จองออนไลน์กับโกวาบิ - Lek Massage (BTS Siam Branch)

Lek Massage (BTS Siam Branch)

Cash, credit card $$$ THB

402 Rama 1 Road, Siam Square, Pathumwan, Bangkok. 10330 (BTS Siam Exit 6)

3 3
6 6
2 2
1 1
7 7
8 8

Almost two decades ago, Khun Lek has paved the way for massage service, transforming the usual perception of a shady business to one that offers healthy rehabilitation. The history began with the success of Khun Lek’s rst massage parlor in Siam Square. With its quality service, the business expands to be the rst massage place at Donmuang Airport, servicing hundreds of travelers on a daily basis. Lek Foot Massage has since been frequented by locals Thais and foreigners alike. The business thrives with its excellent service and massage expertise and now has seven establishments across Bangkok.

บริการขัดตัว

BODY SCRUB Exfoliates the dead skin cells, restores and nourishes the skin, and improves blood circulation. Choose either of our two treatment courses: Aroma Salt : ideal for dry and damaged skin. Nourishing Turmeric : perfect choice for an ideal delicate, glowing skin.

บริการนวดน้ำมัน

A whole body Swedish-style massage using oil to help relax and relieve aching muscles in the back. The heat of the oil relaxes the stiffness of tired muscles as well as nourishing the skin.

บริการนวดน้ำมันอโรม่า

A whole body Swedish-style massage using aroma oil. The sweet odour of the oil will relieve the stress while relaxing the body and soul.

บริการนวดประคบหินร้อน

Together with aroma oil, the use of various colors of Hot Stones, applied to the whole body, relaxes the muscles, relieves stress, activates detoxi cation of the body, as well as helps decrease body cellulite for healthier skin. A very rejuvenating and indulgent treatment.

Together with aroma oil, the use of various colors of Hot Stones, applied to the whole body, relaxes the muscles, relieves stress, activates detoxi cation of the body, as well as helps decrease body cellulite for healthier skin. A very rejuvenating and indulgent treatment.

บริการนวดคอ บ่า ไหล่

A therapeutic massage to relieve stress, headache, tiredness around the eyes, neck and shoulder areas as a result of migraine or lack of sleep. By using proper pressure, the head and shoulder massage is ideal to help freshen and relax the body, which will lead to a better sleep.

A therapeutic massage to relieve stress, headache, tiredness around the eyes, neck and shoulder areas as a result of migraine or lack of sleep. By using proper pressure, the head and shoulder massage is ideal to help freshen and relax the body, which will lead to a better sleep.

บริการนวดไทย

THAI MASSAGE WITH HOT COMPRESS A perfect combination of full body traditional Thai massage together with a warm compress to help relieve the stiffness of aching muscles.

การจัดอันดับสถานที่

0.0


0 รีวิว

บรรยากาศ
ความสะอาด
พนักงาน
คุ้มค่า

Lek Massage (BTS Siam Branch)
402 Rama 1 Road, Siam Square, Pathumwan, Bangkok. 10330 (BTS Siam Exit 6)

Mon 08:00 AM - 11:45 PM

Tue 08:00 AM - 11:45 PM

Wed 08:00 AM - 11:45 PM

Thu 08:00 AM - 11:45 PM

Fri 08:00 AM - 11:45 PM

Sat 08:00 AM - 11:45 PM

Sun 08:00 AM - 11:45 PM

รีวิว (เขียนโดยลูกค้าหลักจากที่มาเยือน)
People Also Like
The aura lead photo
The Aura Dental Clinic
0 รีวิว
Al safiyyah lead photo
Al Safiyyah (Habito Mall)
3 รีวิว
Genesis klinik lead photo
Genesis Klinik
3 รีวิว