จองออนไลน์กับโกวาบิ - Chiwe Chiwa Massage & Spa

Chiwe Chiwa Massage & Spa

Cash, credit card $$$ THB

44/6 Convent Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Bangkok 10500

Chiwe chiwa massage   spa Chiwe chiwa massage   spa
Chiwechiwamassage spa 6 Chiwechiwamassage spa 6
Chiwechiwamassage spa 1 Chiwechiwamassage spa 1
Chiwechiwamassage spa 3 Chiwechiwamassage spa 3
Chiwechiwamassage spa 2 Chiwechiwamassage spa 2
Chiwechiwamassage spa 5 Chiwechiwamassage spa 5

Chiwe Chiwa offers customers a feeling of a home spa with a relaxed and warm atmosphere. We offer a remarkable Traditional Thai Massage, Relaxing Foot Massage, Aromatic Oil Massage and Facial Massage. Our team of experienced therapists can help releasing body stress and muscle tension. You will feel relaxed and refreshed after the treatment. We are well-appreciated by many office workers who suffer from office syndrome, as well as those who are active in sports and physical exercises. Let us help you clear your mind, relax your body and soothe your soul. Try us once and you will be coming back.

Chiwe Chiwa Massage & Spa House is located in the heart of Bangkok, Soi Convent, Silom Road, 10 minutes walking distance from BTS Saladaeng Station.

เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ลูกค้าทุกท่านที่ทำการจองผ่านโกวาบิจำเป็นต้องเข้าใช้บริการตรงเวลาตามที่จองไว้ หากสายเกิน 15 นาทีโดยไม่มีการแจ้งเปลี่ยนเวลาล่วงหน้า จะถือว่าการจองนั้น ๆ เป็นอันโมฆะโดยทันที

2. หากลูกค้าทราบล่วงหน้าว่าจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ตรงเวลา กรุณาแจ้งล่วงหน้าผ่านโกวาบิหรือโทรแจ้งโดยตรงกับทางร้าน เพื่อที่ทางร้านจะหาช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการให้ใหม่

บริการโดดเด่น
แพคเกจสปา

Aromatic Oil Massage (60 mins) : If you’re looking forward to unwinding your body, then aromatic oil message will be an awesome experience. It’s very therapeutic and relaxing for both body and mind. A good aromatic oil massage can help work out knots and relieve tightened muscles. An aromatic oil massage is one of the best ways to keep your skin moisturized and youthful. A great aromatic oil massage insures excellent blood circulation. 

Facial Massage (60 mins) : POWER MOIST TREATMENT by BIODROGA, products which developed and made in Biodroga laboratories and facilities in Baden-Baden, Germany using Good Manufacturing Practices to ensure the highest quality and consistency in every product. A treatment for dry and sensitive skin. The innovative ingredients of the INTENSE MOISTURE FORMULA system stimulate the aquaporines within the skin. Aquaporines are proteins which form channels in the cell membrane and control the water transportation in the skin. Simultaneously, our active ingredients increase moisture from the outside and protect the skin from moisture loss for the ultimate hydration care. POWER MOIST MASK, especially, refreshing, silky mask that nourishes, pampers and protects moisture-deficient skin. Optimizes and stabilizes the skin's moisture balance over the long term and promotes skin elasticity and diminishes fine lines and wrinkles. Gently stimulates collagen and elastin formation in the skin and reduces tautness and dryness. For moisture-deficient skin. Suitable even for neurodermatitis.

Aromatic Oil Massage (60 mins) : If you’re looking forward to unwinding your body, then aromatic oil message will be an awesome experience. It’s very therapeutic and relaxing for both body and mind. A good aromatic oil massage can help work out knots and relieve tightened muscles. An aromatic oil massage is one of the best ways to keep your skin moisturized and youthful. A great aromatic oil massage insures excellent blood circulation. 

Facial Massage (60 mins) : POWER MOIST TREATMENT by BIODROGA, products which developed and made in Biodroga laboratories and facilities in Baden-Baden, Germany using Good Manufacturing Practices to ensure the highest quality and consistency in every product. A treatment for dry and sensitive skin. The innovative ingredients of the INTENSE MOISTURE FORMULA system stimulate the aquaporines within the skin. Aquaporines are proteins which form channels in the cell membrane and control the water transportation in the skin. Simultaneously, our active ingredients increase moisture from the outside and protect the skin from moisture loss for the ultimate hydration care. POWER MOIST MASK, especially, refreshing, silky mask that nourishes, pampers and protects moisture-deficient skin. Optimizes and stabilizes the skin's moisture balance over the long term and promotes skin elasticity and diminishes fine lines and wrinkles. Gently stimulates collagen and elastin formation in the skin and reduces tautness and dryness. For moisture-deficient skin. Suitable even for neurodermatitis.

การจัดอันดับสถานที่

No reviews yet

How to get there

Chiwe Chiwa Massage & Spa
44/6 Convent Rd, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak, Bangkok 10500

Mon 10:00 AM - 10:00 PM

Tue 10:00 AM - 10:00 PM

Wed 10:00 AM - 10:00 PM

Thu 10:00 AM - 10:00 PM

Fri 10:00 AM - 10:00 PM

Sat 10:00 AM - 10:00 PM

Sun 10:00 AM - 10:00 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
Nail bomb
Nailbomb
13 รีวิว
Untitled design   2019 12 06t111745.718
ABHAI Wellness
77 รีวิว
Dk clinic
DK Clinic
76 รีวิว