่ที่จะเข้ามาช่วยดูแล สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ย้อนวัย คงความเป็นหนุ่มสาว นอกจากความงาม วิตามิน และอาหารเสริมแล้ว ยังมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่จะเป็นตัวเร่งให้คนคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวและมีคุณภาพที่ยืนยาวขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังเอื้อความสะดวกแก่คนยุคใหม่ให้เข้าถึงได้มากขึ้น

บริการโดดเด่น

การจัดอันดับสถานที่

No reviews yet

How to get there

Than Tara Wellness
88/10 iPark Village, Soi Samakkhi 29, Samakkhi Road, Bang Talat , Pak Kred, Nonthaburi 11120

Mon 09:00 AM - 06:00 PM

Tue 09:00 AM - 06:00 PM

Wed 09:00 AM - 06:00 PM

Thu 09:00 AM - 06:00 PM

Fri 09:00 AM - 06:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
1
THE EMPRESSER
211 รีวิว
1
Mendel Clinic
1289 รีวิว
Untitled 1de juice
De Juice Hair Stylist
194 รีวิว
1
Clarins Skin Spa
54 รีวิว