จองออนไลน์กับโกวาบิ - Let's Relax Chiang Mai Pavillion

Let's Relax Chiang Mai Pavillion

Cash, credit card $$$ THB

145/27, 145/37 Changklan Road, Chiang Mai Night Bazaar , Thailand

1 1
2 2
3 3
2 2
Letsrelax cmm Letsrelax cmm
Lrchianfmai Lrchianfmai

Let's Relax Chiang Mai Pavillion เป็นเดย์สปา ให้บริการนวดชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนชั้นหนึ่งและสองของไนท์บาซาร์ (อาคารพาวิลเลี่ยน) ซึ่งอยู่บนถนนช้างคลาน ถัดจากแมคโดนัลด์ Let's Relax Chiang Mai Pavillion ให้บริการสปาและบริการนวดที่หลากหลาย เช่น การนวดแผนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก การนวดเท้าและมือที่ผ่อนคลาย การขัดผิวและพอกตัว การนวดน้ำมันอโรม่า และการนวดด้วยหินร้อน เพียงจองการผ่อนคลายครั้งต่อไปที่ Let's Relax Spa ที่ Chiang Mai Pavillion ทางออนไลน์ที่ GoWabi ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

บริการโดดเด่น
บริการกระชับสัดส่วนด้วยการแรพ

BODY WRAP is a treatment where the body is pasted with herbs and wrapped in a plastic sheet for about 20 minutes and kept under the heated blanket, also accompanied by head and scalp massage. It pampers and moisturizes skin at the same time.

บริการขัดตัว

BODY SCRUB exfoliates the dead skin cells using various combination of sea salt, essential oils, water, skin brush or loofah to massage the body and to nourish the skin, improve circulation, cleanse and tone even the most sensitive skin.

บริการนวดตัวเฉพาะจุด

The popular FOOT REFLEXOLOGY. This is an ancient method of massaging pressure points on reflex zones of the foot that correspond to individual parts of the body. The technique is believed to help promote oxygenation of tissues, revival of waste, improves circulation, ease pain and treat a wide range of acute and chronic illnesses.

บริการนวดบำบัดแบบสี่มือ

FOUR-HAND THAI MASSAGE, Traditional Thai massage performed by two therapists at once that involves a unique combination of gentle stretching and acupressure techniques.

FOUR-HAND THAI MASSAGE, Traditional Thai massage performed by two therapists at once that involves a unique combination of gentle stretching and acupressure techniques.

บริการนวดประคบหินร้อน

AROMATIC HOT STONE MASSAGE, where heated stones and warm essential oils are being used to massage the body, to release tension, nervous fatigue and create a positive flow in the body.

บริการนวดอโรม่า

AROMATHERAPY OIL MASSAGE is an ancient therapeutic method of pressure point massage utilizing essential oils from plants, leaves, and flowers that are applied to the body typically with a Swedish Massage technique, to stimulate blood flow and lymph fluid.

AROMATHERAPY OIL MASSAGE is an ancient therapeutic method of pressure point massage utilizing essential oils from plants, leaves, and flowers that are applied to the body typically with a Swedish Massage technique, to stimulate blood flow and lymph fluid.

บริการนวดไทย

THAI MASSAGE is influenced by Chinese and Indian healing arts, which involves a combination of stretching and acupressure techniques. The massages are oil free and performed on a mattress, with loose pajamas are worn. This massage is a back and leg massage only unlike the THAI HERBAL MASSAGE which is a whole body massage.

BACK & SHOULDER MASSAGE is typically massage that uses finger pressure and so with the hands and elbows which focuses on tension areas of back and shoulder. Good for jet lags, eases strain and tension,mobilizes stiff joints and improve blood circulation.

แพคเกจสปา

การจัดอันดับสถานที่

No reviews yet

How to get there

Let's Relax Chiang Mai Pavillion
145/27, 145/37 Changklan Road, Chiang Mai Night Bazaar , Thailand

Mon 10:00 AM - 11:45 PM

Tue 10:00 AM - 11:45 PM

Wed 10:00 AM - 11:45 PM

Thu 10:00 AM - 11:45 PM

Fri 10:00 AM - 11:45 PM

Sat 10:00 AM - 11:45 PM

Sun 10:00 AM - 11:45 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Aquila clinic cover photo
Aquila Clinic
73 รีวิว
Lashury eyelash salon best seller cover photo
Lashury Eyelash Salon
41 รีวิว
Panpuri best seller cover photo   copy
PANPURI WELLNESS
427 รีวิว