ขั้นตอนการชวนเพื่อน

Th c48a73c312f3a7f35f343b9ed2fc74fc0b246afeab9b6a4585b732e67baa4180