จองออนไลน์กับโกวาบิ - Vichaivej International Hospital Nongkhaem

Vichaivej International Hospital Nongkhaem

Vichaivej International Hospital Nongkhaem

456 456/8 Petchkasem Road, Nong Khang Phlu, Nong Khaem, Bangkok 10160

Vichaivej International Hospital Nongkhaem 1 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 1
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 2 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 2
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 3 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 3
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 5 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 5
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 6 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 6
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 7 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 7
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 8 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 8
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 9 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 9
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 4 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 4
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 10 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 10
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 12 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 12
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 11 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 11
Vichaivej International Hospital Nongkhaem 13 Vichaivej International Hospital Nongkhaem 13

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม หนึ่งในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 180 เตียง โดยมีความตั้งใจที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้น โดยเน้นการให้บริการบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค โดยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พร้อมด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับ – ส่ง และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ที่ รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขมได้เปิดให้บริการเป็นต้นมา โรงพยาบาลได้พัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากคนไทย และชาวต่างชาติ เลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา

 

รายละเอียด:

• ทุกคูปองและบริการ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Promotions ส่งเสริมการขายอื่นได้

• กรุณาแสดงคูปองจากทางอีเมลหรือ GoWabi แอพพลิเคชั่นให้กับพนักงานก่อนเข้าใช้บริการ

• กรุณาจองคิวล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดการติดต่อเพื่อทำการจองนัดหมายได้ที่ “อีเมลยืนยันการจอง Gowabi หรือ บุ๊คกิ้งของฉัน”

เพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพทั่วไป

รายการตรวจ

1.        ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

2.        ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analyzr)

3.        เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

4.        ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

5.        ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.        ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

7.        ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C)

8.        ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)

9.        ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)

10.        ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)

11.        ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

12.        ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)

13.        ตรวจการทำงานของไต (BUN)

14.        ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

15.        ตรวจไขมันพอกตับและผังผืดในตับ (Fibro Scan)

16.        ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

17.        ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

18.        ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

19.        ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HbsAg)

20.        ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs)

21.        ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryonic Antigen: CEA)

22.        ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alphafetoprotein: AFP)

23.        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

24.        เลือกรับ 1 บริการ ดังนี้

    a. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกกำลังกาย (EST) หรือ

    b. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (ECHO)

25. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

26. ตรวจภาวะของมวลกระดูก 1 ส่วน (Bone Density)

- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

- ค่าแพทย์

- ค่าบริการโรงพยาบาล

เงื่อนไขการใช้บริการ

•        ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

•        ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ

•        ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน

•        ควรงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

•        ระยะเวลารอผลการตรวจประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

•        หากไม่สะดวกรอผลหรือมาฟังผล มีบริการจัดส่งผลให้ที่บ้าน หรือส่งทางอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

•        การ Check-up หรือตรวจสุขภาพ ทำในผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ ควรต้องพบแพทย์ก่อน

 

ไทรอยด์

รายการตรวจ

1. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ T3 Elecsys

2. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ T42 na Elecsys

3. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 Gen.lll Elecsys

4. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 Gen.ll Elecsys

5. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH Elecsys

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ตรวจเพื่อหาความผิดปกติของระบบต่อมไทรอยด์ 

 • ราคารวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ

 • สามารถตรวจได้ทั้งชายและหญิง และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดผิดปกติภายในระยะเวลาสั้น 

 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร

 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

 • หากไม่สะดวกรอผลหรือมาฟังผล มีบริการจัดส่งผลให้ที่บ้าน หรือส่งทางอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายการตรวจ

1. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 Gen.lll Elecsys

2. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 Gen.ll Elecsys

3. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH Elecsys

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ตรวจเพื่อหาความผิดปกติของระบบต่อมไทรอยด์ 

 • ราคารวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ

 • สามารถตรวจได้ทั้งชายและหญิง และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มหรือลดผิดปกติภายในระยะเวลาสั้น 

 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร

 • ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

 • หากไม่สะดวกรอผลหรือมาฟังผล มีบริการจัดส่งผลให้ที่บ้าน หรือส่งทางอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคายังไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว
- ระยะเวลารับบริการประมาณ 30 นาที
- ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน
- วัคซีนสำหรับผู้ที่อายุ 4-60 ปี
- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องพบแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน
- ฉีด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือน
- ฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน
- ไม่ต้องตรวจภูมิ สามารถฉีดได้เลย
- ชาวต่างชาติสามารถเข้ารับบริการได้ โดยนำพาสปอร์ตมายืนยันตัวตนในวันที่เข้ารับบริการ

ตรวจมะเร็งทั่วไป

รายการตรวจ

1.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

2.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

3.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

4.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)

เงื่อนไขการใช้บริการ

•        ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

•        ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ

•        ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน

•        ควรงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

•        ระยะเวลารอผลการตรวจประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

•        หากไม่สะดวกรอผลหรือมาฟังผล มีบริการจัดส่งผลให้ที่บ้าน หรือส่งทางอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

รายการตรวจ

1.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

2.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

3.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA-125)

4.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA-153)

5.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA19-9)

เงื่อนไขการใช้บริการ

•        ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

•        ระยะเวลารับบริการประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ

•        ควรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน

•        ควรงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (สามารถจิบน้ำเปล่าได้)

•        ระยะเวลารอผลการตรวจประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลให้ทราบ

•        หากไม่สะดวกรอผลหรือมาฟังผล มีบริการจัดส่งผลให้ที่บ้าน หรือส่งทางอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

การจัดอันดับสถานที่

ไม่มีข้อมูลการรีวิว

How to get there

Vichaivej International Hospital Nongkhaem
456 456/8 Petchkasem Road, Nong Khang Phlu, Nong Khaem, Bangkok 10160

Mon 09:00 AM - 04:00 PM

Tue 09:00 AM - 04:00 PM

Wed 09:00 AM - 04:00 PM

Thu 09:00 AM - 04:00 PM

Fri 09:00 AM - 04:00 PM

Sat 09:00 AM - 04:00 PM

Sun 09:00 AM - 04:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
ร้านค้าแนะนำ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (2019) GoWabi ยังคงดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์เดิม ดูเพิ่ม
cartcheck ใส่ตะกร้าแล้ว!