ทีมงานโกวาบิขอร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในตลอดช่วงชีวิตของเรา องค์พระประมุขภูมิพล อดุลยเดช
ใกล้ๆฉัน